22

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога й Агнця.

Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік - дерево життя, що приносить дванадцять плодів, на кожний місяць подає плід свій, і листки дерева - для оздоровлення народів.

І ніякого прокляття не буде більше. А престол Бога й Агнця там, і слуги його служитимуть йому,

і побачать обличчя його, і ім'я його - на чолах їхніх.

Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх, і царюватимуть на віки вічні.

І сказав мені: «Ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків, послав ангела свого показати слугам своїм, що мусить скоро настати.

От, приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї.»

І я, Йоан - той, хто бачив це і чув; і коли почув і побачив, упав поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це.

Але він сказав мені: «Гляди, не роби цього: я співслуга твій і братів твоїх пророків і тих, що додержують слів книги цієї; Богу поклонися!»

І говорить мені: «Не запечатуй слів пророцтва книги цієї; бо час близько.

Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний нехай ще скверниться, і праведний ще творить правду, і святий ще освячується.

От, приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному, яка робота його.

Я - Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній.

Блаженні ті, котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами ввійти в місто.

Назовні - пси і чарівники, і розпусники і вбивці, і ідолопоклонники, і всі, що люблять і чинять лжу.

Я, Ісус, послав ангела мого засвідчити вам про це в церквах. Я - корінь і паросток Давида, ясна зоря досвітня.

І дух і наречена говорять: Прийди! І хто чує, нехай каже: Прийди! Хто спраглий, нехай приходить; хто бажає, нехай бере воду життя даром.»

Свідчу я кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї: якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій;

і якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та з міста святого, записаного в книзі цій.

Говорить, хто свідчить це: Так, приходжу скоро. Амінь, прийди, Господи Ісусе!

Благодать Господа Ісуса з усіма святими! Амінь.

Переклад Огієнка

І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця.

Посеред його вулиці, і по цей бік і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А листя дерев на вздоровлення народів.

І жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому Престол Бога та Агнця, а раби Його будуть служити Йому,

і побачать лице Його, а Ймення Його на їхніх чолах.

А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки.

І сказав він до мене: Це вірні й правдиві слова, а Господь, Бог духів пророчих, послав Свого Ангола, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить.

Ото, незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги!

І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг Ангола, що мені це показував, щоб вклонитись йому.

І сказав він до мене: Таж ні! Бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги. Богові вклонися!

І сказав він до мене: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги. Час бо близький!

Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується!

Ото, незабаром приходжу, і зо Мною заплата Моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його.

Я Альфа й Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець.

Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя, і ввійти брамами в місто!

А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду.

Я, Ісус, послав Свого Ангола, щоб засвідчити вам це у Церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня!

А Дух і невіста говорять: Прийди! А хто чує, хай каже: Прийди! І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо!

Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги: Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій.

А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя, і від міста святого, що написане в книзі оцій.

Той, Хто свідкує, говорить оце: Так, незабаром прийду! Амінь. Прийди, Господи Ісусе!

Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами! Амінь.

Переклад Куліша

І показав менї чисту ріку води життя, ясну як хришталь, що виходила з престола Божого і Агнцевого.

А посеред улицї його, та й по сей і по той бік ріки - дерево життя, що родить овощі дванайцять (раз), і що місяця свій овощ дає, а листє з дерева на сцїленнє поган.

І вже більш не буде жодного проклону; а престол Бога і Агнця буде в ньому, і слуги Його служити муть Йому.

І побачять лице Його, а імя Його на чолах їх.

І ночі не буде там; і не потрібувати муть сьвічника і сьвітла сонця, бо Господь Бог осьвічує їх; і царювати муть по вічні віки.

І рече менї: Сї слова вірні і правдиві; і Господь, Бог сьвятих пророків, післав ангела свого, показати слугам своїм, що має незабаром бути.

Ось прийду незабаром. Блаженний, хто хоронить слова пророцтва книги сієї.

А я Йоан, що бачив се і чув; і коли чув я, і бачив, упав я поклонитись перед ногами ангела, що менї се показував.

І каже менї: нї, глянь, я бо слуга-товариш твій, і братів твоїх пророків, і тих, що хоронять слова книги сієї: Богу поклони ся.

І глаголе менї: Не печатай слів пророцтва книги сієї; час бо близько.

Хто з'обіжає, нехай ще з'обіжає, і хто поганий, нехай ще опоганюєть ся; і хто праведний, нехай ще оправдуєть ся, і хто сьвятий, нехай ще осьвячуєть ся.

І ось, я прийду хутко, і заплата моя зо мною, щоб віддати кожному, яко ж буде дїло його.

Я Альфа і Омега, почин і конець, Первий і Останнїй.

Блаженні, що творять заповідї Його, щоб мали власть до дерева життя, і увійшли ворітьми в город.

А на дворі будуть пси, і чарівники, і перелюбники, і душегубцї, і ідолські служителї, і кожен, хто любить і робить лож.

Я Ісус післав ангела мого, сьвідкувати вам усе по церквах. Я - корінь і рід Давидів, зоря ясна і рання.

А Дух і невіста глаголють: Прийди! і хто чує, нехай каже: Прийди! Хто жадний, нехай прийде, а хто хоче, нехай приймає воду життя дармо.

Сьвідкую ж також кожному, хто слухає словес пророцтва книги сієї: коли хто доложить до сього, доложить йому Бог і пораз, що написані в книзї сїй.

Коли ж хто уйме від словес книги пророцтва сього, уйме Бог часть його з книги життя, і з города сьвятого, та й з того, що написано в книзї сїй.

Сей, що про се сьвідкує, глаголе: Так, прийду хутко! Амінь. О, прийди, Господи Ісусе!

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усїма вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

І показав він мені [чисту] ріку живої води, ясної, мов кришталь, що випливала з Божого престолу і ягняти.

Серед його вулиць і з цього, і з того боку ріки - дерево життя, що родить дванадцять плодів, кожного місяця приносить свій плід. А листя дерева - на оздоровлення народів.

І жодного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога і ягняти, і його раби служитимуть йому,

і побачать його обличчя, і його ім'я на їхніх чолах.

І ночі там не буде, і не потребуватимуть світла від світильника та соняшного світла, бо Господь Бог їх освітлює, і царюватимуть вони віки вічні.

І сказав він мені: Це слова вірні й правдиві, а Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела показати своїм рабам те, що має невдовзі статися.

Тож незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги.

І я, Іван, це побачив і почув. І коли почув та побачив, упав, щоб уклонитися до ніг ангела, що показував мені це.

І каже мені: Таж ні: я співраб твій і твоїх братів - пророків і тих, що зберігають слова цієї книги. Богові вклонися.

І каже мені: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько.

Неправдомовний хай ще чинить неправду і нечистий хай ще буде нечистим, а справедливий хай ще чинить справедливість, і святий хай ще освячується.

Ось незабаром приходжу, і моя винагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками.

Я альфа і омега, початок і кінець, перший і останній.

Блаженні ті, що виперуть шати свої, щоб мати право на дерево життя, і ввійти брамами до міста.

А за містом - пси, і чаклуни, і розпусники, і вбивці, й ідолослужителі, і кожний, хто любить і чинить брехню.

Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання, досвітня.

А дух і молода кажуть: Прийди. І хто чує, хай каже: Прийди. І спраглий хай прийде, і хто хоче, хай візьме воду життя задаром.

Бо свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, що в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі.

А коли хто відніме від слів пророцтва, що в цій книзі, Бог забере його частку з дерева життя і з святого міста, що записане в цій книзі.

Каже той, хто свідчить це: Так, незабаром приходжу, Амінь, [так] прийди, Господи Ісусе.

Ласка Господа Ісуса з усіма [Амінь].

Російський синодальний переклад

И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов.

И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.

И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.

И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.

И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.

Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.

Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;

но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.

Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.

И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.

И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.