6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже й наука.

А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки, нехай ще більш їм служать, - власне, тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй.

А коли хтось навчає інакше й не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки,

той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри,

постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди; гадають бо, що побожність то засіб зиску.

Великий це зиск - побожність, вона бо дає вдовілля.

Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо.

А маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені.

А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тенета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель.

Бо корінь усього лиха - грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями.

Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього. Шукай праведности, побожности, віри, любови, терпеливости, лагідности.

Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками.

Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при Понтійському Пилаті склав добре визнання,

щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани - аж до появи Господа нашого Ісуса Христа,

яку свого часу з'явить блаженний і єдиний Володар, Цар царів і Владика владик;

єдиний, що безсмертя має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому честь і влада вічна! Амінь.

Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслись думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише - на Бога, який щедро дає нам усього для вжитку;

щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо

і тим робом збирали собі скарб - добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве.

О Тимотею! Бережи передання. Уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання,

що його деякі визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами!

Переклад Огієнка

Усі раби, які під ярмом, нехай уважають панів своїх гідними всякої чести, щоб не зневажалися Боже Ім'я та наука.

А ті, хто має панів віруючих, не повинні недбати про них через те, що браття вони, але нехай служать їм тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Божі приймають. Оцього навчай та нагадуй!

А коли хто навчає інакше, і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою,

той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки й змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади,

постійні сварні між людьми зіпсутого розуму й позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск. Цурайся таких!

Великий же зиск то благочестя із задоволенням.

Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести.

А як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того.

А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибіль.

Бо корень усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе великі страждання.

Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю!

Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома.

Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, Який добре визнання засвідчив за Понтія Пилата,

щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа,

що його свого часу покаже блаженний і єдиний міцний, Цар над царями та Пан над панами,

Єдиний, що має безсмертя, і живе в неприступному світлі, Якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь Йому й вічна влада, амінь!

Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога Живого, що щедро дає нам усе на спожиток,

щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні,

щоб збирали собі скарб, як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя.

О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так.

Дехто віддався йому, та й від віри відпав. Благодать з тобою. Амінь.

Переклад Куліша

Которі слуги під ярмом, нехай уважають панів своїх достойними всякої чести, щоб імя Боже не хулилось і наука.

Хто ж має вірних панів, ті нехай не гордують ними, бо вони брати; а ще більш нехай служять, що вони вірні і любі, приймаючи благодать. Сього навчай і наказуй.

Коли ж хто инше вчить і не приступає до здорових словес Господа нашого Ісуса Христа і до науки побожної,

той розгордив ся, нїчого не знаючи, а нездужаючи змаганнями та суперечкою, від чого буває зависть, сварка, поговори, лукаві думки,

пусті розмови людей попсованого розуму, що втеряли правду і думають, що благочестє - надбаннє. Відступай від таких.

Велике ж (таки) надбаннє благочестє з самодовольством.

Нїчого бо не внесли ми у сьвіт, то й ясно, що нїчого не можемо винести.

Маючи ж їжу й одежу, сим довольні будемо.

Котрі ж хочуть забагатїти, впадають у напасть й тенета і в хотїння многі нерозумні і шкодливі, що топлять людей у безодню і погибель.

Корень бо всього лихого сріблолюбство; котрого инші бажаючи, заблудили од віри, і себе прибили многими муками.

Ти ж, чоловіче Божий, від сього втїкай; побивай ся за правдою, благочестєм, вірою, любовю, терпіннєм, тихостю.

Борись доброю боротьбою віри, держись вічнього життя, до котрого й покликано тебе, й визнав єси добре визнаннє перед многими сьвідками.

Заповідаю тобі перед Богом, що оживлює все, і Христом Ісусом, що сьвідкував при Понтийському Пилатї добре визнаннє:

додержати сю заповідь чистою, без докору, до явлення Господа нашого Ісуса Христа,

котре свого часу явить блаженний і єдиний сильний Цар над царями і Пан над панами;

один, що має безсмертє, і живе в сьвітлї неприступному, котрого не бачив нїхто з людей, анї бачити не може; Йому ж честь і держава вічна. Амінь.

Багатим у нинїшнім віцї заказуй не високомудровати, анї вповати на богацтво непевне, а на Бога живого, що дає нам усе щедро на втїху;

добре робити, багатитись дїлами добрими, охочими на подаваннє бути і подїльчивими,

скарбуючи собі добру основину в будущинї, щоб прийняти життє вічне.

О Тимотею! хорони переказ, одвертаючись од скверного марнословя і перекорів неправдивого розуму,

котрим деякі хвалячись, у вірі погрішили. Благодать з тобою. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Ті, що є під'яремними рабами, хай шанують своїх панів, щоб Боже ім'я і навчання не зневажалися.

Ті ж, що мають вірних панів, хай їх не нехтують, бо вони є братами; але хай ще більше служать, бо ті, що користуються послугами, є вірними та улюбленими. Навчай і нагадуй про це.

Якщо хто інакше навчає і не дотримує здорових слів нашого Господа Ісуса Христа та побожного навчання,

той розгордився, нічого не розуміє, але недужий на суперечки й диспути, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри,

постійні сперечання людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди, які вважають побожність засобом наживи. [Ухиляйся від таких.]

Велике багатство - побожність із задоволенням!

Бо ми нічого не внесли до світу, і нічого не можемо винести.

Маючи їжу та одяг, - цим задовольняймося.

Ті ж, що хочуть збагачуватися, впадають у спокуси, і в сітки, і в численні нерозумні та шкідливі хтивості, які приводять людей до знищення і погибелі.

Бо корінням усього зла є грошолюбство, віддавшись якому деякі відбилися від віри й поклали на себе великі страждання.

А ти, людино Божа, обминай це. Шукай же праведности, побожности, віри, любови, терпеливости, лагідности.

Борися добрим подвигом віри, лови вічне життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками.

Заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, і Христом Господом, який склав добре свідчення при Понтійському Пилаті, -

щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною - аж до появи нашого Господа Ісуса Христа,

яку свого часу об'явить блаженний і єдиний сильний, цар царів і пан панів;

єдиний, що має безсмертя і живе в недосяжному світлі, якого не бачив ніхто з людей і бачити не може. Йому честь і влада вічна! Амінь.

Багатим нинішнього часу нагадуй, щоб не носилися високо й не сподівалися на минуще багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди,

щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися,

збираючи собі скарб - добру основу на майбутнє, аби осягнути правдиве життя.

О Тимофію, зберігай передання, уникай марних балачок та суперечок фальшивого знання,

якими деякі хвалячись, відпали від віри. Благодать з вами. [Амінь].

Російський синодальний переклад

Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.

Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай.

Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,

тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения.

Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.

Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.

Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу;

ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями.

Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе

соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа,

которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих,

единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения;

чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны,

собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.

О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания,

которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.