4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Звідки між вами війни, звідки суперечки? Хіба не звідси - з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах?

Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите.

Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи.

Перелюбники! Хіба не знаєте, що дружба світу цього - то ворожнеча проти Бога? Хто, отже, хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим.

Чи може думаєте, що Писання даремно каже: «До заздрощів прагне дух, що живе в нас?»

І більшу дає благодать, через що й сказано: «Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать.»

Коріться, отже, Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас.

Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники! Освятіть серця, двоєдушники!

Гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте! Сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість - у смуток!

Смиріться перед Господом, і він вас підійме!

Не обмовляйте, брати, один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону.

Один лише законодавець і суддя, який може спасти й погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього?

Нумо тепер ви, що говорите: «Сьогодні або завтра ми підемо в те місто й перебудемо там рік, і будемо там торгувати й гроші заробляти.»

Ви, що не відаєте, що буде взавтра! Яке бо життя ваше? Ви - пара, що з'являється на хвильку і зникає по тому.

Чому б вам радше не сказати: Коли на те Господня воля, будемо жити, і це чи те робити.

Тепер, ви хвалитеся у хвастощах ваших. Усяка така хвальба - погана.

Хто, отже, знає добро чинити, а його не чинить, - гріх тому!

Переклад Огієнка

Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси, від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють?

Бажаєте ви та й не маєте, убиваєте й заздрите та досягнути не можете, сваритеся та воюєте та не маєте, бо не прохаєте,

прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої.

Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зо світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається.

Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить: Жадає аж до заздрости дух, що в нас пробуває?

Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать.

Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас.

Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте руки, грішні, та серця освятіть, двоєдушні!

Журіться, сумуйте та плачте! Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум!

Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме!

Не обмовляйте, брати, один одного! Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той Закона обмовляє та судить Закона. А коли ти Закона осуджуєш, то ти не виконавець Закона, але суддя.

Один Законодавець і Суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього?

А ну тепер ви, що говорите: Сьогодні чи взавтра ми підем у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати й заробляти,

ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає!...

Замість того, щоб вам говорити: Як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те.

А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба!

Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх!

Переклад Куліша

Звідкіля войни та свари в вас? Чи не звідсїля: з розкошів ваших, що воюють у членах ваших?

Бажаєте, та й не маєте; убиваєте і завидуєте, та й не можете осягти; сваритесь і воюєте, та й не маєте, тим що не просите.

Просите, та й не приймаєте, тому що погано просите, щоб обернути на розкоші ваші.

Перелюбники і перелюбницї! хиба не знаєте, що любов сьвіта сього - вражда проти Бога? Оце ж, хто хоче бути приятелем сьвіту, той стаєть ся ворогом Бога.

Або думаєте, що марно писаннє глаголе: "До зависти пре Дух, що вселив ся в нас?"

Більшу ж дає благодать; тим же і глаголе: "Господь гордим противить ся, смиренним же дає благодать."

Коріте ся ж оце Богу, противте ся ж дияволові, то й утїче од вас.

Приближуйтесь до Бога, то й приближить ся до вас; очистїть руки, грішники, і направте серця (ваші), двоєдушники.

Страдайте, сумуйте та плачте; сьміх ваш у плач нехай обернеть ся, і радість у горе.

Смирітесь перед Господом, то й підійме вас.

Не осуджуйте один одного, браттє; хто бо осуджує брата та судить брата свого, осуджує закон і судить закон; коли ж закон судиш, то ти не чинитель закону, а суддя.

Один єсть Законодавець, що може спасти і погубити; ти ж хто єси, що судиш другого?

А нуте ж ви, що говорите: Сьогоднї або завтра пійдемо в той і той город, і пробудемо там рік, та торгувати мем та дбати мем,

(ви, що не знаєте, що буде завтрішнього. Яке бо життє ваше? та же ж воно пара, що на малий час явить ся, а потім щезає.)

Замість щоб говорити вам: Коли Господь зволить та живі будемо, то зробимо се або те.

Нинї ж хвалитесь у гордощах ваших. Усяка така хвала лиха.

Оце ж хто знає, як чинити добро, та й не чинить, тому гріх.

Переклад УБТ Турконяка

Звідки війни і звідки свари між вами? Чи не звідси - з ваших пристрастей, що воюють у ваших членах?

Ви прагнете - і не маєте, убиваєте й заздрите, - і не можете осягнути. Сваритеся і воюєте.Не маєте, бо не просите;

просите й не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші пристрасті.

[Перелюбники і] перелюбниці, чи ви не знаєте, що любов світу - це ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути другом світу, стає ворогом Божим.

Чи ви думаєте, що Писання даремно каже: Прагне до заздрощів той дух, що оселився в нас.

Та більшу ласку дає тому й мовить: Господь гордим противиться, а покірним дає ласку.

Тож підкоріться Богові, протиставтеся дияволові, і він утече від вас.

Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, і очистіть серця, двоєдушні.

Журіться, і сумуйте, та плачте. Хай ваш сміх обернеться в плач, а радість - у смуток.

Упокорте себе перед Господом, і він піднесе вас.

Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя.

Є один законодавець і суддя, який може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього?

Тепер слухайте ви, що кажете: Сьогодні або завтра підемо до цього міста й перебудемо там [один] рік і будемо торгувати та заробляти.

Ви, що не знаєте, що завтра станеться, - яке ваше життя? Це пара, що на мить, з'являється, а потім зникає.

Замість того, щоб вам сказати: Як Господь схоче та будемо живі - то зробимо це чи інше.

А тепер ви хвалитеся у своїх гордощах. Усяка така хвала погана.

Отже, хто знає, як робити добро, і не робить, той чинить гріх.

Російський синодальний переклад

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?

Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите.

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу.

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас "?

Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.

Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль.

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья.

Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?

Теперь послушайте вы, говорящие: "сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль ";

вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.

Вместо того, чтобы вам говорить: "если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое ", -

вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло.

Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.