1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, з волі Божої апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі,

Тимотеєві, любому синові: благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого.

Дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням і згадую тебе безперестанно, вночі й удень у моїх молитвах;

згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами.

Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку, а я певен, що й у тебе.

З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх.

Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любови й поміркованости.

Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, його в'язня, але перенось труди зо мною для Євангелії, за допомогою Бога,

який спас нас і покликав святим покликом, не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами;

об'явлена ж була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелією,

що для неї встановлений я проповідником, апостолом та вчителем.

Власне, тому й терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен, що він спроможний зберегти моє передання на той день.

За правило візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі.

Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас.

Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген, від мене відвернулися.

Нехай Господь дасть милосердя домові Онисифора, бо він часто мене підкріплював, не соромивсь і моїх кайданів,

а бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов.

Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш ліпше від мене.

Переклад Огієнка

Павло, з волі Божої апостол Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі,

до Тимофія, сина улюбленого: благодать, милість, мир від Бога Отця й Христа Ісуса, Господа нашого!

Дякую Богові, Якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч.

Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю.

Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоіді та в твоїй матері Евнікії; певен же я, що й у тобі вона оселилась.

З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх.

Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового розуму.

Тож, не соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога,

що нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі Своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів.

А тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що й смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелією,

що для неї я був настановлений за проповідника, апостола й учителя.

З цієї причини й терплю я оце, але не соромлюсь, бо знаю, в Кого я ввірував та впевнився, що має Він силу заховати на той день заставу мою.

Май же за взір здорових слів ті, які від мене почув ти у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона.

Добро припоручене стережи Святим Духом, що в нас пробуває.

Ти знаєш оце, що відвернулись від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген.

Хай Господь подасть милосердя Онисифоровому дому, бо він часто мене підкріпляв і кайданів моїх не соромився.

А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно й знайшов,

хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив був в Ефесі мені, ти відаєш краще!

Переклад Куліша

Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, по обітницї життя, що в Христї Ісусї,

Тимотею, любому синові: Благодать, милость, мир од Бога Отця, і Христа Ісуса, Господа нашого.

Дякую Богу, котрому служу від прародителїв чистою совістю, що без перестанку згадую тебе в молитвах моїх ніч і день,

бажаючи видїти тебе, памятаючи сльози твої, щоб сповнитись радощами,

згадуючи нелицемірну віру твою, яка вселилась перше в бабу твою Лоїду і в матїр твою Євникию; певен же я, що і в тебе.

З сієї ж причини нагадую тобі, щоб ти під'огрівав дар Божий, що маєш у собі через положеннє рук моїх.

Бо дав нам Бог не духа страху, а (духа) сили і любови і здорового розуму.

Оце ж не сором ся сьвідчення Господа нашого, анї мене, вязника Його, а страждай з благовістєм Христовим по силї Бога,

що спас нас і покликав покликом сьвятим, не по дїлам нашим, а по своїй постанові і благодатї, даній нам у Христї Ісусї перше часів вічних,

тепер же обявленій через явленнє Спасителя нашого Ісуса Христа, що зруйнував смерть і осияв життє і нетлїннє благовістєм,

для котрого поставлений я проповідником і апостолом і учителем поган.

З сієї ж причини я й се терплю; тілько ж не соромлюсь, знаю бо, в кого увірував, і певен, що силен Він переказ мій схоронити до того дня.

Май приклад здорових словес, котрі від мене чув єси, у вірі і любові, що в Христї Ісусї.

Добре завіщаннє схорони Духом сьвятим, що живе в нас.

Ти знаєш се, що одвернулись од мене всї, що в Азиї; а між ними Фигел і Гермоген.

Нехай же дасть милость Господь Онисифоровому дому, бо він часто мене впокоював, і кайданів моїх не соромив ся;

а бувши в Римі, дуже пильно шукав мене, та й знайшов.

Нехай дасть йому Господь знайти милость Господню в той день. А скілько услугував менї в Єфесї, ти лучче знаєш.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, з волі Божої апостол Ісуса Христа, за обітницею життя, що в Ісусі Христі, -

до Тимофія, улюбленого сина: ласка, милосердя, мир від Бога Батька і нашого Господа Христа Ісуса.

Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що постійно пам'ятаю про тебе в моїх молитвах день і ніч,

бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, щоб наповнитися радістю.

Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася була в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євникії; я певний, що вона є і в тобі.

Я тому пригадую тобі це, щоб ти розігрівав Божий дар, що є в тобі через покладання моїх рук.

Адже Бог не дав нам духа страху, але сили, любови й поміркованости.

Тож не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене - його в'язня; але потерпи за добру вістку за силою Бога,

який нас спас і покликав святим покликанням, - не за наші діла, але за своїм бажанням та ласкою, що дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами;

тепер же з'явилася появою нашого спасителя Ісуса Христа, який знищив смерть, освітив життя і нетлінність доброю вісткою.

В ній я поставлений був проповідником, і апостолом, і вчителем [поган].

Через це я і терплю; але я не соромлюся, бо знаю, кому повірив, і впевнений, що він має силу зберегти до того дня те, що мені було передане.

За приклад май здорову науку, яку ти від мене почув у вірі й любові, що в Ісусі Христі.

Збережи добро, заповідане Святим Духом, що живе в нас.

Ти знаєш, що від мене відвернулися всі, що в Азії, між ними й Фігел та Гермоген.

Хай Господь пошле милосердя на дім Онисифора, бо багато разів він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів.

Але коли він прибув до Рима, то пильно шукав мене - і знайшов.

Хай же дасть йому Бог знайти милосердя від Господа того дня! А скільки він послужив мені в Ефесі, - ти краще знаєш.

Російський синодальний переклад

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе,

Тимофею, возлюбленному сыну: благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего.

Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью,

и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости,

приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе.

По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение;

ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога,

спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,

открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие,

для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников.

По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день.

Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе.

Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.

Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген.

Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих,

но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел.

Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь.