4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих, на його появу та його Царство:

Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою.

Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожаданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух,

і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок

Ти ж будь тверезим у всьому, знось напасті, виконуй працю євангелиста, виконуй твою службу.

Бо я вже готовий на ливну жертву, і час мого відходу настав.

Я боровся доброю борнею, скінчив біг - віру зберіг.

Тепер же приготований мені вінок справедливости, що його дасть мені того дня Господь, справедливий Суддя; та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу.

Старайся прийти до мене якнайскорше,

бо Димас мене покинув з любови до цього світу й пішов у Солунь; Крискент - у Галатію, Тит - у Далматію.

Один Лука зо мною. Візьми Марка й приведи з собою, бо він мені потрібний для служби.

Тихика я послав в Ефес.

Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троаді в Карпа, і книги, а зокрема пергамени.

Олександер коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками.

Стережись і ти його, бо він сильно був спротивився нашим словам.

При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули! Нехай їм то не буде пораховано!

Проте, Господь став при мені й підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене та щоб усі погани її чули, а я визволився з левиної пащі.

Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого небесного Царства. Йому слава на віки вічні! Амінь.

Вітай Прискиллу та Акилу й дім Онисифора.

Ераст зоставсь у Корінті, а Трофима я лишив хворим у Мілеті.

Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати.

Господь Ісус із твоїм духом. Благодать з вами!

Переклад Огієнка

Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за Свого приходу та за Свого Царства.

Проповідуй Слово, допоминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою.

Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували.

Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться.

Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу.

Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав.

Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг.

Наостанку мені призначається вінок праведности, якого мені того дня дасть Господь, Суддя праведний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив.

Подбай незабаром прибути до мене.

Бо Димас мене кинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крискент до Галатії, Тит до Далматії.

Зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка, і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби.

А Тихика послав я в Ефес.

Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в Троаді зоставив у Карпа, і книжки, особливо пергаменові.

Котляр Олександер накоїв був лиха чимало мені... Нехай Господь йому віддасть за його вчинками!

Стережись його й ти, бо він міцно противився нашим словам!

При першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене... Хай Господь їм того не полічить!

Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене, та щоб усі погани почули її. І я визволився з пащі лев'ячої...

А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для Свого Небесного Царства. Йому слава на віки вічні, амінь!

Поздоров Прискиллу й Акилу та дім Онисифора.

Ераст позостався в Коринті, а Трохима лишив я слабого в Мілеті.

Попильнуй прийти до зими. Вітає тебе Еввул, і Пуд, і Лин, і Клавдія, і вся браття.

Господь з твоїм духом! Благодать з вами! Амінь.

Переклад Куліша

Оце ж сьвідкую перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, що має судити живих і мертвих в явленнї Його і царстві Його:

проповідуй слово, настоюй в час і не в час, докоряй, погрожуй, благай з усяким довготерпіннєм і наукою.

Буде бо час, що здорової науки не послухають, а по своїх похотях виберуть собі учителїв, ласкані (од них) слухом,

і від правди слух одвернуть, а до байок прихилять ся.

Ти ж тверезись у всьому, терпи лихо, роби дїло благовісника, службу твою знаною вчини.

Мене бо вже на жертву наготовлено, і час мого відходу настав.

Боротьбою доброю я боров ся, дорогу скінчив, віри додержав.

На останок готовить ся менї вінець правди, котрий оддасть менї Господь того дня, праведний суддя, і не тілько менї, та і всїм, хто полюбив явленнє Його.

Старай ся скоро прийти до мене.

Димас бо мене покинув, полюбивши нинїшнїй вік, та й пійшов у Солунь; Крискент в Галатию, Тит в Далматию;

Лука один зо мною. Марка взявши приведи з собою, він бо менї потрібен на служеннє.

Тихика ж послав я в Єфес.

Плащ, що зоставив я в Троядї в Карпа, ідучи, принеси, і книги, особливо ж кожані.

Александер котляр наробив менї багато лиха; нехай оддасть йому Господь по дїлам його,

котрого й ти остерегайсь, вельми бо противить ся словам нашим.

У перве моє одвітуваннє нїкого не було зо мною, а всї мене покинули; нехай не полїчить ся їм.

Господь же став передо мною і окрепив мене, щоб проповідане від мене знане було, і щоб почули всї погане; і збавивсь я з пащи левиної.

І визволить мене Господь від усякого дїла лукавого, і спасе про царство своє небесне; Йому ж слава по віки вічні. Амінь.

Витай Прискилу і Аквилу і Онисифорів дім.

Єраст зоставсь у Коринтї, а Трофима зоставив я в Милетї недужного.

Старайсь до зими прийти. Витають тебе Єввул, і Пуд, і Лин, і Клавдия, і все браттє.

Господь Ісус Христос із духом твоїм. Благодать з вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Свідчу, [отже,] перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і в своєму Царстві.

Проповідуй слово, утверджуй вчасно й невчасно, картай, погрожуй, благай - з усякою терплячістю і навчанням.

Бо настане час, коли не послухають здорового навчання, але виберуть собі вчителів за своїми хтивостями, щоб уприємнити слух,

відвернути вуха від правди, схилитися до байок.

Ти ж будь тверезий у всьому, перетерпи зло, виконай діло благовісника, зверши свою службу.

Бо я вже приношу себе в жертву, і настає час мого відходу.

Я звершив добрий подвиг, скінчив свій біг, зберіг віру.

А тепер приготовлено мені вінця справедливости, який мені того дня дасть Господь, справедливий суддя; і не тільки мені, а й усім, що полюбили його прихід.

Постарайся незабаром прибути до мене.

Бо Димас мене покинув, полюбивши нинішний вік, - він подався до Солуня; Крискент же - до Галатії, Тит - до Далматії.

Зі мною лише Лука. Візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібний для служби.

Тихика ж послав я до Ефеса.

Ідучи, принеси плаща, що залишив був у Троаді в Карпа, і книги, особливо пергаментові.

Олександер, коваль, накоїв мені багато лиха; хай віддасть йому Господь за його вчинки.

Остерігайся його й ти, бо дуже противиться нашим словам!

При моїй першій обороні ніхто не був при мені, але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховане.

А Господь став при мені і підкріпив мене, щоб через мене сповнилася проповідь, і всі погани почули, і я був визволений з уст лева.

[І] Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого Небесного Царства. Йому слава на віки вічні. Амінь.

Привітай Прискилу й Акилу та Онисифорів дім.

Ераст лишився в Коринті, а Трохима я залишив у Мілеті хворим.

Постарайся прийти перед зимою. Вітають тебе Евул, і Пуд, і Лін, і Клавдія, і всі брати.

Господь [Ісус Христос] - з твоїм духом! Ласка - з вами! [Амінь].

Російський синодальний переклад

Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:

проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;

и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.

Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;

а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

Постарайся придти ко мне скоро.

Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.

Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.

Тихика я послал в Ефес.

Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.

Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!

Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.

При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!

Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.

И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.

Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.

Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.

Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.

Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.