1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Старший - улюбленому Ґаєві, якого люблю у правді.

Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так, як і душі твоїй ведеться добре.

Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду: як ти живеш у правді.

Більшої радости не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді.

Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців.

Вони свідчили про твою любов перед Церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно.

Вони бо вийшли імени його ради, нічого не бравши від поган.

Отож, ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді.

Я писав до Церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає.

Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить: він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, і з Церкви виганяє.

Любий, наслідуй не зло, а добро. Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога.

А про Димитрія всі свідчать, навіть і сама правда. І ми теж свідчимо й те знаємо, що наше свідоцтво вірне.

Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером;

надіюсь незабаром побачитися з тобою, то й поговоримо собі усно.

Мир тобі! Вітають тебе друзі. Вітай друзів пойменно.

Переклад Огієнка

Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю.

Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.

Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття, і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді.

Я не маю більшої радости від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді.

Улюблений, вірно ти чиниш, як що робиш для братті та для чужинців,

вони про любов твою свідчили Церкві; добре ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога,

бо вийшли вони ради Ймення Його, нічого не взявши від поган.

Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді.

Я до Церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає.

Тому то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас. І він тим не задовольнюється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить, і вигонить із Церкви.

Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго: доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив.

Про Димитрія свідчили всі й сама правда. І свідчимо й ми, а ви знаєте, що свідчення наше правдиве.

Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою,

але маю надію побачити тебе незабаром, і говорити устами до уст.

Мир тобі! Друзі вітають тебе. Привітай друзів пойменно! Амінь.

Переклад Куліша

Старець - Гайові любому, котрого люблю істино.

Любий, молю ся, щоб у всьому добре тобі вело ся, і ти здоров був, яко ж добре ведеть ся душі твоїй.

Вельми бо зрадїв я, коли прийшли брати, і сьвідкували про твою правду, яко ж ти в правдї ходиш.

Більшої радости над сю не маю, щоб чути, що дїти мої в правдї ходять.

Любий, ти вірно робиш, коли що робиш для братів і для постороннїх,

котрі сьвідкували про твою любов перед церквою; добре ти зробиш, одпровадивши їх достойно перед Богом.

Вони бо ради імени Його вийшли, нїчого не прийнявши від поган;

тим то мусимо приймати таких, щоб бути помічниками правдї.

Писав я церкві; тільки Диотреф, що побиваєть ся за старшуваннєм, не приймає нас.

Тим, коли прийду, згадаю про його дїла, що робить, докоряючи нас лихими словами; і не доволен тим, нї сам не приймає братів, і боронить тим, що хочуть, і з церкви виганяє.

Любий, не повертай за лихим, а за добрим. Хто добре робить, (той) від Бога, хто ж лихе робить, (той) не бачив Бога.

Про Димитрия сьвідковано од усїх, і від самої правди; і ми також сьвідкуємо, а знаєте, що сьвідченнє наше правдиве.

Багацько мав я писати, тільки не хочу чернилом та пером тобі писати;

надїю ся ж незабаром бачити тебе, то й устно поговоримо.

Впокій тобі. Витають тебе други. Витай другів по імени.

Переклад УБТ Турконяка

Старець - улюбленому Гаєві, якого я по правді люблю.

Улюблений, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі.

Бо я дуже зрадів, як прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти в правді живеш.

Більшої радости не маю від тієї, щоб почути, що мої діти живуть у правді.

Улюблений, вірно чиниш у тому, що робиш для братів та для чужинців,

які засвідчили твою любов перед церквою. Добре зробиш, як випровадиш їх гідно перед Богом.

Бо вони вийшли задля імени, нічого не беручи від поган.

Отож, ми повинні таких приймати, щоб стати співпрацівниками правди.

Я написав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає.

Тому, коли прийду, згадаю його діла, які він робить, докоряючи нам поганими словами. І не задовольняється цим, але й сам братів не приймає: а тим, що хочуть приймати, забороняє і викидає з церкви.

Улюблений, не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто робить зло, - не бачив Бога.

Про Димитрія свідчать усі й сама правда. І ми свідчимо, а ви знаєте, що наше свідчення правдиве.

Багато мав я тобі писати, але не хочу чорнилом та очеретинкою.

Сподіваюся невдовзі побачити тебе й говорити вустами до вуст.

Мир тобі. Вітають тебе друзі. Вітай друзів пойменно. [Амінь].

Російський синодальний переклад

Старец - возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине.

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.

Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине.

Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.

Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников.

Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,

ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников.

Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине.

Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас.

Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви.

Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.

О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно.

Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тростью,

а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам.

Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй друзей поименно. Аминь.