1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Старший - вибраній пані та її дітям, що їх я люблю у правді і не лиш я один, а й усі ті, що пізнали правду,

задля правди, що перебуває в нас і буде повік з нами.

Нехай з нами буде благодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.

Я зрадів вельми, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли.

І тепер прошу тебе, пані, не щоб я нову заповідь тобі писав, а ту, що маємо від початку: любімо одні одних!

Любов же в тому, щоб жити за його заповідями. А заповідь ця, як ви то чули від початку: щоб ви в любові жили.

Багато бо спокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то є спокусник і антихрист.

Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а прийняти повну нагороду.

Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і Сина має.

Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте.

Бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках.

Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері й чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна.

Вітають тебе діти сестри твоєї вибраної.

Переклад Огієнка

Старець вибраній пані та дітям її, яких я поправді люблю, і не тільки я, але й усі, хто правду пізнав,

за правду, що в нас пробуває й повік буде з нами:

нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця та Ісуса Христа, Сина Отцевого, у правді та в любові!

Я дуже зрадів, що між дітьми твоїми знайшов таких, що ходять у правді, як заповідь ми прийняли від Отця.

І тепер я благаю тебе, пані, не так, ніби пишу тобі нову заповідь, але ту, яку маємо від початку, щоб ми любили один одного!

А любов ця щоб ми жили згідно з Його заповідями. Це та заповідь, яку ви чули від початку, щоб ви згідно з нею жили.

Бо в світ увійшло багато обманців, які не визнають Ісуса Христа, що прийшов був у тілі. Такий то обманець та антихрист!

Пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду.

Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця, і Сина.

Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не приймайте до дому його, і не вітайте його!

Хто бо вітає його, той участь бере в лихих учинках його.

Багато я мав написати до вас, але не схотів на папері й чорнилом. Та маю надію прибути до вас, і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість!

Вітають тебе діти вибраної сестри твоєї. Амінь.

Переклад Куліша

Старець - вибраній панї і дїтям її, котрих я істино люблю (і не я тільки, а також усї, що пізнали правду),

задля правди, що пробуває в нас, і з нами буде по вік:

Нехай буде з вами благодать, милость, впокій від Бога Отця, і від Господа Ісуса Христа, Сина Отцївського, в правдї і любові.

Вельми я зрадував ся, що знайшов дїтей твоїх, ходячих в правдї, яко ж заповідь прийняли ми від Отця.

І тепер прошу тебе, панї, не яко нову заповідь пишу тобі, а котру мали ми від почину, щоб любили один одного.

І се любов, щоб ми ходили по заповідям Його. Се заповідь, яко ж ви чули від почину, щоб у нїй ходили.

Бо многі зводителї увійшли у сьвіт, котрі не визнають Ісуса Христа, що прийшов у тїлї; а такий зводитель і антихрист.

Глядїть на себе, щоб не згубити нам, що заробили, а щоб нагороду повну прийняли.

Кожен, хто переступає, а не пробуває в науцї Христовій, не має Бога; хто пробуває в науцї Христовій, сей має і Отця і Сина.

Коли хто приходить до вас, і сієї науки не приносить, не приймайте його у хату, і не витайте його;

хто бо його витає, бере участь в дїлах його лихих.

Маючи много вам писати, не схотїв на папері і чернилом, а надїюсь прийти до вас, і устами з вами говорити, щоб благодать ваша була повна.

Витають тебе дїти сестри твоєї вибраної. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Старець - вибраній пані та її дітям, яких я по правді люблю, і не тільки я, а й усі, що пізнали правду:

через правду, що перебуває в вас і буде з нами повік.

Хай буде з вами ласка, милосердя, мир від Бога Батька і [Господа] Ісуса Христа, Сина Батькового, в правді та в любові.

Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять у правді, за заповіддю, яку ми одержали від Батька.

І тепер благаю тебе, пані: не те, що пишу тобі нову заповідь, але ту, що ми мали від початку,- щоб ми любили одне одного!

А любов ця, - щоб ми жили за його заповідями. Це та заповідь, про яку чули ви від початку: щоб в ній ви перебували.

Бо багато ошуканців увійшло в світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі: то ошуканець і антихрист.

Стережіться, щоб ви не втратили того, що ми напряцювали, але щоб ви дістали повну винагороду.

Кожний, хто переступає і не перебуває в науці Христовій, Бога не має. Хто перебуває в науці, той має і Батька, й Сина.

Коли хто приходить до вас, але не приносить цієї науки, не приймайте його до хати і не вітайте його.

Бо хто його вітає, той стає учасником його злих діл.

Багато мав я вам написати, та не схотів на папері й чорнилом. Але сподіваюся бути у вас і говорити вустами до вуст, щоб наша радість була повною.

Вітають тебе діти твоєї вибраної сестри. [Амінь].

Російський синодальний переклад

Старец - избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все, познавшие истину,

ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек.

Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви.

Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца.

И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга.

Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист.

Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду.

Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его.

Ибо приветствующий его участвует в злых делах его.

Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь придти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна.

Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь.