20

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй.

І схопив дракона, змія стародревнього, який є диявол і сатана, і зв'язав йоги на тисячу років;

і вкинув його в безодню і замкнув і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться тисяча років; після цього повинен бути випущений на короткий час.

І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм - і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові ні образові його, і не прийняли клейна на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років.

А решта мертвих не ожила, поки скінчиться тисяча років. Це - воскресіння перше.

Блаженний і святий, хто одержує часть у воскресінні першому: над такими друга смерть не має влади, але будуть священиками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років.

А коли скінчиться тисяча років, буде випущений сатана з темниці своєї,

і вийде зваблювати народи, що на чотирьох кутах землі, - Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число - мов пісок моря.

І виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене; і впав огонь від Бога з неба, і пожер їх;

а диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де - і звір і лжепророк; і мучитимуться день і ніч на віки вічні.

Потім бачив я престол великий білий і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм.

Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано; і інша книга розкрита, що є книга життя; і суджені були мертві - з написаного в книгах, по ділах своїх.

Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його.

І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга, озеро вогню.

А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню.

Переклад Огієнка

І бачив я Ангола, що сходив із неба, що мав ключа від безодні, і кайдани великі в руці своїй.

І схопив він змія, вужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років,

та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час.

І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили, і царювали з Христом тисячу років.

А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння.

Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні! Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога й Христа, і царюватимуть з Ним тисячу років.

Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї.

І вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, ?о?а й Ма?о?а, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє як морський пісок.

І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов огонь з неба, і пожер їх.

А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки.

І я бачив престола великого білого, і Того, Хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося.

І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми.

І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками.

Смерть же та ад були вкинені в озеро огняне. Це друга смерть, озеро огняне.

А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро огняне...

Переклад Куліша

І бачив я ангела, що сходив з неба, і мав ключ від безоднї, і ланцюг великий в руцї своїй.

І схопив змія, вужа вікодавнього, що то диявол і сатана, і звязав його на тисячу років;

і вкинув його у безодню, і зачинив його і запечатав над ним, щоб не зводив більше народи, доки не скінчить ся тисяч років; а після сього має бути розвязаний на короткий час.

І бачив я престоли, і посїдали на них, і дано їм суд; також (бачив я) душі тих, що постинано їх задля сьвідчення Ісусового, і задля слова Божого, і що не покланялись зьвірові анї образові його, і не приняли пятна на чоло своє і на руку свою; і жили і царювали з Христом тисяч років.

А остальнї мертві не ожили, доки не скінчить ся тисяча років. Се перве воскресеннє.

Блаженний і сьвятий, хто має часть у первому воскресенню; над сими друга смерть не має власти, а будуть сьвящениками Божими і Христовими, і царювати муть з Ним тисячу років.

І коли скінчить ся тисяча років, буде випущений сатана з темницї своєї,

і вийде зводити народи на чотирьох краях сьвіта, Гога і Магога, і збирати їх на війну, котрих число як пісок морський.

І вийшли на ширину землї, і обступили табор сьвятих, і город любий; і зійшов огонь від Бога з неба, і пожер їх.

А диявола, що зводив їх, вкинуто в озеро огняне і сїрчане, де зьвір і лжепророк; і будуть мучитись день і ніч по вічні віки.

І бачив я престол великий білий, і Сидячого на ньому, від котрого лиця утїкла земля і небо, і місця не знайдено їм.

Також бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнуто книги; ще иншу книгу розгорнуто, то єсть життя; і суджено мертвих з того, що написано в книгах, по дїлам їх.

І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і пекло дали мертвих, що в них; і суджено їх, кожного по дїлам їх.

А смерть і пекло вкинуто в озеро огняне. Се друга смерть.

А коли кого не знайдено написаного в книзї життя, то вкинуто його в огняне пекло.

Переклад УБТ Турконяка

І я побачив ангела, що сходив з неба, що мав ключа від безодні та великий ланцюг у своїй руці.

І схопив він змія, змія прадавнього, яким є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років,

укинув його в безодню та замкнув, і печатку над ним поклав, щоб не зводив більше народи, доки не скінчиться тисяча років. А після цього він має бути звільнений на короткий час.

І я побачив престоли й тих, що сидять на них, і їм дано суд, і душі страчених за свідчення Ісуса й за Боже слово, і тих, які не вклонилися звірові, ані його іконі, і не прийняли знаку на чолах і на своїй руці. І вони ожили й зацарювали з Христом тисячу років.

А інші мерці не ожили, доки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння.

Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священиками Бога й Христа і царюватимуть з ним тисячу років.

А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений із своєї в'язниці

і вийде, щоб ошукувати народи, що на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоб зібрати їх на війну, а число їх - наче пісок морський.

І вийшли вони на рівнину землі й оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь від [Бога з] неба й пожер їх.

І диявол, що зводив їх, був кинутий у вогняне й сірчане озеро, де і звір, і фальшивий пророк. І мучені будуть вони день і ніч на віки вічні.

І я побачив великий білий престол і того, що сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і їм не знайшлося місця.

І я побачив мерців, малих і великих, що стояли перед Богом. І книги відкрилися, і інша книга відкрилася, яка є книгою життя. І суджено мерців, як записано в книгах, за їхніми ділами.

І море віддало мерців, що в ньому, і смерть, і ад віддали мерців, що в них, і кожний дістав суд за своїми вчинками.

І смерть, і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть, - озеро вогняне.

А хто не знайдеться записаним у книзі життя, той буде вкинений у вогняне озеро.

Російський синодальний переклад

И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,

и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.

И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.

Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение.

Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.

И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.

И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;

а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.