4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських;

зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням,

вони заборонятимуть одружуватися і волітимуть стримуватись від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою.

Бо всяке Боже створіння -добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати,

бо воно освячується словом Божим і молитвою.

Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, якій ти був завжди вірним.

Щождо нечистих, бабських байок - то ти їх вистерігайся. Вправляйся у благочесті;

бо тілесна вправа до дечого лише корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього й майбутнього.

Вірне це слово й повного довір'я гідне.

На це бо й трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних.

Це наказуй і навчай.

Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі й чистоті.

Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню.

Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору пресвітерів.

Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний.

Пильнуй себе самого та навчання; дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого й тих, що слухають тебе.

Переклад Огієнка

А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів,

хто в лицемірстві говорить неправду, і спалив сумління своє,

хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав.

Кожне бо Боже твориво добре, і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою,

воно бо освячується Божим Словом і молитвою.

Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добрий служитель Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, що за нею слідом ти пішов.

Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті.

Бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього.

Вірне це слово, і гідне всякого прийняття!

Бо на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога Живого, Який усім людям Спаситель, найбільше ж для вірних.

Наказуй оце та навчай!

Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості!

Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки!

Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом із покладенням рук пресвітерів.

Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх!

Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього. Бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає!

Переклад Куліша

Дух же явно глаголе, що в останнї часи відступлять декотрі од віри, слухаючи духів лестивих і наук бісових,

в лицемірстві брехливих, запеклих у совістї своїй,

що боронять женитись (і велять вдержуватись) од їжи, що Бог створив на їду з подякою вірним і познавшим правду.

Бо всяке створіннє Боже добре і нїщо не гидке, коли з подякою приймаємо;

осьвячуєть ся бо словом Божим і молитвою.

Се все нагадуючи браттю, будеш добрий служитель Ісуса Христа, годований словами віри і доброю наукою, котрій послїдував єси.

Скверних же і бабських байок цурай ся, а привчай себе до благочестя.

Тїлесна бо вправа мало корисна, а благочестє корисне на все, маючи обітницю життя нинїшнього і будучого.

Вірне слово і всякого приняття достойне.

На се бо і трудимось і ганять нас, що вповали на Бога живого, котрий єсть Спаситель усїх людей, а найбільш вірних.

Звіщай се і навчай.

Нїхто ж нехай молодостю твоєю не гордує; а будь взором для вірних, у слові, у життю, у любові, у дусї, у чистотї.

Доки прийду, пильнуй читання, утїшення, науки.

Не занедбай твого дарування, котре дано тобі пророцтвом, з положеннєм рук сьвященства.

Про се дбай, в сьому пробувай, щоб успіх твій явен був у всїх.

Пильнуй себе і науки; пробувай у сьому; се бо роблячи, і сам спасеш ся і ті, що слухають тебе.

Переклад УБТ Турконяка

Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прийнявши духів ошуканства та бісівське навчання;

вони в лицемірстві ошукують, знищили власне сумління,

забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог посилає для вірних і для тих, що пізнали правду, щоб споживали з подякою.

Бо всяке Боже сотворіння добре, і ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню:

адже воно освячується Божим словом і молитвою.

Як будеш це братам казати, то будеш добрим служителем Христа Ісуса, насиченим словами віри та добрим навчанням, за яким ти пішов.

А нечистих і поганих байок остерігайся. Вправляйся ж у побожності,

бо тілесна вправа мало корисна, а побожність до всього корисна, маючи обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього.

Вірне слово гідне і всякого сприймання.

Бо для цього ж працюємо й зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога, який є спасителем усіх людей, особливо вірних.

Це проповідуй і навчай.

Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних - словом, життям, любов'ю, вірою, чистотою.

Доки не прийду, пильнуй читання, потішання, навчання.

Не занедбуй свого дару, що був тобі даний пророцтвом з покладанням рук священства.

Про це піклуйся, в цьому перебувай, щоб твій поступ був очевидний для всіх.

Пильнуй себе і навчання; тримайся їх: роблячи це, і себе спасеш, і тих, що тебе слухають.

Російський синодальний переклад

внимая духам обольстителям и учениям бесовским,

через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,

запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением.

Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением,

потому что освящается словом Божиим и молитвою.

Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.

Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии,

ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.

Слово сие верно и всякого принятия достойно.

Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.

Проповедуй сие и учи.

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства.

О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден.

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.