3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла,

щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей.

Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені, служили пристрастям та розкошам прерізним, живучи у злобі й заздрощах, огидні, взаємно ненависні.

Та коли з'явилась доброта й любов до людей Спаса нашого Бога,

він спас нас не ради діл справедливости, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа,

якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса,

щоб ми, оправдані його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного.

Вірне слово! І я хочу, щоб ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах. Це добре й корисне людям.

А безглуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон уникай, бо вони безкорисні й марні.

Єретика чоловіка по першім і другім попередженні цурайся,

знаючи, що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого.

Коли пришлю до тебе Артема або Тихика, чимскоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати.

Зину законника й Аполлоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало.

Наші також; нехай навчаться бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні.

Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами!

Переклад Огієнка

Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були,

щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям.

Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного.

А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя, нашого Бога,

Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з Своєї милости через купіль відродження й обновлення Духом Святим,

Якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого,

щоб ми виправдались Його благодаттю, і стали спадкоємцями за надією на вічне життя.

Вірне слово, і я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто ввірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре й корисне!

Вистерігайсь нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про Закон, бо вони некорисні й марні.

Людини єретика, по першім та другім наставленні, відрікайся,

знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив.

Як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати.

Законника Зину та Аполлоса вишли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого.

Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були.

Вітають тебе всі, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма! Амінь.

Переклад Куліша

Нагадуй їм, щоб начальства і власти слухали і корились, і до всякого доброго дїла були готові,

щоб нїкого не хулили, не були сварливі, а тихі, показуючи всяку лагідність до всїх людей.

Були бо колись і ми нерозумні, непокірні, і зведені слуги похотям та всяким розкошам, живучи в злобі та завистї, гидкими бувши та ненавидячи один одного.

Як же явилась благость і чоловіколюбиє Спаса нашого Бога,

не з дїл праведних, що ми робили, а по своїй милости спас нас купеллю новорождення і обновлення Духа сьвятого,

котрого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого,

щоб оправдившись благодаттю Його, зробились ми наслїдниками по надїї життя вічнього.

Вірне слово, і хочу, щоб про се ти впевняв, щоб которі увірували в Бога, старались пильнувати добрих дїл. Добре воно і користне людям.

Дурного ж змагання, та родоводів, та спорів, та сварок про закон цурай ся, бо вони не на користь і марні.

Єретика чоловіка після первого і другого напомину, покинь,

знаючи, що такий розвертаєть ся і грішить, осудивши сам себе.

Як пришлю Артема до тебе або Тихика, постарайсь прийти до мене в Никополь: там бо надумавсь я зазимувати.

Зину законника та Аполоса старанно випровадь, щоб нї в чому не мали недостатку.

Нехай і наші вчять ся пильнувати добрих дїл для конечних потріб, щоб не були без овощу.

Витають тебе усї, що зо мною. Витай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з усїма вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Нагадуй їм, щоб корилися начальникам [і] владі, щоб слухалися, були готовими на всяке добре діло,

щоб нікого не гудили, не були сварливими, а були тихими, виявляючи повну лагідність до всіх людей.

Бо колись і ми були нерозсудливими, непокірними, одуреними, служили різним хтивостям і насолодам, живучи в злобі й заздрощах, бувши мерзенними, ненавидячи одне одного.

Коли ж з'явилася ласка й людинолюбство нашого Спасителя, Бога,

він нас спас не з причини праведних учинків, які ми зробили, але з власного милосердя, купіллю нового буття і оновленням Святого Духа,

якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа - нашого Спасителя, -

щоб, оправдавшись його ласкою, ми за надією стали спадкоємцями вічного життя.

Вірне слово, і я хочу тебе запевнити, щоб ті, які повірили в Бога, аби вони дбали про добрі діла: це корисне й добре для людей.

Нерозумні ж досліджування, і родоводи, і суперечки, і сварки про закон оминай, бо вони некорисні й марні.

Людину-єретика - після першого й другого попередження, - оминай,

знаючи, що такий зійшов на манівці і грішить, засудивши самого себе.

Коли пошлю до тебе Артема або Тихика, поспіши прийти до мене в Никополь, бо там я вирішив перезимувати.

Законника Зину й Аполлоса дбайливо виряди, аби їм нічого не забракло.

Хай навчаються і наші бути майстрами в добрих ділах, у нагальних потребах, щоб не були безплідними.

Вітають тебе всі ті, що зі мною. Привітай тих, що люблять нас у вірі. Ласка з усіма вами! [Амінь].

Російський синодальний переклад

Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело,

никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам.

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,

Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,

Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,

чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам.

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,

зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.

Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму.

Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка.

Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны.

Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.