2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей,

за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю.

Це добре й приємне в очах нашого Спаса Бога,

який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди.

Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми - чоловік Христос Ісус,

що дав себе самого як викуп за всіх: свідоцтво свого часу,

на що я був поставлений проповідником та апостолом, - правду кажу, не обманюю, - учителем поган у вірі й правді.

Я хочу, отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву й суперечки.

Так само й жінки, в убранні пристойнім, хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними,

але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя.

Жінка нехай учиться мовчки, в повній покорі.

Навчати жінці я не дозволяю, ані коверзувати чоловіком, - їй бути тихомирною!

Адам бо спершу був створений, а Ева потім.

І Адам не був зведений, жінка ж, зведена, завинила.

Однак, вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зо скромністю.

Переклад Огієнка

Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей,

за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистості.

Бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові,

що хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнання правди.

Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус,

що дав Самого Себе на викуп за всіх. Таке було свідоцтво часу свого,

на що я поставлений був за проповідника та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді.

Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву.

Так само й жінки, у скромнім убранні, з соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами,

але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність.

Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі.

А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні.

Адам бо був створений перше, а Єва потому.

І Адам не був зведений, але, зведена бувши, жінка попала в переступ.

Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й любові, та в посвяті з розвагою.

Переклад Куліша

Тим я молю перш усього творити благання, молитви, дякування за всїх людей,

за царів і за всїх, що мають власть, щоб тихим і спокійним життєм нам жити у всякому благочестї і чистотї.

Се бо добре і приятно перед Спасителем нашим Богом,

котрий хоче, щоб усї люде спасли ся і до розуміння правди прийшли.

Один бо Бог і один посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос,

що дав себе на викуп за всїх: сьвідкуваннє временами своїми.

На се ж поставлено мене проповідником і апостолом (глаголю правду в Христї, а не неправду) учителем поган у вірі і правдї.

Оце ж хочу, щоб молились чоловіки на всякому місцї, здіймаючи вгору преподобні руки, без гнїва і змагання.

Так само й жінки, чисто вбираючись, із соромом та з чистотою, щоб украшували себе, не заплїтаннєм, не золотом або перлами, або шатами предорогими,

а (як подобає жінкам, що пристали на благочестє) дїлами добрими.

Жінка мовчки нехай вчить ся усякої покори.

Жінцї ж учити не велю, анї орудувати чоловіком, а бути в мовчанню.

Адама бо перше створено, опісля ж Еву;

і Адама не зведено; жінка ж, як зведено її, була в переступі.

Спасеть ся ж ради родження дїтей, коли пробувати ме в вірі та любові і в сьвятостї з чистотою.

Переклад УБТ Турконяка

Отже, насамперед прошу творити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей,

за царів, і за всіх, що є при владі, щоб нам жити тихим і мирним життям - в усякій побожності й чистоті.

[Бо] це добре і миле перед нашим Спасителем, Богом,

який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди.

Бо один Бог і один посередник між Богом та людьми - людина Ісус Христос,

що дав себе на викуп за всіх, - свідчення свого часу,

на яке я був поставлений проповідником та апостолом, - правду кажу [в Христі], не вводжу в оману, учителем для поганів у вірі та правді.

Отож, я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, підносячи чисті руки без гніву та сумніву.

Так само й жінки хай вбираються непишно із сором'язливістю і цнотливістю; прикрашають себе не заплітанням кіс, не золотом, не перлами, не коштовними вбраннями,

а добрими ділами, як ото й належить жінкам, що посвятили себе побожності.

Жінка хай мовчки навчається в повній покорі.

Жінці навчати не дозволяю, ані панувати над чоловіком, але хай перебуває в мовчанні.

Бо Адам був створений першим, а потім Єва.

І не Адам спокусився, але жінка, бувши спокушена, потрапила в переступ.

Але спасеться вона народженням дітей, - якщо непишно перебуватиме у вірі, любові та святості зі скромністю.

Російський синодальний переклад

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков,

за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,

ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,

Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,

предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство,

для которого я поставлен проповедником и Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем язычников в вере и истине.

Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения;

чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою,

но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию.

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью;

а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии.

Ибо прежде создан Адам, а потом Ева;

и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление;

впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.