5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Кожен бо архиєрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи;

що може співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений,

і тому повинен так за людей, як і за себе самого приносити жертви за гріхи.

Чести ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон.

Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона бо від того, який до нього мовив: «Син мій єси, я сьогодні породив тебе.»

Як і на іншому місці каже: «Ти - священик навіки за чином Мелхиседека.»

Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви й благання з великим голосінням та слізьми до того, який міг його спасти від смерти, і він був вислуханий за богобоязність;

і хоч був Сином, навчився з того, що витерпів, значення послуху,

і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні,

і Бог назвав його архиєреєм за чином Мелхиседека.

Про те ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі.

Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви.

Бо хто ще молоко вживає, той не досвідчений у вченні правди, - він бо немовлятко.

А тверда страва для дорослих, у яких із-за звички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла.

Переклад Огієнка

Кожен бо первосвященик, що з-між людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари та жертви за гріхи,

і щоб міг співчувати недосвідченим та заблудженим, бо й сам він перейнятий слабістю.

І тому він повинен як за людей, так само й за себе самого приносити жертви за гріхи.

А чести цієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон.

Так і Христос, не Сам Він прославив Себе, щоб Первосвящеником стати, а Той, що до Нього сказав: Ти Мій Син, Я сьогодні Тебе породив.

Як і на іншому місці говорить: Ти Священик навіки за чином Мелхиседековим.

Він за днів тіла Свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання й молитви до Того, хто від смерти Його міг спасти, і був вислуханий за побожність Свою.

І хоч Сином Він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був.

А вдосконалившися, Він для всіх, хто слухняний Йому, спричинився для вічного спасіння,

і від Бога був названий Первосвящеником за чином Мелхиседековим.

Про це нам би треба багато казати, та висловити важко його, бо нездібні ви стали, щоб слухати.

Ви бо за віком повинні б бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда.

Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля.

А страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро й зло.

Переклад Куліша

Всякий бо архиєрей, із людей узятий, для людей поставляєть ся на служеннє у тому, що Боже, щоб приносив дари і жертви за гріхи,

котрий би міг болїти серцем за нетямущих і заблуджених, бо й сам обложений немощею;

і ради того мусить, як за людей, так за себе приносити за гріхи.

І нїхто сам по собі не приймає чести, а хто покликаний од Бога, яко ж і Аарон.

Так і Христос не сам себе прославив бути архиєреєм, а Той, хто глаголав до Нього: "Син мій єси Ти, я сьогоднї породив Тебе."

Яко ж і инде глаголе: "Ти єси священик по вік по чину Мелхиседековому."

Котрий за днїв тїла свого приносив молитви і благання до Того, хто міг спасти Його від смерти, з великим голосїннєм і слїзми, і почуто Його за страх (Його перед Богом).

Хоч і Син Він був, тільки ж навчивсь послуху через те, що терпів,

і, звершившись, ставсь усїм, що слухають Його, причиною спасення вічнього,

і названий від Бога архиєреєм по чину Мелхиседековому.

Про котрого маємо велике слово, та важко його висловити; тому що ви немочні стали слухом:

Бо коли вам годилось би бути учителями задля (часу), знов треба, щоб вас учено первих початків словес Божих, і стались такими, котрим треба молока, а не кріпкої пищі.

Усякий бо, що вживає (саме) молоко, (ще) несьвідомий у слові правди, бо він малолїток.

Звершеним же тверда пища, маючим чувства вправлені довгою наукою до розсуджування добра і зла.

Переклад УБТ Турконяка

Кожний же архиєрей, який добирається з-поміж людей, ставиться для людей у Божих справах, щоб приносив дари та жертви за гріхи;

щоб міг співчувати необізнаним та і що заблукали, бо й сам перейнятий слабістю,

і тому повинен приносити жертви за гріхи як за людей, так і за себе.

І ніхто сам від себе не приймає чести, але тільки покликаний Богом, як ото Аарон.

Так і Христос не сам себе прославив, щоб стати архиєреєм, але той, що казав до нього: Ти мій Син, я сьогодні породив тебе.

І в іншому місці говорить: Ти священик навіки за чином Мелхиседека.

Він, коли був у своєму тілі, принісши з великим риданням і сльозами благання і молитви до того, який може спасти його від смерти, і був вислуханий за благочестя.

Хоч він і Син, проте навчився послуху від того, що потерпів.

Удосконалившись, він став причиною вічного спасіння всіх, хто йому слухняний, -

і Бог назвав його архиєреєм за чином Мелхиседека.

Про це нам треба б багато сказати, - та нелегко це висловити, бо ви стали нездатні слухати.

Адже ви, що мали б бути вчителями з огляду на вік, а знову потребуєтє, щоб вас хтось навчав слів Божих з самого початку, - потребуєтє молока, а не твердої їжї.

Бо кожний, хто бере молоко, - ще недосвідчений у слові правди, бо є немовлям.

А тверда їжа - для дорослих, які мають випробовані звичкою почуття., щоб розрізняти добро і зло.

Російський синодальний переклад

Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи,

могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью,

и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах.

И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.

Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя;

как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение;

хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,

и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного,

быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека.

О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать.

Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.

Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;

твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.