2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі.

А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити.

Отож, перенось труди й ти, як добрий воїн Христа Ісуса.

Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його найняв на службу.

І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно.

Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів.

Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому.

Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида, згідно з моєю Євангелією,

за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати не можливо.

Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі, з вічною славою.

Вірне слово: Коли ми з ним померли, то разом з ним будемо й жити.

Коли страждаємо, то з ним будемо й царювати. Коли його зрікаємося, то й він зречеться нас.

Коли не віруємо, він зостається вірним, бо сам себе зректися не може.

Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами, - річ, ні на що непотрібна, хібащо слухачам на руїну!

Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти, який добре настановлює словом правди.

А порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожности,

і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гіменей і Філіт,

які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких.

Однак, стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку: «Господь знає своїх», і - «Нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає».

А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний; інший на честь, а інший на нечестя.

Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло.

Утікай від пристрастей юнацьких; шукай справедливости, віри, любови, мира - разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем.

А від дурних та безглуздих питань ухиляйся: сам бо знаєш, що вони породжують сварки.

Слузі ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим,

лагідно картаючим тих, що спротивляються; може Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду

і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон - виконувати його волю.

Переклад Огієнка

Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона!

А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити.

А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса!

Бо жаден вояк не в'яжеться в справи життя, аби догодити тому, хто військо збирає.

А як хто йде на змаги, то вінка не одержує, якщо незаконно змагається.

Трудящому хліборобові належиться першому покуштувати з плоду.

Розумій, що я говорю. А Господь нехай дасть тобі розум у всьому.

Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих, за моєю Євангелією,

за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Але Слова Божого не ув'язнити!

Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння, що в Христі Ісусі, зо славою вічною.

Вірне слово: коли разом із Ним ми померли, то й житимемо разом із Ним!

А коли терпимо, то будемо разом також царювати. А коли відцураємось, то й Він відцурається нас!

А коли ми невірні, зостається Він вірним, бо не може зректися Самого Себе!

Нагадуй про це й заклинай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо нінащо воно, хіба слухачам на руїну.

Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди.

Стережися ж базікань марних, бо вони ще більше провадять до безбожности,

а їхнє слово, як рак, буде ширитися. Від таких Гіменей і Філіт,

що вони погрішилися в правді, казавши, що воскресіння було вже, і віру деяких руйнують.

Та однако стоїть міцна Божа основа та має печатку оцю: Господь знає тих, хто Його, та: Нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє Ім'я називає!

А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть.

Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний Володареві, приготований на всяке добре діло.

Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любови, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця.

А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки.

А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим,

що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати,

щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї.

Переклад Куліша

Ти ж, сину мій, кріпшай у благодатї, що в Христї Ісусї,

і, що чув єси від мене перед многими сьвідками, те передай вірним людям, котрі способні будуть і инших навчати.

Ти ж терпи лихо, яко добрий воїн Ісуса Христа.

Нїхто ж, воїном бувши, не мішаєть ся в справи життя (сього), щоб угодити тому, хто вибрав його воїном.

Хоч же хто й бореть ся, не заслужить вінця, коли не законно бороти меть ся.

Трудящому ратаєві перш подобає овощу скоштувати.

Зрозумій, що глаголю; а Господь нехай дасть тобі розум у всьому.

Поминай Господа Ісуса Христа, що встав із мертвих, з насїння Давидового, по благовістю моєму,

в Йому ж терплю лихо аж до кайдан, як лиходїй, та слова Божого не скувати.

Тим усе терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасеннє, що в Христї Ісусї з вічньою славою.

Вірне слово: коли бо ми з Ним умерли, то з Ним і жити мем.

Коли терпимо, з Ним і царювати мем; коли відцураємось, і Він відцураєть ся нас.

Коли не віруємо, Він вірним пробуває, відректись бо себе не може.

Про се нагадуй, сьвідкуючи перед Господом не перечитись; нї на що воно не потрібне, (тілько) на руїну тих, що слухають.

Старай ся поставити себе вірним перед Богом, робітником без докору, право правлючим слово правди.

Від скверного марнословия оддаляй ся; більше бо та більш (такі) розводять безбожність,

і слово їх, як гангрена (рак), мати ме жир. З таких Гименей і Филит,

котрі проти правди согрішили, говорячи, що воскресеннє вже було, і перевертають деяких віру.

Твердо ж основина Божа стоїть, маючи печать таку: Познав Господь своїх, і: Нехай відступить од неправди всяк, хто іменує імя Христове.

У великому ж домі не тілько посуд золотий та срібний, а й деревяний і глиняний; і инші на честь, а инші на нечесть.

Оце ж, коли хто очистить себе від сього, буде посудиною на честь, осьвяченою і потрібною владицї, на всяке дїло добре наготовленою.

Від похотей молодечих утїкай; побивай ся ж за правдою, вірою, любовю, миром з тими, що призивають Господа чистим серцем.

Від дурного ж і невченого змагання вхиляй ся, знаючи, що воно родить сварки.

Слуга ж Господень не повинен сваритись, а бути тихим до всїх, навчаючим, незлобним,

щоб нагідно навчав противних, чи не дасть їм Бог покаяння на зрозуміннє правди,

і виплутають ся з дияволських тенет, що живими вловлені від нього у його волю.

Переклад УБТ Турконяка

Отож, мій сину, міцній у ласці, що в Ісусі Христі.

І що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні й інших навчити.

[Ти, отже,] потерпи, як добрий вояк Ісуса Христа.

Жодний вояк не переймається життєвими справами, щоб догодити воєводі.

Якщо ж хто й змагатиметься, то не буде увінчаний, якщо не змагатиметься законно.

Робітникові, що працює, першим належить одержати з плоду.

Зрозумій те, що кажу: [хай] Господь дасть тобі зрозуміння в усьому.

Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, що з насіння Давидового - за моєю доброю вісткою:

за неї терплю зло включно з кайданами - наче злочинець. Але Боже слово не ув'язнюється!

За нього все терплю - для вибраних, щоб і вони одержали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою.

Вірне слово: якщо ми з ним померли, то з ним і оживемо;

якщо терпимо, то будемо з ним і царювати; якщо відречемося, то й він відречеться від нас;

якщо ми невірні, то він залишиться вірним, бо себе зректися не може.

Нагадуй про це і заклинай перед Богом, щоб не змагалися словами, бо це не піде на користь, хіба лише слухачам на руїну.

Постарайся поставити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, що наставляє на слово правди.

А порожніх балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожности.

Їх слово - мов рак, що розповзається. Такими є Гіменей і Филит,

які відпали від правди, кажучи, ніби воскресіння вже було, і цим нищать у декого віру.

Тверда ж Божа основа стоїть, маючи таку печать: Господь знає своїх, а також: Хай відступиться від неправди кожний, хто кличе Господнє ім'я!

А в великій хаті є не тільки золоті й срібні посудини: а й дерев'яні та глиняні; і одні на честь, другі - не на честь.

Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посуд на честь - освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла.

Уникай молодечих хтивостей, тримайся справедливости, віри, любови, миру з тими, що кличуть Господа від чистого серця.

А нерозумні й непомірковані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки.

А Господньому рабові не личить сваритися, але треба бути до всіх привітним, здатним навчати, незлим,

таким, що з лагідністю картає противників, чи не дасть їм Бог покаяння, щоб зрозуміли правду

і вирвалися із сітки диявола, в яку він їх зловив живцем, щоб вони виконували його волю.

Російський синодальний переклад

Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,

и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить.

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.

Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику.

Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться.

Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.

Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.

Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему,

за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз.

Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою.

Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;

если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас;

если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может.

Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.

Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии,

и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит,

которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.

Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: "познал Господь Своих "; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа ".

А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.

Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.

Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.

От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;

рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым,

с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,

чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю.