12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля й зайняли їх землю по тім боці Йордану на схід сонця, від Арнон-ріки аж до Хермон-гори, з усією східньою частю Арави.

Сихон, цар аморійський, який сидів у Хешбоні й панував від Ароеру, що на краю Арнон-потоку, від середини долини, над половиною Гілеаду аж до Яббок-річки, границі аммоніїв,

і над Аравою до Кіннерот-моря на схід, аж до Арава-моря, Солоного моря, на схід, у напрямку до Бет-Єшімоту, а на південь нижче спусків Пізги.

І землю Ога, царя башанського, останнього з рефаїв, що сидів у Аштароті та в Едреї

і панував над Хермон-горою, над Салхою й над усім Башаном до гешурійської і маахійської границі, і над половиною Гілеаду, до границі Сихона, царя хешбонського.

Мойсей, слуга Господній, та сини Ізраїля їх розгромили, і Мойсей, слуга Божий, дав їхню землю на власність рувимлянам та гадіям, та півколінові Манассії.

А ось царі краю, яких звоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід, від Ваал-Гаду, що в Ливан-долині аж до Лисої гори, що здіймається до Сеїру. і землю яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами,

на горах, на поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині й у Негеві; (землю) хеттитів, аморіїв, ханаанян, перізіїв, хіввіїв та євусіїв:

цар єрихонський, один; цар аїський, що біля Бетела, один;

цар єрусалимський, один; цар хевронський, один;

цар ярмутський, один; цар лахішський, один;

цар еглонський, один; цар гезерський, один;

цар девірський, один; цар гедерський, один;

цар хормський, один; цар арадський, один;

цар лівнський, один; цар адулламський, один;

цар македський, один; цар бетельський, один;

цар таппуахський, один; цар хеферський, один;

цар афекський, один; цар шаронський, один;

цар мадонський, один; цар хацорський, один;

цар шімрон-меронський, один; цар акшафський, один;

цар таанахський, один; цар мегідський, один;

цар кадешський, один; цар йокнеамський, коло Кармелю, один;

цар дорський, на Дор-побережжі, один; цар народів Галилеї, один;

цар тірцський, один; усіх царів - тридцять один.

Переклад Огієнка

А оце царі того Краю, яких побили Ізраїлеві сини, і посіли їхній Край по тім боці Йордану на схід сонця, від арнонського потоку аж до гори Гермон, та ввесь степ на схід:

Сигон, цар аморейський, що сидів у Хешбоні, що панував від Ароеру, що над берегом арнонського потоку, і середина потоку, і половина Ґілеаду, і аж до потоку Яббоку, границі синів Аммонових,

і степ аж до озера Кінроту на схід, і аж до степового моря, моря Солоного на схід, дорогою на Бет-Гаєшімот, і від Теману під узбіччями Пісґі.

І границя Оґа, царя башанського, із остатку рефаїв, що сидів в Аштароті, і в Едреї,

і що панував на горі Гермон, і на Салха, і на всім Башані аж до границі ґешурейської та маахатейської, і половина Ґілеаду, границя Сигона, царя хешбонського.

Мойсей, раб Господній, та Ізраїлеві сини повбивали їх. І дав його Мойсей раб Господній, на спадок Рувимовому та Ґадовому та половині племени Манасіїного.

А оце царі того Краю, що повбивав Ісус та Ізраїлеві сини по той бік Йордану на захід від Баал-Ґаду в ливанській долині аж до гори Халак, що підіймається до Сеїру, і Ісус віддав її Ізраїлевим племенам на спадок за їхнім поділом,

на горі, і в Шефілі, і в Араві, і на узбіччі, і в пустині, і на півдні, хіттеянина, амореянина, і ханаанеянина, періззеянина, хіввеянина й євусеянина:

цар єрихонський один, цар гайський, що з боку Бет-Елу, один,

цар єрусалимський один, цар хевронський один,

цар ярмутський один, цар лахіський один,

цар єґлонський один, цар ґезерський один,

цар девірський один, цар ґедерський один,

цар хоремський один, цар арадський один,

цар лівенський один, цар адулламський один,

цар маккедський один, цар бет-елський один,

цар таппуахський один, цар хеферський один,

цар афекський один, цар шаронський один,

цар мадонський один, цар хацорський один,

цар шімронський один, цар ахшафський один,

цар таанахський один, цар меґіддівський один,

цар кедеський один, цар йокнеамський при Кармелі один,

цар дорський при Нафат-Дорі один, цар ґоїмський при Ґілґалі один,

цар тірцький один. Усіх царів тридцять і один.

Переклад Куліша

О це ж ті, що царювали в тій землї, а сини Ізрайлеві осягли землю їх у державу: по тім боцї Йорданї на схід сонця, земля від Арнон-річки та й до Ермон-гір, і ввесь степ на схід сонця:

Сигон, царь Аморійській, що царював у Гесбонї і панував над землею від Ароера, що при березї Арнон-річки, і над половиною Галаада до Есбок-річки, гряницї Аммонїйської,

І над степом до моря Киннеритського на схід сонця та й до моря степового, Солоного моря, на схід сонця навпроти Бет-Ешимоту, а на полуднє над містами, що під Фасгою.

А займище Огове, царя Базанського, що був з останнїх Рефалів-велетнїв і царював ув Астаротї й Едреї,

І панував над Ермон-горами і Салхою і всїм Базаном до гряницї Гессурійської і Маахійської, і над половиною Галааду до границї Сигона, царя Гесбонського.

Мойсей, раб Господень, та сини Ізрайлеві звоювали їх, а Мойсей, раб Господень, оддав ту землю у державу Рубенїям та Гадїям, та півколїнові Манассія.

А се ті, що царювали в тій землї, що звоював Йозуа та сини Ізраїля по тім боцї Йорданї на захід сонця, від Баал-Гаду, в Ливан-долинї та й до Лисих гір, що тягнуться до Сеїру, і що їх землю надїлив Йозей поколїнням Ізрайлевим у державу після дїлениць їх,

По горах, на поділлї, на підгіррях, у степу і на полуднї, землї Хеттіїв, Аморіїв, Канаанїїв, Ферезіїв, Гевіїв і Евузіїв:

Царь Ерихонський, один; царь Гайський, поблизу Бетеля, один;

Царь Ерусалимський, один; царь Гебронський, один;

Цар Ярмутський, один; царь Лахиський, один;

Цар Еглонський, один; царь Гозерський, один;

Царь Дабирський, один; царь Газерський, один;

Царь Хормійський, один; царь Арадський, один;

Царь Либенський, один; царь Адулламський, один;

Царь Македський, один; царь Бетельський, один;

Царь Таппуахський, один; царь Хеферський, один;

Царь Афекський, один; царь Саронський, один;

Царь Мадонський, один; царь Асорський, один;

Царь Симрон-Меронський, один; царь Ахсафський, один;

Царь Таанахський, один; царь Мегиддонський, один;

Царь Кедеський, один; царь Йокнеамський коло Кармиля, один;

Царь Дорський коло Нафат Дору, один; царь Гоїмський в Галатї, один;

Царь Тирційський, один; усїх царів трийцять і один.

Переклад УБТ Турконяка

І це царі землі, яких вигубили ізраїльські сини і успадкували їхню землю на другім боці Йордану зі сходу сонця з долини Арнона до гори Аермона і всю землю Арави зі сходу.

Сіон цар аморейський який жив в Есевоні, що панував від Ароіра, що є в долині, в часті долини і половиною Ґалаада до Явока, границі синів Аммона,

і від Арави до моря Хенеретського на сході і до моря Арави, соленого моря на сході, дорогою до Асімота, від Темана, що під Асидотом Фасґою.

І з ґіґантів остався Оґ цар Васана, що жив в Астароті і в Едраїні,

що був володарем від гори Аермона і від Селхи і всього Васана аж до гір Ґесурі і Махаті і половини Ґалаада, до границь Сіона царя Есевона.

Побили їх Мойсей Господний раб та ізраїльські сини, і дав її Мойсей в насліддя Рувимові і Ґадові і половині племени Манассії.

І це ароррейські царі, яких вигубив Ісус та ізраїльські сини на другому боці Йордану при морі Ваалґад на рівнині Лівану і до гори Хелка коли іти до Сиіра, і дав її Ісус ізраїльським племенам, щоб унаслідити за їхнім жеребом,

в горі і на рівнині і в Араві і в Асидоті і в пустині і в Неґеві, Хеттея і Аморрея і Хананея і Ферезея і Евея і Євусея.

Царя Єрихону і царя Ґаїв, що є коло Ветиля.

Царя Єрусалиму, царя Хеврону,

царя Єрімута, царя Лахіса,

царя Елама, царя Ґазера.

Царя Давіра, царя Ґадера,

царя Ермата, царя Арата,

царя Левни, царя Одоллама,

царя Макида,

царя Тафуґа, царя Офера,

царя Афека Саронського,

царя Асора,

царя Сумоона, царя Маррона, царя Азіфа,

царя Кадиса, царя Танаха,

царя Маґедона, царя Єконама Хермельського,

царя Дора Нафеддорського, царя Ґоіма Галилейського,

царя Тарса. Цих всіх царів двадцять девять.

Російський синодальний переклад

Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку:

Сигон, царь Аморрейский, живший в Есевоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян,

и равниною до самого моря Хиннерефского к востоку и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф-Иешимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фасги;

сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи,

владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном, до предела Гессурского и Маахского, и половиною Галаада, до предела Сигона, царя Есевонского.

Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их; и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.

И вот цари Аморрейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их,

на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне и на юге, Хеттеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев:

один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вефиля,

один царь Иерусалима, один царь Хеврона,

один царь Иармуфа, один царь Лахиса,

один царь Еглона, один царь Газера,

один царь Давира, один царь Гадера,

один царь Хормы, один царь Арада,

один царь Ливны, один царь Одоллама,

один царь Македа, один царь Вефиля,

один царь Таппуаха, один царь Хефера.

Один царь Афека, один царь Шарона,

один царь Мадона, один царь Асора,

один царь Шимрон-Мерона, один царь Ахсафа,

один царь Фаанаха, один царь Мегиддона,

один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле,

один царь Дора при Нафаф -Доре, один царь Гоима в Галгале,

один царь Фирцы. Всех царей тридцать один.