3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Так само ви, жінки, коріться своїм чоловікам, щоб, навіть якщо деякі й не вірять слову, були поводженням жінок позискані без слова,

коли побачать ваше життя у чистоті й повазі.

Нехай ваша окраса буде не зовнішня - заплітання волосся, накладання золотих обручок чи прибирання в шати,

але в середині людського серця, в нетлінності душі, лагідної та мовчазної: це многоцінне перед Богом.

Бо колись і святі жінки, які надіялися на Бога, себе приоздоблювали, корившися своїм чоловікам,

як от Сара слухала Авраама, «паном» його звала; ви ж її діти, коли добре чините і не лякаєтеся жадних застрашувань.

Ви, чоловіки, живіть розумно разом з вашими жінками, як з істотами, що від вас слабші, віддаючи їм належну шану як співспадкоємцям благодаті життя, - тим ваші молитви не втрачатимуть на силі.

Нарешті, всі ви будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, смиренні.

Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а, навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення.

Бо хто хоче життя любити й бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих.

Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього.

Бо очі Господні на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя ж Господнє проти тих, які лихо діють.

Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра?

Бо коли і страждаєте за справедливість - ви щасливі! Їхньої погрози не бійтесь і не тривожтесь,

а Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає справоздання про вашу надію, -

однак, із скромністю та острахом, маючи добру совість, щоб, власне, тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру в Христі поведінку.

Ліпше бо, - коли така вже воля Божа, - страждати, робивши добро, ніж зло творивши.

Бо й Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші: праведник - за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі,

в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці;

тим, що колись були неслухняні, яких очікувало довготерпіння Боже за часів Ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ, урятувалися водою.

Вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрищення, позбуття не тілесної нечистоти, а прохання доброго сумління в Бога через воскресіння Ісуса Христа,

який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій, і йому підкорені ангели, власті й сили.

Переклад Огієнка

Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин,

як побачать ваше поводження чисте в страху.

А окрасою їм нехай буде не зовнішнє, заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж,

але захована людина серця в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом.

Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога й корились своїм чоловікам.

Так Сара корилась Авраамові, і паном його називала. А ви її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жадного страху.

Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зо слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви.

Нарешті ж, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі.

Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення.

Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу.

Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру й женися за ним!

Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе!

І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго?

А коли ви за правду й страждаєте, то ви блаженні! А їхнього страху не бійтеся, і не тривожтеся!

А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та зо страхом.

Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі.

Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі.

Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, Праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але Духом оживлений,

Яким Він і духам, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав;

вони колись непокірливі були, як їх Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ, спаслось від води.

Того образ, хрищення не тілесної нечистости позбуття, але обітниця Богові доброго сумління, спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа,

що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а Йому підкорилися Анголи, влади та сили.

Переклад Куліша

Також і жінки, корітесь своїм чоловікам, щоб і ті, що не корять ся слову, життєм жінок без слова були з'єднані,

дивлячись на чисте життє ваше у страху (Божому).

Ваша окраса нехай не буде зовнїшнє заплїтаннє волосся і убираннє в золото, або з'одяганнє в одежу;

а потайний серця чоловік, у нетлїнню лагідного й тихого духа, що перед Богом многоцїнне.

Так бо колись і сьвяті жінки, що вповали на Бога, украшали себе, корячись своїм чоловікам;

як Сарра слухала Авраама, паном його зовучи, котрої ви стали дїтьми, добре роблячи і не лякаючи ся нїякого страху.

Чоловіки також, домуйте разом з ними по розумі, яко більше слабосильній посудинї жіночій віддаючи честь, яко і спільні наслїдники благодати життя, щоб не з'упинялись молитви ваші.

Наконець же, будьте усї одної думки, милосердуючі, братолюбні, сердечні, привітливі;

не віддаючи зло за зло, або докір за докір; а насупроти благословляйте, знаючи, що на те ви покликані, щоб благословеннє наслїдили.

"Хто бо хоче життє любити, і видїти днї добрі, нехай вдержить язик свій від злого, й уста свої, щоб не говорити зради;

нехай ухиляєть ся від злого, і робить добре; нехай шукає впокою, і побиваєть ся за ним.

Бо очі Господнї на праведних, і уші Його на молення їх; лице ж Господнє проти тих, що зле роблять."

І хто ж такий, що заподїяв би вам лихо, коли будете наслїдниками доброго?

Тільки ж, коли б і страждали задля правди, блаженні ви; страху ж їх не бійтесь, анї трівожтесь;

а Господа Бога сьвятїть у серцях ваших. Бувайте завсїди готові дати одвіт всякому, що домагаєть ся від вас слова про вашу надїю, з лагідностю і страхом;

маючи совість добру, щоб, у чому судять вас, яко лиходїїв, осоромились ті, що докоряють добре життє ваше в Христї.

Лучче бо, коли воля Божа, пострадати за добрі дїла, анїж за дїла лихі;

тому що й Христос, щоби привести нас до Бога, один раз пострадав за гріхи наші, Праведник за неправедних, що був умертвений по тїлу, но ожив духом,

в котрому і тим духам, що в темницї, прийшовши, проповідував,

колисьто неслухняним, як того часу дожидало (їх) довготерпіннє Боже, за днїв Ноя, як строїв ся ковчег, в котрий мало, то єсть, вісїм душ, спасло ся од води;

чого образ хрещеннє (не відложеннє тїлесної нечистоти, а совісти доброї обітниця перед Богом), що і нас тепер спасає через воскресеннє Ісуса Христа,

котрий єсть по правицї в Бога, зійшовши на небо, котрому покорились ангели і властї і сили.

Переклад УБТ Турконяка

Також дружини хай підкоряються своїм чоловікам, щоб і ті деякі, хто не кориться слову, були охоплені й без слова поведінкою жінки,

побачивши ваше чисте життя в страхові.

А окрасою їм хай буде не зовнішнє - не заплітання волосся та навішування золота або прикрашання одягу,

а втаємничена людина серця, в нетлінні лагідного й мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом.

Бо так колись і святі жінки, що надіялись на Бога, прикрашали себе, підкоряючись своїм чоловікам.

Так Сарра слухала Авраама, називаючи його паном; а ви її діти, коли робите добро й не лякаєтеся жодного страху.

Чоловіки, так само робіть, живучи разом із дружинами по-розумному, як із слабшими жіночими посудинами, виявляючи їм шану як співспадкоємцям ласки життя, щоб не було перешкоди вашим молитвам.

Нарешті, всі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосерді, покірливі,

не платячи злом за зло, або лайкою за лайку, а навпаки - благословляйте, [знаючи], що ви були покликані на те, щоб успадкувати благословіння.

Бо хто хоче життя любити й бачити добрі дні, хай береже [свій] язик від зла та вуста від лукавої мови;

хай ухиляється від зла й чинить добро, хай шукає миру та його тримається.

Бо очі Господні - до праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви; обличчя ж Господнє проти тих, що роблять зло.

І хто заподіє вам зло, коли ви будете ревнителями добра?

А коли й терпите за справедливість, то ви блаженні. Страху ж їхнього не лякайтеся і не тривожтеся!

А Господа ж Христа святіть у ваших серцях, готові завжди будьте до відповіді кожному, хто питає вас про вашу надію,

але з лагідністю і страхом, маючи добре сумління, щоб тим, у чому обмовляють [вас як злочинців], були посоромлені наклепники вашого доброго життя в Христі.

Бо краще, коли того хоче воля Божа, страждати, чинячи добро, ніж чинити зло.

Бо й Христос один раз за гріхи постраждав, праведник за неправедників, щоб привести вас до Бога; убитий тілом, але оживлений духом,

яким Він і тим духам, що були у в'язниці, зійшовши, проповідував.

Тим, що колись противилися, як їх чекало Боже довготерпіння за Ноєвих днів, коли він будував ковчег, у якому мало, всього вісім душ, урятувалося від води.

Його прообраз тепер і вас спасає: це хрещення, тобто не позбуття тілесної нечистоти, але прохання доброго сумління до Бога через воскресіння Ісуса Христа,

який, зійшовши на небо, перебуває праворуч Бога, і якому підкорилися ангели, і влади, і сили.

Російський синодальний переклад

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,

когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,

но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.

Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;

не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;

уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,

потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).

И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;

потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,

некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,

Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.