21

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Побачив я небо нове і землю нову; бо перше небо і перша земля минули, і моря вже немає.

І побачив я місто святе, Єрусалим новий, що сходить з неба від Бога, приготований, мов наречена, прикрашена для мужа свого.

Почув я від престола голос великий, що говорив: «От, житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони ж народом його будуть, і сам Бог буде з ними,

і витре кожну сльозу з очей їхніх; і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло.»

І сказав той, хто сидить на престолі: «От, нове творю все»; і говорить: «Напиши, бо ці слова вірні і правдиві.»

І сказав мені: «Сталося. Я - Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від джерела води життя.

Переможний унаслідує це, і буду йому Богом, і він буде мені сином.

Боязливих же і безвірних, і мерзких, і убивників, і розпусних, і чарівників, і ідолопоклонників, і всіх лжеців - пай їхній в озері, що горить огнем і сіркою; то смерть друга.»

І прийшов один із семи ангелів, що мали сім чаш, повних сімома карами останніми, і говорив зо мною, кажучи: «Підійди, я покажу тобі жінку - наречену Агнця.»

І переніс мене в дусі на гору велику, на високу, і показав мені місто святе Єрусалим, що сходив з неба від Бога,

опромінений славою Божою. Сіяння його схоже на камінь найкоштовніший, як на камінь яспис криштальноясний.

Він мав стіну велику і високу, мав дванадцять брам, і при брамах дванадцять ангелів, і імена написані, які є дванадцяти колін синів Ізраїля.

На сході три брами, і на півночі три брами, і на півдні три брами, і на заході три брами.

Стіна міста мала дванадцять підвалин і на них дванадцять імен дванадцяти апостолів Агнця.

А хто говорив зо мною, мав міру - тростину золоту, щоб зміряти місто і брами його, і стіни його.

Місто чотирикутне лежить, і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій; довжина і ширина і висота його однакові.

І зміряв він стіну його: сто сорок чотири лікті, мірою чоловіка, що є і ангелова.

А побудова стіни його - яспис, і місто - золото чисте, схоже на скло чисте.

Підвалини стіни міста всяким камінням коштовним оздоблені: підвалина перша - яспис, друга - сапфір, третя - халцедон, четверта - смарагд,

п'ята - сардонікс, шоста - сардіон, сьома - хризоліт, восьма - берил, дев'ята - топаз, десята - хризопрас, одинадцята - якинт, дванадцята - аметист.

І дванадцять брам - дванадцять перлин: по кожній одній з брам було з однієї перлини; а вулиці міста - золото чисте, мов скло прозорчасте.

А храму не бачив я у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, є храм його, і Агнець.

Місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб вони світили йому: бо слава Божа освітила його, і світильник йогоАгнець.

Ходитимуть народи в світлі його, і царі землі принесуть славу і честь свою до нього.

Брами його не замикатимуться вдень, ночі ж там не буде.

І принесуть славу і честь народів до нього.

Не ввійде до нього ніщо нечисте і хто чинить мерзоту і лжу; але тільки ті, що записані в книзі життя в Агнця.

Переклад Огієнка

І бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було.

І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого.

І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними,

і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!

І сказав Той, Хто сидить на престолі: Ось нове все творю! І говорить: Напиши, що слова ці правдиві та вірні!

І сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.

Переможець наслідить усе, і Я буду Богом для нього, а він Мені буде за сина!

А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть!

І прийшов до мене один із семи Анголів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону Агнця.

І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога.

Славу Божу він має. А світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь.

Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах дванадцять Анголів та ймення написані, а вони імення дванадцятьох племен синів Ізраїля.

Від сходу три брамі, і від півночі три брамі, і від півдня три брамі, і від заходу три брамі.

І міський мур мав дванадцять підвалин, а на них дванадцять імен дванадцяти апостолів Агнця.

А той, хто зо мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто, і брами його і його мур.

А місто чотирикутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на дванадцять тисяч стадій; довжина, і ширина, і вишина його рівні.

І зміряв він мура його на сто сорок чотири лікті міри людської, яка й міра Ангола.

Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла.

Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина яспис, друга сапфір, третя халкидон, четверта смарагд,

п'ята сардонікс, шоста сардій, сьома хризоліт, восьма берил, дев'ята топаз, десята хрисопрас, одинадцята якинт, дванадцята аметист.

А дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото, прозорі, як скло.

А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель то йому храм і Агнець.

І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили, слава бо Божа його освітила, а світильник для нього Агнець.

І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього.

А брами його зачинятись не будуть удень, бо там ночі не буде.

І принесуть до нього славу й честь народів.

І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.

Переклад Куліша

І бачив я нове небо й нову землю; перве бо небо і перва земля перейшла, а моря вже більше не було.

А я Йоан бачив город той сьвятий, новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготований, як невіста украшена чоловікові своєму.

І чув я голос великий з неба, що глаголав: Ось, оселя Божа з людьми, і домувати ме з ними; а вони будуть Його люде, і сам Бог буде з ними, Бог їх.

І обітре Бог усяку сльозу з очей їх; і смерти більш не буде; анї смутку, анї крику, анї труду не буде вже; перве бо минуло.

І рече Сидячий на престолї: Ось, усе нове роблю. І рече менї: Напиши; сї бо слова правдиві і вірні.

І рече менї: Стало ся! Я Альфа і Омега, почин і конець. Я дам жадному з жерела води життя дармо.

Хто побідить, наслїдить усе, і я буду йому Бог, а він буде менї син.

А боязким, і невірним, і огидним, і душегубцям, і блудникам, і чарівникам, і ідолським служителям, і всїм ложникам часть їх в озері, палаючому огнем і сїркою, що єсть смерть друга.

І приступив до мене один із семи ангелів, що мають сїм чаш, повні семи пораз останнїх, і говорив зо мною, глаголючи: Ходи, покажу тобі невісту, жену Агнця.

І понїс мене духом на гору велику, і високу, і показав менї город великий, сьвятий Єрусалим, що сходив з неба від Бога,

і мав славу Божу; а сьвітло Його подібне до найдорощого каменя, наче до каменя ясписового, як хришталь блискучого,

а мав він мур великий і високий, мав дванайцять воріт, а на воротах дванайцять ангелів, та й імена написані, котрі були дванайцять роди синів Ізраїлевих.

Від сходу троє воріт, від півночі троє воріт, від полудня троє воріт, від заходу троє воріт.

А мур города мав дванайцять підвалин, а на них імена дванайцяти апостолів Агнця.

А той, хто говорив зо мною, мав золоту тростину, щоб змірити город і ворота його, і мур його.

А город той четверокутний, а довжина його стілька, скілька ширина. І змірив город тростиною на дванайцять тисяч стадий; довжина, і ширина і вишина його однакі.

І змірив мур його на сто сорок чотири локот міри чоловічої, котра була ангелська (міра).

А була будівля муру його ясписова, а город - золото чисте, подібне до чистого шкла.

А підвалини муру городського всяким дорогим каміннєм украшені. Перва підвалина яспис, друга сафир, третя халькидон, четверта смарагд,

пята сардоних, шеста сард, сема хризолит, восьма бериль, девята топаз, десята хризопрас, одинайцята гиякинт, дванайцята аметист.

А дванайцять воріть то дванайцять перел. А кожні ворота з однієї перли. А вулиця города - то золото чисте, як шкло просяйне.

А храму не бачив я в ньому; бо Господь Бог Вседержитель - його храм, і Агнець.

І не потрібує город той сонця, анї місяця, щоб сьвітили в ньому, бо слава Божа осьвітила його, а сьвітильник його - Агнець.

А народи, що будуть спасені, ходити муть у сьвітлї його; а царі земні принесуть славу і честь свою до нього.

А ворота його не будуть зачинятись днями; ночі бо не буде там.

І принесуть славу і честь народів до него.

І не ввійде до него нїщо погане, анї хто робить гидоту та лож, тільки ті, що написані в книзї життя Агнцевій.

Переклад УБТ Турконяка

І я побачив нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було.

І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходить з неба від Бога, приготований, наче молода, прикрашена для свого чоловіка.

І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і ті будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог;

і обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде смерти, ані скорботи, ані плачу, ані болю більше не буде, бо перше минулося.

І сказав той, що сидить на престолі: Ось нове все творю. І каже: Напиши, бо ці слова правдиві й вірні.

І сказав він мені: Довершилося. Я є альфа й омега, початок і кінець. Я спраглому дам задаром живої води з джерела.

Переможець успадкує все, і я буду його Богом, а він буде мені сином.

А лякливим та невірним, і нечистим, і вбивцям, і тим, що розпусту чинять і чари роблять, і ідоложертовникам, і всім неправдомовцям - їхня частина в озері, що горить вогнем і сіркою, що є другою смертю.

І прийшов один із сімох ангелів, що мав сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, кажучи: Ходи, покажу тобі молоду, жінку ягняти.

І повів мене духом на велику й високу гору, і показав мені [велике] святе місто Єрусалим, що сходить із неба від Бога,

маючи Божу славу. Світлість його подібна до коштовного каменя, наче каменя яспису, кришталю.

Воно має великий та високий мур, у якому дванадцять брам, і на брамах дванадцять ангелів та імена написані - імена дванадцятьох племен синів Ізраїлевих.

Зі сходу три брами, і з півночі три брами, і з півдня три брами, і з заходу три брами.

І міський мур мав дванадцять підвалин, на них дванадцять імен дванадцятьох апостолів ягняти.

І той, що говорив зі мною, мав міру - золоту тростину, щоб виміряти місто і його брами та його мур.

А місто чотирикутне, і довжина його така, як і ширина. І виміряв він місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, його довжина, і ширина, і висота рівні.

І зміряв він мур його на сто сорок чотири лікті міри людської, яка є й ангельська.

І [був] збудований його мур з яспису, а місто із щирого золота, подібного до чистого скла.

[І] підвалини міського муру прикрашені були всяким дорогим камінням: перша підвалина - яспис, друга - сапфір, третя - халцедон, четверта - смарагд,

п'ята - сардонікс, шоста - сардій, сьома - хризоліт, восьма - берил, девята - топаз, десята - хризопраз, одинадцята - яхонт, дванадцята - аметист.

А дванадцять брам - то дванадцять перлин, і кожна брама була з однієї перлини. А вулиці міста - щире золото, прозоре, мов скло.

Храму я не бачив у ньому, бо Господь Бог вседержитель і ягня - то його храм.

І місто не потребує сонця, ані місяця, щоб у ньому світили, бо Божа слава освітила його, а світильником для нього - ягня.

І народи ходитимуть у його світлі, і царі землі принесуть свою славу до нього.

І його брами не зачиняться вдень, а ночі там не буде.

І принесуть до нього славу та честь народів.

І не ввійде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту й неправду; але тільки ті, що записані в книзі житя ягняти.

Російський синодальний переклад

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.

И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.

Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.

Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая.

И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца.

И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога.

Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному.

Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:

с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.

Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.

Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его.

Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.

И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд,

пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.

А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как прозрачное стекло.

Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель - храм его, и Агнец.

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец.

Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.

И принесут в него славу и честь народов.

И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.