2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ти ж говори, що личить здоровому вченню:

Старі щоб були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості.

Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить: щоб не були злоріки, ані віддані пияцтву, щоб добра навчали,

щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати,

щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі, підвладні власним чоловікам, - щоб слово Боже не ганьбилося.

Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані,

даючи самі себе на зразок добрих діл: повноти в ученні, поважности,

Здорового та бездоганного навчання; щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати.

Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, не суперечливі,

хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність, щоб у всьому прикрашали вчення нашого Спаса Бога.

Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям

і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці,

чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа,

який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл.

Так говори, умовляй і картай з усією повагою. Нехай ніхто тобою не нехтує.

Переклад Огієнка

А ти говори, що відповідає здоровій науці.

Щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості.

Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра,

щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей,

щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово.

Так само благай юнаків, щоб були помірковані.

У всім сам себе подавай за зразка добрих діл, у навчанні непорушеність, повагу,

слово здорове, неосудливе, щоб противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас.

Раби щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили,

не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога.

Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей,

і навчає нас, щоб ми, відцуравшись безбожности та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно, і побожно в теперішнім віці,

і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога й Спаса нашого Христа Ісуса,

що Самого Себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах запопадливих.

Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою ніхто не погордує!

Переклад Куліша

Ти ж говори, що личить здоровій науцї:

старики щоб були тверезі, чесні, мірні, здорові вірою, любовю, терпіннєм;

старі жінки так само щоб убирались як годить ся сьвятим, (були) не осудливі, не підневолені великому пянству і навчали добра,

щоб доводили до розуму молодших, любити чоловіків, жалувати дїтей,

щоб були мірними, чистими, господарними, добрими, корились своїм чоловікам, щоб слово Боже не зневажалось.

Молодїж так само напоминай знати міру.

У всьому ж сам себе подаючи за взір добрих дїл, у науцї цїлость, поважність,

слово здорове, недокорене, щоб осоромив ся противник, не маючи нїчого казати про нас докірно.

Слуги своїм панам щоб корились, у всьому догоджали, не відказуючи,

не крали, а показували всяку добру віру, щоб науку Спасителя нашого, Бога, украшували у всьому.

Явилась бо благодать Божа спасительна всїм людям,

навчаючи нас, щоб відцуравшись нечестя і мирських похотей, розумно і праведно і благочестно жили ми в нинїшньому віцї,

ждучи блаженного вповання і явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа,

котрий оддав себе самого за нас, щоб ізбавити нас од усякого беззаконня і очистити собі людей вибраних, ревнителїв добрих дїл.

Се говори, напоминай, і докоряй з усяким повелїннєм. Нехай нїхто тобою не гордує.

Переклад УБТ Турконяка

Ти ж кажи те, що відповідає здоровому навчанню.

Щоб старші чоловіки були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терплячості.

Старші жінки також хай поводяться, як личить святим, - щоб не були наклепницями, не віддавалися пияцтву, щоб навчали добра,

щоб учили молодих любити чоловіків, любити дітей,

були помірковані, чисті, господині, добрі, корилися своїм чоловікам, щоб не ганьбилося слово Боже.

Молодь також заохочуй, щоб була поміркованою.

У всьому самого себе виставляй, як приклад добрих діл: постійности в навчанні, поваги, [чистоти],

здорового й бездоганного слова, щоб супротивник засоромився, не маючи нічого поганого про нас сказати.

Раби щоб корилися в усьому своїм панам, були добровгодні, не перечили,

не крали, але постійно виявляли всіляку добру вірність, щоб були в усьому прикрасою вчення нашого Спасителя, Бога.

Бо з'явилася ласка Божа - спасенна для всіх людей;

навчає вона нас, щоб відреклися безбожности й світських хтивостей, жили чесно, праведно і побожно в нинішному віці,

очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога й Спасителя нашого Ісуса Христа,

який дав себе за нас, щоб відкупити нас від усякого беззаконня, очистити собі вибраний народ, ревний до добрих діл.

Кажи це - і заохочуй, і картай з усією силою, щоб ніхто тебе не нехтував.

Російський синодальний переклад

Ты же говори то, что сообразно с здравым учением:

чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении;

чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру;

чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,

быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.

Юношей также увещевай быть целомудренными.

Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность,

слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.

Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить,

не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога.

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,

научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке,

ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,

Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя.