8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

А коли відкрив печать сьому, настало безгоміння на небі, на якої півгодини.

І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем.

І ангел інший прийшов і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму множини, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом.

І піднісся дим тиміяму з молитвами святих, від руки ангела, перед Богом.

Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника, і поверг на землю: і постали громи і голоси і блискавиці і землетрус.

І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити.

Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю: і третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла.

І другий ангел посурмив, і мов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море: і стала третина моря - кров'ю,

і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів -зруйнована.

І третій ангел посурмив, і впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і на джерела вод.

Ім'я зорі мовиться - «полин»; і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли.

І четвертий ангел посурмив, і вражено третину сонця і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день щоб не світив третину свою і ніч - так само.

І я бачив, і чув, одного орла, що летів посеред неба, говорив голосом гучним: Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних - трьох ангелів, котрі зараз посурмлять.

Переклад Огієнка

І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини.

І я бачив сімох Анголів, що стояли перед Богом. І дано було їм сім сурем.

І прийшов другий Ангол, та й став перед жертівником із золотою кадильницею. І було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом.

І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки Ангола перед Бога.

А Ангол кадильницю взяв, і наповнив її огнем із жертівника, та й кинув на землю. І зчинилися громи, і гуркотнява, і блискавиці та трясіння землі...

І сім Анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити.

І засурмив перший Ангол, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю. І спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла...

І засурмив другий Ангол, і немов би велика гора, розпалена огнем, була вкинена в море. І третина моря зробилася кров'ю,

і померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів...

І засурмив третій Ангол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела.

А ймення зорі тій Полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона...

І засурмив Ангол четвертий, і вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила, так само ж і ніч...

І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів сурмових позосталих трьох Анголів, що мають сурмити!...

Переклад Куліша

І коли отворив сему печать, стало мовчаннє на небі, близько пів години.

І я бачив сїм ангелів, що стояли перед Богом, і дано їм сїм труб.

І приступив инший ангел, і став перед жертівнею, маючи золоту кадильницю; і дано йому багато пахощів, щоб положив з молитвами усїх сьвятих на жертівню золоту, що перед престолом.

І зняв ся дим пахощів з молитвами сьвятих, від руки ангела, перед Богом,

і взяв ангел кадильницю, і наповнив її огнем із жертівнї, і кинув на землю; і постали голоси, і громи, і блискавки і трясеннє.

І сїм ангелів, що мали сїм труб, готовились, щоб трубити.

І первий ангел затрубив, і постав град і вогонь, змішані з кровю; і спало на землю. І третя часть деревини згоріла, і вся трава зелена згоріла.

І другий ангел затрубив, і наче велику гору, огнем розпалену, кинуло в море. І третя часть моря стала кровю.

І погибла третя часть створіння в морю, що мала життє, і третя часть човнів знищена.

І третїй ангел затрубив, і впала з неба велика звізда палаюча, як смолоскип, а впала на третю часть рік і на жерела вод.

А ймя звізди Полин, і стала третя часть вод наче полин, і многі люде померли од води, бо гірка була.

І четвертий ангел затрубив, і поражена стала третя часть сонця, і третя часть місяця і третя часть звізд, щоб третя часть їх затьмилась, і день щоб третю часть не сьвітив, так само й ніч.

І бачив я, і чув, як один ангел летїв серед неба, і говорив великим голосом: Горе, горе, горе домуючим на землї від остальних голосів труби трьох ангелів, що мають трубити!

Переклад УБТ Турконяка

І коли відкрив сьому печать, усе замовкло на небі десь на півгодини.

І я побачив сімох ангелів, що стояли перед Богом, і дано їм було сім сурем.

І другий ангел прийшов, і став перед вівтарем із золотою кадильницею. І йому дано було багато ладану, щоб додавав до молитов усіх святих на золотий вівтар перед престолом.

І піднявся дим кадильний з молитвами святих - від руки ангела перед Богом.

Узяв ангел кадильницю, наповнив її вогнем з вівтаря та й кинув на землю. І зчинилися громи, і голоси, і блискавки, і землетрус.

І сім ангелів, які мали сім сурем, приготувалися засурмити.

І перший засурмив - і був град та вогонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю, і третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, і всяка зелена трава згоріла.

І другий ангел засурмив - і наче велика, охоплена вогнем, гора була вкинена в море, і третина моря стала кров'ю,

і померла третина морської живности, що має душі, і загинула третина кораблів.

І третій ангел засурмив - і з неба впала велика зоря, що палала як смолоскип, і впала на третину рік та водних джерел.

А назва тієї зорі - Полин. І третина вод стала як полин, і багато людей померло від вод, бо вони стали гіркі.

І четвертий ангел засурмив - і вражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затьмарилася їх третя частина і щоб не світили вони третини дня і ночі також.

І побачив і почув я одного орла, що літав серед неба і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, що живуть на землі, - від звуків сурми інших трьох ангелів, що мають засурмити.

Російський синодальний переклад

И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.

И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.

И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом.

И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.

И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.

И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.

Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью,

и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

Имя сей звезде "полынь "; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.

Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была - так, как и ночи.

И видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут трубить!