5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тож пресвітерів з-поміж вас заклинаю, я - сам теж пресвітер і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитись:

Пасіте довірене вам Боже стадо, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по-божому; не для лихого зиску, а доброхіть,

і не як пануючі над вибраними, але бувши зразком для стада.

І як з'явиться архипастир, отримаєте нев'янущий вінець слави.

Так само ви, молоді, коріться старшим. А всі ви вдягніться в покірливість одного супроти одного, Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать.

Смиріться, отже, під могутньою Божою рукою, щоб він підняв вас угору своєчасно.

Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас.

Будьте тверезі і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти.

Противтеся йому, сильні вірою, відаючи, що таких самих страждань зазнають і брати ваші скрізь по світі.

А Бог усякої благодаті, що вас покликав до вічної своєї слави у Христі, він сам, коли постраждаєте трохи, вас удосконалить, утвердить, зміцнить, утривалить.

Йому слава й сила по віки вічні! Амінь.

Пишу вам це коротко через Сильвана, вірного, як гадаю, брата, закликаючи і свідчивши вам, що це правдива благодать Божа, та, в якій стоїте.

Вітає вас Церква, що у Вавилоні, вибрана з вами, і Марко, мій син.

Вітайте один одного цілунком любови. Мир вам усім, що у Христі!

Переклад Огієнка

Тож благаю між вами пресвітерів, співпресвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись:

пасіть стадо Боже, що у вас, наглядайте не з примусу, але добровільно по-Божому, не для брудної наживи, а ревно,

не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада за взір.

А коли Архипастир з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави.

Також молоді, коріться старшим! А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!

Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас Свого часу повищив.

Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!

Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого.

Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братству по світі.

А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї в Христі, нехай Сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, у?рунтує.

Йому слава та влада на вічні віки, амінь.

Я коротко вам написав через Силуяна, як гадаю вірного брата. Закликаю та свідчу, що це Божа благодать правдива, що ви в ній стоїте.

Вітає вас разом вибрана Церква в Вавилоні, і Марко, мій син.

Вітайте один одного поцілунком любови. Мир вам усім у Христі! Амінь.

Переклад Куліша

Старших між вами молю, яко товариш-старший і сьвідок страдання Христового, і спільник слави, що має відкритись:

пасїте стадо Боже, що у вас, доглядаючи не по неволї, анї для поганої користї, а з доброго серця;

анї пануйте над народом, а взором будьте стада;

і як явить ся Пастир-Начальник, приймете невянучий слави вінець.

Саме так, молодші, коріть ся старшим; усї ж, один одному корячись, смирностю підпережіть ся; бо "Бог гордим противить ся, смирним же дає благодать."

Смиріть ся ж під сильну руку Божу, щоб піднїс вас угору свого часу;

всяку журбу вашу скинувши на Него, бо Він стараєть ся про вас.

Тверезїть ся, пильнуйте, бо противник ваш, диявол, як лев рикаючий, ходить, шукаючи кого пожерти;

проти него вставайте тверді вірою, знаючи, що такі страждання доводять ся і братівству вашому в сьвітї.

Бог же всякої благодати, покликавший нас до вічньої своєї слави в Христї Ісусї, коли трохи пострадаєте, Він нехай звершить вас, утвердить, укріпить і оснує (непорушно).

Йому слава і держава по вічні віки. Амінь.

Через Сильвана, вірного вам брата, як думаю, коротко написав, наповідаючи і сьвідкуючи, що се правдива благодать Божа, в котрій стоїте.

Витає вас вибрана з вами (церков) в Вавилонї, і Марк, син мій.

Витайте один одного у цїлуванню любови. Впокій вам усїм, що в Христї Ісусї. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Бувши старцем і свідком Христових страждань, спільником слави, що має з'явитися, благаю старців, які є між вами:

пасіть те Боже стадо, що є у вас, наглядайте не з примусу, але добровільно, по-Божому; не задля нікчемного зиску, а ревно;

не як ті, що панують над спадком, але будьте прикладом для стада;

і коли з'явиться Архипастир, - одержите нев'янучий вінець слави.

Також молоді - коріться старшим. А всі майте покору одні до одних, тому що Бог гордим противиться, а покірним дає ласку.

Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу.

Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він дбає про вас.

Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог - диявол - ходить і рикає, мов лев, шукаючи, кого б зжерти.

Йому ж противтеся, міцними в вірі, знаючи, що ті ж самі страждання трапляються і вашим братам по світу.

А Бог усякої ласки, що покликав вас до своєї вічної слави в Ісусі Христі, хай удосконалить [вас], як трохи потерпите; хай упевнить, хай зміцнить, хай твердо поставить!

Йому [слава і] влада на віки [вічні] віки, амінь.

Коротко, як гадаю, написав я вам через вірного брата Силуяна, закликаючи й засвідчуючи, що це правдива Божа ласка, в якій ви стоїте.

Вітає вас співвибрана церква, яка у Вавилоні, та мій син Марко.

Вітайте одне одного поцілунком любови. Мир усім вам у Христі [Ісусі, амінь].

Російський синодальний переклад

Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:

пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду;

и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.

Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире.

Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.

Ему слава и держава во веки веков. Аминь.

Сие кратко написал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите.

Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой.

Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.