5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями.

І я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним: «Хто достойний розкрити книгу і розняти печаті її?»

Та ніхто не міг - на небі, ні на землі, ні під землею - розкрити книгу, ні глянути в неї.

І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся - розкрити книгу, ні глянути в неї.

Тоді один із старших каже мені: «Не плач, ось переміг лев від племени Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу й сім печатей її.»

І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших Агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів Божих, посланих на всю землю.

І прийшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі.

І коли взяв книгу, чотири істоти і двадцять чотири старші впали перед Агнцем, маючи кожен гуслі і келехи золоті, повні тиміяму, що є молитви святих.

І співають пісню нову, говорячи: «Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її; бо ти був заколений, і викупив Богові кров'ю своєю з кожного племени і язика і люду і народности;

і зробив їх царством священиків Богу нашому; і царствуватимуть на землі.»

Потім я бачив, і чув голос ангелів багатьох навколо престола і істот і старших; і було число їх - множини множин і тисячі тисяч,

що казали голосом гучним: «Достойний Агнець заколений прийняти силу і багатство і мудрість і кріпкість і честь і славу і благословення.»

І всяке створіння, - на небі і на землі і під землею, і на морі, і все, що в них, - чув я, казало: «Тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві - благословення і честь і слава і влада на віки вічні.»

І чотири істоти говорили: Амінь. І старші впали і поклонились.

Переклад Огієнка

І я бачив в правиці Того, Хто сидить на престолі, книгу, написану всередині й назовні, і запечатану сімома печатками.

І бачив я потужного Ангола, який гучним голосом кликав: Хто гідний розгорнути книгу, і зламати печатки її?

І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї.

І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї.

А один із старців промовив до мене: Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корень Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її.

І я глянув, і ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю.

І Він підійшов, і взяв книгу з правиці Того, Хто сидить на престолі.

А коли Він узяв книгу, то чотири тварині й двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих.

І нову пісню співають вони, промовляючи: Ти достойний узяти цю книгу, і розкрити печатки її, бо Ти був заколений, і кров'ю Своєю Ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду.

І Ти їх зробив для нашого Бога царями, і священиками, і вони на землі царюватимуть!

І я бачив, і чув голос багатьох Анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч.

І казали вони гучним голосом: Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення!

І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: Тому, Хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки!

А чотири тварині казали: Амінь! І двадцять чотири старці попадали та поклонились Тому, Хто живе повік віку!

Переклад Куліша

І бачив я в правицї Сидячого на престолї книгу записану із середини і зверху, запечатану семи печатьми.

І бачив я ангела сильного, покликуючого голосом великим: Хто достоєн розгорнути книгу, і розломити печатї її?

І нїхто не міг на небі, анї на землї, анї під землею, розгорнути книгу, анї заглянути до неї.

І я вельми плакав, що нїхто достойний не знайшов ся, щоб розгорнути і прочитати книгу, анї заглянути до неї.

І один із старцїв каже менї: Не плач; ось, побідив лев, що з роду Юдиного, корінь Давидів, щоб розгорнути книгу, і розломити сїм печатїй її.

І поглянув я, і ось, по серединї між престолом і чотирма животними, і по серединї старцїв, стоїть Ягнятко, наче заколене, і мало сїм рогів, і сїм очей, а се сїм духів Божих, що послані по цїлій землї.

І прийшов, і взяв книгу з правицї Сидячого на престолї.

І коли взяв книгу, то чотири животні і двайцять чотири старцї впали перед Агнцем, маючи кожний кобзу і чашу золоту, повну пахощів, що були молитви сьвятих.

І сьпівають пісню нову, глаголючи: Достоєн єси приняти книгу, і отворити печатї її, бо Ти був заколений, і відкупив єси нас Богу кровю своєю, з усякого роду, і язика, і народу і поган,

і зробив єси нас Богу нашому царями і священиками; і царювати мем на землї.

І я бачив і чув голос ангелів многих кругом престола і животних, і старцїв; і було число їх тьма тьмами і тисячі тисячами,

глаголючи голосом великим: Достоєн Агнець, заколений, приняти силу й багацтво, й премудрость, і кріпость, і честь і славу.

І всяке створіннє, що в небі, і на землї, і під землею, і що на морю, і все, що в них, чув я, що говорило: Сидячому на престолї і Агнцеві благословеннє, і честь, і слава і держава по вічні віки.

А четверо животних сказали: Амінь, а двайцять чотири старцї упали, і поклонились Живучому по вічні віки.

Переклад УБТ Турконяка

І я побачив у правиці того, що сидів на престолі, книгу, написану всередині, і назовні, й запечатану сімома печатями.

І я побачив могутнього ангела, який промовляв гучним голосом: Хто гідний розкрити книгу і зняти її печаті?

І ніхто не міг - ні на небі, ні на землі, ні під землею, - відкрити книгу й зазирнути в неї.

І [я] гірко плакав, бо не знайшовся ніхто гідний відкрити книгу, ані зазирнути до неї.

А один із старців каже мені: Не плач, ось лев, що є з Юдиного племені, з Давидового кореня, - він переміг і може зняти сім печатей.

І я глянув: ось серед престолу й чотирьох тварин, і серед старців стоїть ягня,- наче заколене, яке має сім рогів та сім очей, а вони - сім Божих духів, посланих на всю землю.

І підійшов, і взяв книгу з правиці того, що сидів на престолі.

І коли взяв книгу, чотири тварини і двадцять чотири старці впали перед ягням, маючи кожний гусла і золоті посудини, повні ладану, а вони - молитви святих.

І співають нову пісню, промовляючи: Ти гідний узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і відкупив Богові [нас] своєю кров'ю від усякого покоління, і мови, і народу, і племени.

І зробив їх царством і священиками для нашого Бога, вони царюватимуть на землі.

І я побачив і почув голос багатьох ангелів довкола престолу; і тварин, і старців, - і число їх було десятки тисяч разів по десять тисяч.

І говорили вони гучним голосом: Заколене ягня гідне одержати силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення.

І чув я, як усяке створіння, що на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все те, що в них, говорило: Тому, хто сидить на престолі, і ягняті - благословення, і честь, і слава, і влада на віки вічні!

А чотири тварини казали: Амінь! І старці впали та вклонилися.

Російський синодальний переклад

И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.

И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?

И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.

И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее.

И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.

И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю.

И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле.

И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.

И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,

и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле.

И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч,

которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение.

И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков.

И четыре животных говорили: аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков.