3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

А втім, молітеся, брати, за нас, щоб Господнє слово ширилося та звеличувалося, як і у вас,

і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх - віра!

Господь же вірний і він вас зміцнить, і збереже від злого.

Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините й далі будете чинити.

Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу й на Христову терпеливість.

А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не за переданням, що ви його прийняли.

Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли,

ані не їли ні в кого дармо хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого.

Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували.

Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали: Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть.

Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві й не роблять нічого, тільки байдикують.

Таким то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили.

А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити.

Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого й не приставайте з ним, йому на застидження.

Однак, за ворога його не вважайте, лише напоумте як брата.

Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди й усяким робом. Господь з усіма вами!

Привіт моєю, Павловою, рукою. Це знак у кожнім моїм посланні: так пишу.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами!

Переклад Огієнка

Наостанку, моліться, браття, за нас, щоб ширилось Слово Господнє та славилось, як і в вас,

і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх.

І вірний Господь, що зміцнить вас і збереже від лукавого.

А про вас покладаємо надію на Господа, що й чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам.

Господь же нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову!

А ми вам наказуємо, браття, Ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по-ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас.

Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас. Бо ми поміж вами не сидні справляли,

і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі й напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем,

не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе за взірця дати вам, щоб нас ви наслідували.

Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай той не їсть!

Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по-ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять.

Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли.

А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре.

Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того, і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений.

Та не майте його за неприятеля, а навчайте, як брата.

А Сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма!

Привіт вам моєю рукою Павловою, це править за знака в усякім листі. Так пишу я.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вами всіма! Амінь.

Переклад Куліша

На останок, молїтесь, браттє, за нас, щоб слово Господнє ширилось та славилось, яко ж і в вас,

і щоб нам визволитись од безпутних і лукавих людей; бо не у всїх віра.

Вірен же Господь, котрий утвердить вас і обереже від лукавого.

Уповаємо ж у Господї про вас, що щz ми вам повелїваємо, ви робите і робити мете.

Господь же нехай направить серця ваші у любов Божу і в терпіннє Христове.

Повелїваємо ж вам, браттє, імям Господа нашого Ісуса Христа, відлучатись від усякого брата, що ходить непорядно і не по переказу, який прийняв од нас.

Самі бо знаєте, як вам треба подобити ся нам; бо не робили ми безладдя між вами,

анї їли дармо хлїб у кого; а в трудї і журбі, ніч і день роблячи дїло, щоб не отягчити нїкого з вас:

не тим що не маємо власти, а щоб себе за взір дати вам, щоб уподобити ся нам.

Бо, як були ми в вас, то так завітували вам, що хто не хоче робити дїла, нехай і не їсть.

Чуємо бо, що деякі непорядно ходять між вами, нїчого не роблять, а метушять ся.

Таким-то повелїваємо і напоминаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки роблячи, свій хлїб їли.

Ви ж, браттє, не втомлюйтесь, роблячи добре.

Коли ж хто не послухає слова нашого посланнєм, такого назначіть і не мішайтесь із ним, щоб йому був сором.

Та не за ворога вважайте його, а навчайте, яко брата.

Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завсїди всїма способами. Господь із усїма вами.

Витаннє моєю рукою Павловою, котре єсть знак у всякому посланню; так пишу:

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усїма вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Далі, брати, моліться за нас, щоб Господнє слово ширилося і славилося, як і у вас;

щоб і ми визволилися від злих та поганих людей, бо віра не для всіх.

Вірний є Господь, який зміцнить вас і збереже від лукавого.

Сподіваємося ж на Господа за вас, що те, що наказуємо [вам], ви робите і робитимете.

Господь же хай спрямує ваші серця до Божої любови та до Христового терпіння.

Наказуємо ж вам, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися всякого брата, який в ледарстві живе, а не за переданням, яке одержали ви від нас.

Бо самі знаєте, як належить наслідувати нас, що не були у вас без діла,

і даром хліба не їли ми ні в кого, а працювали в утомі й напруженні день і ніч, щоб не обтяжити нікого з вас.

Не тому, що не маєте влади, але щоб дати себе як приклад вам, щоб ви уподібнилися до нас.

Бо коли ми були у вас, то заповідали вам: коли хто не хоче працювати, хай не їсть.

Бо чуємо, що деякі між вами без діла ходять, що нічого не роблять, лиш байдикують.

Таким наказуємо і благаємо в [нашому] Господі Ісусі Христі, щоб вони мовчки працювали та їли свій хліб.

А ви, брати, не втомлюйтеся чинити добро.

Коли ж хто не слухає нашого слова, що в посланні, - того затавруйте [і] не спілкуйтеся з ним, хай буде посоромлений.

Та не майте його за ворога, а напоумляйте як брата.

А сам Господь миру хай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь - з усіма вами.

Привітання моєю рукою - Павловою, що є знаком у всякім посланні: так пишу я.

Ласка нашого Господа Ісуса Христа з усіма вами. [Амінь].

Російський синодальний переклад

Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас,

и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера.

Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.

Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем.

Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.

Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас,

ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас,

ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, -

не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам.

Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.

Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.

Вы же, братия, не унывайте, делая добро.

Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его.

Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!

Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так:

благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.