3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Вірне слово: Коли хтось прагне єпископства, - бажає доброї справи.

Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати,

не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом;

щоб власним домом добре правив та щоб дітей тримав у послусі з усякою повагою, -

бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про Церкву Божу? -

не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд.

Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах.

Диякони - так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові;

щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні.

Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні.

Жінки також нехай поважні будуть, не обмовливі, тверезі, вірні в усьому.

Диякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, добре правлять дітьми і власним домом,

бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки, здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса.

Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе.

Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, яким є Церква Бога живого, стовп та основа правди.

А то річ певна, що тайна побожности - велика: Христос явився у тілі, засвідчений у Дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увіруваний у світі, вознісся у славі.

Переклад Огієнка

Вірне це слово: коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне.

А єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати,

не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не сріблолюбець,

щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю,

бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу Церкву?

не новонавернений, щоб він не запишався, і не впав у ворожий осуд.

Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську.

Так само диякони мають бути поважні, не двомовці, не багато віддані вину, не соромнозахланні,

такі, що мають таємницю віри при чистім сумлінні.

Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потому хай служать, якщо будуть бездоганні.

Так само жінки нехай будуть поважні, не обмовливі, тверезі та вірні в усьому.

Диякони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми й своїми домами.

Бо хто добре виконує службу, той добрий ступінь набуває собі та велику відвагу в вірі через Христа Ісуса.

Це пишу я тобі, і сподіваюсь до тебе прийти незабаром.

А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є Церква Бога Живого, стовп і підвалина правди.

Безсумнівно, велика це таємниця благочестя: Хто в тілі з'явився, Той оправданий Духом, Анголам показався, проповіданий був між народами, увірувано в Нього в світі, Він у славі вознісся!

Переклад Куліша

Вірне слово: коли хто епископства хоче, доброго дїла бажає.

Треба ж епископу бути непорочним, однієї жінки чоловіком, тверезим, цїломудрим, чесним, гостинним, навчаючим,

не пяницею, не до бійки, не до здирства, а тихим, несварливим, не сріблолюбцем,

своїм домом щоб добре правив, дїтей держав у слухняностї з усякою повагою;

(Коли бо хто своїм домом не вміє правити, то як йому про церкву Божу дбати?)

не новохрищеним, щоб розгордившись не впав у суд дияволський.

Треба ж йому і сьвідкуваннє добре мати від остороннїх, щоб не впав у ганьбу та в тенета дияволські.

Дияконам так само (треба бути) чесним, не двоязичним, щоб не вживали багато вина, не здирствовали,

мали тайну віри в чистій совістї.

І про таких же (треба) перше впевнитись, а потім нехай служять, бувши непорочними.

Жінкам (їх) так само (треба бути) чесним, не до осуди, тверезим, вірним у всьому.

Диякони щоб бували однієї жінки чоловіками, дїтьми добре правлячи і своїми домами.

Бо хто добре дияконував, степень собі добрий здобуває і велику одвагу у вірі, що в Христї Ісусї.

Се пишу тобі, уповаючи прийти до тебе скоро;

коли ж загаюсь, щоб ти знав, як треба в дому Божому жити, котрий єсть церква Бога живого, стовп і утвердженнє правди.

І справдї велика се тайна благочестя: Бог явив ся в тїлї, оправдивсь у Дусї, показав ся ангелам, проповідано Його між поганами, увірували в Його по сьвіту, вознїс ся в славі.

Переклад УБТ Турконяка

Правильне слово: якщо хто бажає єпископства, той бажає доброї справи.

Але треба, щоб єпископ був бездоганним, чоловіком однієї дружини, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здатним навчати,

не п'яницею, не забіякою, [заривакою], але лагідним, не сварливим, не грошолюбцем,

який добре рядить своїм домом, дітей тримає в послусі, з усіма чеснотами.

Бо коли хто не вміє рядити власним домом, то як він зможе дбати про Божу церкву?

Щоб не був новонаверненим, щоб не запишався та не впав під засуд диявола.

Треба, щоб мав добре свідчення від сторонніх осіб, щоб не впав у зневагу і щоб не потрапив у сітку диявола.

Диякони також мають бути поважні, не двомовці, не схильні до надмірного вживання вина, не користолюбці,

але які мають таємницю віри в чистім сумлінні.

Втім, їх треба спочатку випробувати, а потім хай служать, якщо будуть бездоганними.

Жінки також мають бути поважні, не осудливі, тверезі, вірні в усьому.

Диякони хай будуть чоловіками однієї дружини, хай добре виховують дітей та порядкують у своїх домівках.

Бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу щодо віри в Ісуса Христа.

Пишу тобі це, сподіваючись, що незабаром прийду до тебе.

Якщо ж забарюся, то знай, як належить поводитися в Божому домі, що є церквою живого Бога, стовпом і підвалиною правди.

Відомо, що таємниця побожности є великою: Він з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, проповідуваний був між поганами, повірили в нього у світі, піднісся у славі.

Російський синодальний переклад

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.

Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен,

не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив,

хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью;

ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?

Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом.

Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую.

Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы,

хранящие таинство веры в чистой совести.

И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения.

Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.

Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим.

Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса.

Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе,

чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины.

И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.