10

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І я бачив іншого ангела - могутнього, що сходив з неба, одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи огню;

і мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю,

і скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Якже він скрикнув, промовили сім громів своїми голосами.

Коли промовили сім громів, я хотів був писати, а почув голос із неба, що казав: «Запечатай, що промовили сім громів, і цього не пиши.»

Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба,

і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все на ньому, і землю і все на ній, і море і все в ньому: що часу вже не буде;

але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам пророкам.

А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: «Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі.»

Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені: «Візьми і з'їж її; вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед.»

І взяв я книжечку з руки ангела, і з'їв її; і була в устах моїх, мов мед, солодка; а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм.

І сказав він мені: «Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена і язики і царів багатьох.»

Переклад Огієнка

І бачив я іншого потужного Ангола, що сходив із неба. Був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його як стовпи огняні,

і мав у руці своїй книжку розгорнену. І він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю,

і закричав гучним голосом, як лев той ричить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми.

А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав: Запечатай оте, що сім громів казали, і того не пиши!

А Ангол, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою

та й поклявся Живучим по вічні віки, Який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море й що в нім, що вже часу не буде,

а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як Він благовістив був Своїм рабам пророкам.

І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною й казати: Піди, та візьми розгорнену книжку з руки Ангола, що стоїть на морі й землі.

І пішов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже: Візьми, і з'їж її! І гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед.

І я взяв з руки Ангола книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі...

І сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики,і про багато царів.

Переклад Куліша

І бачив я иншого ангела сильного, сходячого з неба, з'одягненого в хмару, а дуга над головою, а лице його, наче сонце, а ноги його, наче стовпи огняні;

і мав він в руцї своїй книжку розгорнуту, і поставив він ногу свою праву на море, а лїву на землю,

і покликнув великим голосом, наче лев рикає. І коли покликнув, тодї сїм громів промовили своїми голосами.

І коли промовили сїм громів своїми голосами, хотїв я писати; і почув я голос з неба, що глаголав менї: Запечатай, що промовили сїм громів, і не пиши сього.

І ангел, котрого я бачив, що стояв на морі і на землї, зняв руку свою до неба,

і покляв ся Живучим по вічні віки, котрий створив небо, і що в ньому, та землю, і що на нїй, та море, і що в ньому: Що вже не буде часу;

тільки в днї голосу семого ангела коли буде трубити, скінчить ся і тайна Божа, як благовістив слугам своїм пророкам.

І голос, що я чув його з неба, знов розмовляв зо мною, і глаголав: Іди, візьми книжку розгорнуту з руки ангела, що стоїть на морю, і на землї.

І я пійшов до ангела, кажучи йому: Дай менї книгу. І рече він менї: Возьми і з'їж її; і буде вона гірка в животї твоїм, а в устах твоїх буде солодка, як мед.

І приняв я книжку з руки ангела, і з'їв її; і була вона в устах моїх, як мед солодка; і коли з'їв її, то стало гірко в животї моїм.

І рече менї: Мусиш ти знов пророкувати про люде, і народи, і язики, і царі многі.

Переклад УБТ Турконяка

І я побачив іншого ангела - могутнього, який сходив з неба, оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його - мов сонце, і його ноги - як вогняні стовпи.

І він мав у своїй руці розкриту книгу. І поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю,

і закликав гучним, наче рикання лева, голосом. І коли закликав, то сім громів заговорили своїми голосами.

І коли заголосили сім громів, я хотів був записати, але почув голос з неба, що промовляв: Запечатай те, що сказали сім громів, і цього не пиши.

І ангел, якого я бачив, що стояв на морі і на землі, підніс свою праву руку до неба

і поклявся тим, який живе віки вічні, який створив небо і те, що на ньому, і землю і те, що на ній, і море і те, що в ньому,- що часу вже не буде;

але в ті дні, коли залунає голос сьомого ангела, коли він засурмить, - тоді звершиться Божа таємниця, яку він сповістив своїм рабам - пророкам.

І я почув його голос із неба, що знову говорив зі мною, і мовив: Іди, візьми розкриту книгу, що в руці ангела, який стоїть на морі і на землі.

І пішов я до ангела і сказав йому: Дай мені книгу. І він мені каже: Візьми і з'їж її! Гірка буде вона в твоєму животі, але в устах буде солодкою, наче мед.

І я взяв книгу з руки ангела, і з'їв її, і була в моїх вустах, наче солодкий мед; а коли з'їв її, була гіркою в моєму животі.

І каже мені: Треба тобі знову пророкувати про народи й племена, про поганів, і про багатьох царів.

Російський синодальний переклад

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные,

в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю,

и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими.

И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего.

И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу

и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;

но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.

И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.

И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед.

И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.

И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.