1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці і збереженим Ісусові Христові:

хай милосердя, мир і любов вам примножиться!

Любі, докладаючи всієї пильности написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру, раз назавжди передану святим.

Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд: безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту й відрікаються від нашого єдиного Владики і Господа Ісуса Христа.

Я хочу нагадати вам, - хоч знаєте все, - що Господь, визволивши людей з Єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували.

І ангелів, що не зберегли свого достоїнства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних, під темрявою, на суд великого дня.

Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, - які, подібно до них, віддались були розпусті й кинулися за іншим тілом, - лежать як приклад, скарані вічним вогнем.

Одначе і ці також в маячінні бруднять тіло, нехтують Божою владою і зневажають величчя.

І тоді, як сам архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: «Нехай тебе Господь судить», -

то ці зневажають те, чого не знають; а що, немов та нерозумна звірина, з природи знають, -те їх погубляє.

Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і, на відплату, потрапили в обман Валаама й у бунті Корея загинули.

Вони -підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами й самих себе випасають; хмари безводні, вітрами гнані; дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням;

люті морські хвилі, що власним соромом шумують; зорі блукаючі, яким пречорна темрява збережена повіки.

Про них також пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: «Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих,

щоб учинити суд над усіма й виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожности, які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили оті грішники безбожні.»

Вони ремствують, нарікають на свою долю й у своїх пожадливостях перебувають; уста ж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користи.

Ви ж, любі, пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа,

які вам говорили: «Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних.»

Це ті, що розбрат сіють, тварини, що не мають духу.

Ви ж, любі, що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у Святім Дусі,

бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя.

Тих, що вагаються, старайтеся переконати;

інших рятуйте, вириваючи з вогню; до інших майте повне страху милосердя, ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом.

Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду й поставити перед славою своєю непорочними в радості,

єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого - слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині й по всі віки! Амінь.

Переклад Огієнка

Юда, раб Ісуса Христа, а брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом:

милість вам, і мир, і любов хай примножиться!

Улюблені, всяке дбання чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану святим.

Бо крадькома повходили деякі люди, на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту, і відкидаються єдиного Владики і Господа нашого Ісуса Христа.

А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не вірував.

І Анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, Він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня.

Як Содом і Гоморра та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню, і поставлені в приклад,

так само буде й цим сновидам, що опоганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави.

І сам Архангол Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі!

А ці зневажають, чого не знають; а що знають із природи, як німа звірина, то й у тому псуються.

Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою, і попали в обману Валаамової заплати, і загинули в бунті Корея!

Вони скелі підводні на ваших вечерях любови, бо з вами без страху їдять та себе попасають; хмари безводні, що носяться вітром; осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені;

люті хвилі морські, що з піною викидають власний сором; зорі блудні, що для них морок темряви бережеться повік.

Про них же звіщав був Енох, сьомий від Адама, і казав: Ось іде Господь зо Своїми десятками тисяч святих,

щоб суд учинити над усіма, і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожности їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на Нього безбожні грішники.

Це ремствувачі, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливе; вони вихваляють особи для зиску!

А ви, улюблені, згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа,

які вам говорили: За останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю.

Це ті, хто відлучується від єдности, тілесні, що духа не мають.

А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим,

бережіть себе самих у Божій любові, і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя.

І до одних, хто вагається, будьте милостиві,

спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом, і ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла!

А Тому, Хто може вас зберегти від упадку, і поставити перед Своєю славою непорочними в радості,

Єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перше всього віку, і тепер, і на всі віки! Амінь.

Переклад Куліша

Юда, слуга Ісуса Христа, брат же Яковів, - покликаним, од Бога Отця осьвяченним, а Ісусом Христом охороненим:

милость вам і впокій і любов нехай умножить ся.

Любі, стараючись з усією пильностю писати вам про спільне спасеннє, вважав я за конечне написати вам, вговорюючи, щоб боролись за віру, сьвятим раз передану.

Повлазили бо деякі люде, давно призначені на сей суд, безбожні, що благодать Бога нашого обертають на розпусту, і самого Владики Бога і Господа нашого Ісуса Христа одрікають ся.

Приганути ж хочу вам, котрі загально се знаєте, що Господь, хоч спас нарід із землї Єгипецької, то опісля погубив тих, що не вірували.

І ангелів, що не схоронили свого начальства, оставивших свої оселї, про суд великого дня вічнїми оковами під темрявою схоронив.

Як Содома і Гоморра, і городи кругом них, що, подібно їм, жили в перелюбі і ходили в слїд за иншим тїлом, принявши кару вічнього огня, виставлені яко приклад;

так і сї сновиди опоганюють тїло, начальством же гордують, а на власть хулять.

Михаіл же Архангел, коли, змагаючись з дияволом, говорив про Мойсейове тїло, не поважив ся піднести проти нього суду докоряючого, а сказав: Нехай Господь загрозить тобі:

Сї ж, чого не розуміють, хулять; що ж по природї, як безсловесні зьвірі, розуміють, у сьому поганять себе.

Горе їм, бо пійшли вони дорогою Каіна, попались в обману нагороди Валаама, і погибли в бунтї як Корей.

