3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо,

бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати й усе тіло.

Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, "щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом.

А ось кораблі: хоч і які вони величезні та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника.

Так само і язик: член маленький, а хвалиться великим! Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс!

І язик - вогонь, світ неправди! Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло й запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним.

Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані й приборкуються людським хистом.

Язика ж ніхто з людей не може вгамувати: він - зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою.

Ним ми благословляємо Господа й Отця і ним кленемо людей, що створені на подобу Божу.

З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було.

Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким?

Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини, або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати.

Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності.

Коли ж. у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди.

Це не та мудрість, що сходить згори, а земна, тваринна, диявольська;

бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого.

А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна.

Плід праведности сіється в мирі тим, хто мир чинить.

Переклад Огієнка

Не багато-хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо.

Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло.

От і коням вкладаєм уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо.

От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче стерничий.

Так само й язик, малий член, але хвалиться вельми! Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса!

І язик то огонь. Як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя, і сам запалюється від геєнни.

Бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською,

та не може ніхто із людей язика вгамувати, він зло безупинне, він повний отрути смертельної!

Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаєм людей, що створені на Божу подобу.

Із тих самих уст виходить благословення й прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було!

Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка?

Хіба може, брати мої, фі?ове дерево родити оливки, або виноград фі?и? Солодка вода не тече з солонця.

Хто мудрий і розумний між вами? Нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням!

Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду,

це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська.

Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ!

А мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава.

А плід правди сіється творцями миру.

Переклад Куліша

Не бувайте многі учителями, браттє моє, знаючи, що більший осуд приймемо.

Багато бо грішимо всї. Коли хто в слові не грішить, се звершений чоловік, сильний обуздати і все тїло.

Ось бо і коням узди в роти вкладаємо, щоб слухали нас, і все тїло їх повертаємо.

Ось і кораблї, хоч які величезні, і страшенними вітрами носять ся, обертають ся малим стерном, куди воля стерника хоче.

Так само й язик - малий член, а вельми хвалить ся. Ось малий огонь, а які великі речі палить!

І язик огонь, сьвіт неправди; так, язик стоїть між членами нашими, сквернячи все тїло, і палючи круг природи, а запалюючись од геєнни.

Всяка бо природа, зьвірей і птиць, гадів і морських (зьвірів) вгамовуєть ся і вгамовано природою чоловічою;

язика ж нїхто з людей не може вгамувати; без упину бо (се) зло, повне отрути смертоносної.

Ним благословляємо Бога і Отця, і ним кленем людей, що постали по подобию Божому.

Із тих же уст виходить благословеннє і проклін. Не подобає, браттє моє любе, сьому так бути.

Хиба криниця з одного джерела випускає солодке і гірке?

Хиба може, браттє моє, смоківниця маслини родити, або виноградина смокви? Так само нї одна криниця не дає солоної і солодкої води.

Хто мудрий та розумний між вами, нехай покаже з доброго життя дїла свої в лагідности і премудрости.

Коли ж гірку зависть маєте та сварку в серцї вашому, то не величайтесь і не кривіть на правду.

Не сходить ся премудрость звише, а земна (вона), душевна, бісовська.

Де бо зависть та сварка, там безладдє і всяке лихе дїло.

А та премудрость, що звише, найперше чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милости і добрих овочів, безсторонна і нелицемірна.

Овощ же праведности сїєть ся в упокої тим, хто творить упокій.

Переклад УБТ Турконяка

Брати мої, хай не багато хто стає вчителями, знаючи, що приймемо більший засуд.

Бо всі багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, це досконалий чоловік здатний приборкати і все тіло.

Ось і коням вкладаємо вуздечки в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом.

Ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, повертаються малим стерном, куди [лиш] хоче стерновий.

Так само і язик: хоч і малий член, а дуже хвалиться. Ось який малий вогонь, а спалює великий ліс.

І язик - це вогонь: світ неправди. Язик [так] поставлений між нашими членами, що занечищує все тіло і підпалює круг буття, а самого палить геєнна.

Бо всякий рід звірів і птахів, гадів і риб приборкується і є приборканий людською природою,

а язика ніхто з людей не може приборкати; він - зло нескінченне, повний смертоносної отрути.

Ним благословляємо Господа й Батька і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою.

З тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб це було так.

Хіба з одного джерела виходить вода солодка й гірка?

Чи може, брати мої, смоковниця родити оливки або виноградна лоза - смокву? Ані солонець не може давати солодкої води.

Хто премудрий і досвідчений між вами? Хай покаже свої діла в лагідній мудрості доброго життя.

Коли ж маєте гірку заздрість і сварливість у ваших серцях, не хваліться і не кажіть брехні на правду.

Це не премудрість, що сходить згори, але земна, душевна, бісівська.

Бо де заздрість та чвари, там безладдя і всяке лихе діло.

А та мудрість, що згори, насамперед чиста, потім мирна, лагідна, поблажлива, повна милосердя і добрих плодів, безстороння, нелукава.

А плід праведности сіється в мирі творцями миру.

Російський синодальний переклад

Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению,

ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.

Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их.

Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий;

так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!

И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,

а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.

Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?

Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.

Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.

Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,

ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.