19

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив: «Алилуя! Спасіння і слава і сила Богу нашому,

бо істинні і справедливі суди його; бо він осудив блудницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її.»

І вдруге сказали: «Алилуя!» І дим її здіймається на віки вічні.

І впали двадцять чотири старші і чотири істоти і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили: «Амінь, Алилуя.»

І голос від престола вийшов, говорячи: «Хваліть Бога нашого, всі слуги його і всі, що бояться його, малі і великі.»

І чув я мов голос натовпу численного і мов голос вод багатьох і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алилуя! бо воцарився Господь, Бог наш, Вседержитель.

Радуймося і веселімося і віддаймо славу йому, бо настав шлюб Агнця і дружина його приготувалася

І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, ясний, вісон же - це праведність святих.»

І сказав мені: «Напиши: Блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані.» І говорить мені: «Ці є істинні слова Божі.»

Я впав до стіп його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені: «Гляди, не роби цього: я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса; Богу поклонися. Бо свідчення Ісуса є дух пророцтва.»

І побачив я небо відкрите; і от - кінь білий, і хто сидить на ньому, Вірний зветься і Правдивий, і в справедливості судить і воює.

Очі його - пломінь огню; на голові його діядеми численні; мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам.

Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю; і зветься ім'я його - Слово Боже.

І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий.

З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи; і він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя.

І має. на одежі і на бедрі своєму ім'я написане: Цар царів і Володар володарів.

І побачив я одного ангела, який стояв на сонці і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба: «Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу,

щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней і тих, що сидять на них; і трупи всіх, вільних і рабів, і великих.»

І побачив я заїра і царів землі і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства його.

І схоплено звіра і з ним лжепророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його: живими вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою.

А решту вбито мечем того, хто на коні сидить, - мечем, що виходить з уст його; і всі птиці наситилися трупами їх.

Переклад Огієнка

По цьому почув я наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив: Алілуя! Спасіння, і слава, і сила Господеві нашому,

правдиві бо та справедливі суди Його, бо Він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою, і помстив за кров Своїх рабів з її рук!

І вдруге сказали вони: Алілуя! І з неї дим виступає на вічні віки!

І попадали двадцять чотири старці й чотири тварині, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи: Амінь, алілуя!

А від престолу вийшов голос, що кликав: Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі!

І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували: Алілуя, бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель!

Радіймо та тішмося, і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала!

І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо віссон то праведність святих.

І сказав він мені: Напиши: Блаженні покликані на весільну вечерю Агнця! І сказав він мені: Це правдиві Божі слова!

І я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. І він каже мені: Таж ні! Я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове, Богові вклонися! Бо засвідчення Ісусове, то дух пророцтва.

І побачив я небо відкрите. І ось білий кінь, а Той, Хто на ньому сидів, зветься Вірний і Правдивий, і Він справедливо судить і воює.

Очі Його немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки Він Сам.

І зодягнений був Він у шату, покрашену кров'ю. А Йому на ім'я: Слово Боже.

А війська небесні, зодягнені в білий та чистий віссон, їхали вслід за Ним на білих конях.

А з Його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І Він пастиме їх залізним жезлом, і Він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя!

І Він має на шаті й на стегнах Своїх написане ймення: Цар над царями, і Господь над панами.

І бачив я одного Ангола, що на сонці стояв. І він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть, і зберіться на велику Божу вечерю,

щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих, і великих...

І я побачив звірину, і земних царів, і війська їхні, зібрані, щоб учинити війну з Тим, Хто сидить на коні, та з військом Його.

І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло...

А решта побита була мечем Того, Хто сидів на коні, що виходив із уст Його. І все птаство наїлося їхніми трупами...

Переклад Куліша

А після сього чув я наче грімкий голос великого народу в небі, що казав: Алилуя! Спасеннє і слава і честь і сила Господеві Богу нашому;

правдиві бо і праведні суди Його, що осудив велику блудницю, котра псувала землю блудодїяннєм своїм; і помстив кров слуг своїх од руки її.

І сказали удруге: Алилуя! а дим її сходить на вічні віки.

І впали двайцять і чотири старцї, і чотири животні, і поклонились Богу, сидячому на престолї, глаголючи: Амінь! Алилуя!

А з престола вийшов голос і глаголав: Хвалїте Бога нашого, всї слуги Його, і боящі ся Його, і малі і великі.

І чув я наче голос народу великого, і наче голос многих вод, і наче голос сильних громів, що казали: Алилуя! обняв бо царство Господь Бог Вседержитель.

Радуймо ся і веселїмо ся, і даймо славу Йому; прийшло бо весїллє Агнця, і жена Його приготовила себе.

І дано їй, щоб з'одягла ся у виссон чистий і сьвітлий; виссон бо оправданнє сьвятих.

І рече менї: напиши: Блаженні, хто покликаний на вечерю весїлля Агнцевого. І рече менї: сї слова Божі правдиві.

І впав я до ніг його, поклонитись йому; і рече менї: Нї, глянь, я слуга-товариш твій і батьків твоїх, що мають сьвідченнє Ісусове. Богу кланяй ся; сьвідченнє бо Ісусове - дух пророцтва.

І бачив я відчинене небо, і ось, кінь білий, а що сидїв на ньому, Того зовуть Вірним і Правдивим, а судить Він і воює по правдї.

Очі ж у Нього, як огняна поломінь, а на голові Його много корон; а мав Він імя написане, котрого нїхто не знав, як тільки Він сам.

А з'одягнений Він в одежу, закрашену кровю, а ймя Його зоветь ся: Слово Боже.

А війська, що на небі, йшли слїдом за Ним на білих конях, з'одягнені у виссон білий і чистий.

А з уст Його виходить меч гострий, щоб ним побити поган; а сам Він пасти ме їх жезлом желїзним; і сам товче винотоку вина лютости і гнїва Бога Вседержителя.

А на одежі в Нього, і на поясницї в Нього імя написане: Цар царів, і Пан панів.

І бачив я одного ангела, що стояв на сонцї; і кликав він голосом великим, глаголючи усьому птаству, що лїтало посеред неба: Ходїть і зберітесь на вечерю великого Бога,

щоб їсти тїла царів, і тїла тисячників, і тїла сильних, і тїла коней, і тих, що сидять на них, і тїла всїх вольних і невольних, і малих і великих.

І бачив я зьвіра, і царі земні, і війська їх зібрані, щоб воювати війну з сидячим на конї, і з військом Його.

І схоплено зьвіра, а з ним лжепророка, що робив ознаки перед ним, котрими зводив тих, що приняли пятно зьвіра, і що покланялись образові його. Живцем вкинуто обох в озеро огняне, палаюче сїркою.

І другі побиті мечем сидячого на конї, що виходив з уст Його; і все птаство наситилось тїлами їх.

Переклад УБТ Турконяка

[І] після цього я почув гучний голос великого натовпу на небі, що говорив: Алилуя. Спасіння, і слава, і сила нашого Бога,

бо правдиві і справедливі його суди, бо засудив велику розпусницю, яка зіпсувала землю своєю розпустою, і помстився за кров своїх рабів з її руки.

І вдруге сказали: Алилуя. І дим з неї підноситься на віки вічні.

І впали двадцять чотири старці, і чотири тварини вклонилися Богові, що сидить на престолі, кажучи: Амінь, алилуя.

І вийшов голос від престолу, що закликав: Хваліть нашого Бога, всі його раби, і ті, що бояться його, малі й великі.

І я почув наче голос великої юрби, і наче шум великої води, і наче голос гучних громів, що вигукували: Алилуя, бо запанував наш Господь Бог вседержитель.

Радіймо й веселімося і даймо славу йому, бо прийшло весілля ягняти, і його жінка приготувала себе.

І їй дано зодягнутися в чистий світлий вісон. Бо вісон - то виправдання святих.

І каже він мені: Напиши: блаженні покликані на весільну вечерю ягняти. І сказав мені: Це правдиві Божі слова.

І я впав до його ніг, щоб уклонитися йому. Він каже мені: Ні ж бо! Я співраб твій та твоїх братів, що мають свідчення Ісуса. Богові вклонися. Бо свідчення Ісусове - це дух пророцтва.

І я побачив відкрите небо. І ось білий кінь, і той, що сидить на ньому, що зветься вірний і правдивий, і справедливо судить і воює.

Очі ж його наче полум'я вогняне, а на його голові багато вінців. Він має ім'я написане, якого ніхто не знає, тільки він сам.

І він зодягнений в одіж, окроплену кров'ю, а його ім'я - Боже слово.

А небесні війська їхали слідом за ним на білих конях, зодягнені в білий чистий вісон.

І з його вуст виходить гострий меч, щоб ним бити народи. Він їх пастиме залізним жезлом і топтатиме чавило вина лютого гніву Бога вседержителя.

І він має на одягові й на стегні своєму написане ім'я: Цар над царями і пан над панами.

І я побачив одного ангела, що стояв на сонці й закликав гучним голосом, кажучи всім птахам, що літають серед неба: Прийдіть, зберіться на велику Божу вечерю,

щоб з'їсти тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, що сидять на них, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих і великих.

І я побачив звіра, і царів землі, і їхніх вояків зібраними, щоб чинити війну з тим, що сидить на коні, та з його військом.

І звір був схоплений і з ним фальшивий пророк, що зробив перед ним знаки, якими ввів в оману тих, що прийняли знак звіра і вклоняються його іконі: живими вкинені були обидва в вогняне озеро, що горить сіркою.

А інші вбиті були мечем того, що сидить на коні, що вийшов з його вуст, і всі птахи наситилися їхніми тілами.

Російський синодальний переклад

После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!

Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.

И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.

Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!

И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.

И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.

И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.

И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.

Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.

Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.

Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие ".

И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.

Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

На одежде и на бедре Его написано имя: "Царь царей и Господь господствующих ".

И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,

чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.

И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;

а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.