Се погань (на вечерях) милостинї вашої, що живлять ся з вами без страху, і пасуть ся; хмари безводні, од вітрів ношені; дерева осїнні, безовочні, двічи умерші, викорінені;

люті филї морські, що пінять ся своїм соромом, блукаючі звізди, котрим чорна темрява на віки хоронить ся.

Пророкував же про сих і семий від Адама, Енох, глаголючи: "Ось, ійде Господь із тисячами сьвятих своїх,

зробити суд над усїма, і докорити між ними усїх безбожних, за всї дїла безбожностї їх, що безбожно накоїли, і за всї жорстокостї, що говорили проти Нього грішники безбожні."

Се миркачі, докорителї, що ходять по хотїнню своєму; і уста їх говорять гордо, і поважають лиця задля користи.

Ви ж, любі, згадуйте слова, проречені від апостолів Господа нашого Ісуса Христа;

бо вони казали вам, що останнього часу будуть ругателї, що ходять по хотїнню свого безбожя.

Се ті, що відлучають ся (від єдности віри,) тїлесні, що не мають Духа.

Ви ж, любі, найсьвятїщою вашою вірою будуйте ся, і в Духові сьвятому молїть ся,

і себе в любові Божій хоронїть, дожидаючи милости Господа нашого Ісуса Христа до життя вічнього.

Також инших милуйте, розсуджуючи;

инших же страхом спасайте, вихоплюючи з огня, ненавидячи ще й одежу, од тїла опоганену.

Тому ж, що може вас оберегати без спотикання, і поставити перед славою своєю непорочних в радостї,

єдиному премудрому Богу, Спасителю нашому, слава і величчє, держава і власть, тепер і по всї віки. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Юда, раб Ісуса Христа, брат Якова, - покликаним, улюбленим у Бозі Батькові та збереженим Ісусом Христом:

милосердя вам, і мир, і любов хай примножаться!

Улюблені, роблячи всяке старання, щоб писати вам про наше спільне спасіння, я визнав за необхідне написати вам, благаючи, щоб ви боролися за віру, раз передану святим.

Бо увійшли деякі люди, віддавна призначені на цей осуд, безбожні, які ласку нашого Бога обертають на розпусту та зрікаються єдиного Володаря [Бога] і нашого Господа Ісуса Христа.

Нагадати ж вам хочу, хоч ви все знаєте, що Господь, визволивши народ з Єгипетської землі, пізніше вигубив тих, що не повірили.

І ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня.

Також Содома і Гомора та довколишні міста, що подібним до них способом чинили розпусту й ходили за іншим тілом, зазнали кари вічного вогню, і взяті за приклад.

Так само й ці сновиди поганять тіло; владництво ж відкидають, а славу зневажають.

І сам архангел Михайло, коли сперечався з дияволом та говорив про тіло Мойсеєве, не наважився винести зневажливого суду, сказав: Хай докорить тобі Господь.

А ці гудять те, чого не знають; коли що знають із природи, мов безсловесна худоба, то й у тому себе гублять.

Лихо їм, бо вони пішли дорогою Каїновою, і попали в оману Валаамової винагороди й загинули в бунті Корея.

Вони - підводні скелі на ваших бенкетах, що без страху їдять з вами, попасаючи самих себе; це безводні хмари, гнані вітрами; безплідні осінні дерева, двічі померлі й викорінені;

розбурхані морські хвилі, що піняться власним соромом; облудні зорі, для яких вічно зберігається морок темряви.

Про них пророкував сьомий від Адама, Єнох, кажучи: Ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих [ангелів],

щоб учинити суд над усіма, й винуватити всі душі в усіх ділах їхньої безбожности, що вони безбожно накоїли; і за всі жорстокості, які висловлювали проти нього безбожні грішники.

Це ті, що ремствують, нарікають на долю, ходять у своїх хтивостях, і їхні вуста кажуть пихате; вони підлещуються для користи.

А ви, улюблені, згадуйте слова, що їх раніше сказали апостоли нашого Господа Ісуса Христа,

які звіщали вам: Останнім часом будуть насмішники, що ходитимуть за своїми безбожними хтивостями.

Це ті, що порушують єдність, вони тілесні, духа не мають.

Ви ж, улюблені, будуйте себе вашою дуже святою вірою, моліться в святім Дусі,

бережіть себе в Божій любові, очікуючи милости нашого Господа Ісуса Христа на вічне життя.

Тож будьте милостиві до тих, що вагаються,

інших спасайте, вириваючи з вогню, ще до інших будьте милосерді зі страхом, ненавидьте навіть одіж, опоганену від тіла.

А тому, хто може зберегти вас від падіння і поставити перед своєю славою непорочними в радості,

єдиному Богові, нашому Спасителеві, через Господа нашого Ісуса Христа, - слава, велич, сила та влада перед усяким віком, і нині, і на всі віки! Амінь.

Російський синодальний переклад

Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом:

милость вам и мир и любовь да умножатся.

Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым.

Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа.

Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил,

и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.

Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, -

так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.

Михаил Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: "да запретит тебе Господь ".

А сии злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя.

Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей.

Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;

свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.

О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: "се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих -

сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники ".

Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти.

Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа.

Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.

Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.

А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,

сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни.

И к одним будьте милостивы, с рассмотрением,

а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости,

Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.