2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Благаємо вас, брати, щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа -коли ми зберемось до нього:

не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом, чи листом, який нібито від нас, - що день Господній уже настає.

Нехай ніхто жадним способом не бентежить вас! Бо спершу настане відступство й виявиться чоловік безбожний, син погибелі,

той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога.

Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це?

І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму.

Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Лише тепер є той, хто його стримує, аж поки не буде усунений.

І тоді й з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого.

Поява бо того буде під діянням сатани з усякого роду силою, із знаками і з неправдивими чудами

та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любови правди, щоб їм спастися.

І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, -

щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедности.

А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду,

до чого він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа.

Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися чи то усно, а чи листовно.

Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог, Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну й добру надію,

врадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі й добрім слові.

Переклад Огієнка

Благаємо ж, браття, ми вас, щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа й нашого згромадження до Нього,

щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через слово, ані через листа, що він ніби від нас, ніби вже настав день Господній.

Хай ніхто жадним способом вас не зведе! Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибіль,

що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме.

Чи ви не пам'ятаєте, як, ще в вас живши, я це вам говорив був?

І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно.

Бо вже діється таємниця беззаконня; тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини.

І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є Духом уст Своїх і знищить з'явленням приходу Свого.

Його прихід за чином сатани буде з усякою силою й знаками та з неправдивими чудами,

і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися.

І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили,

щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду.

А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду,

до чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа.

Отже, браття, стійте й тримайтеся передань, яких ви навчились чи то словом, чи нашим посланням.

Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію,

нехай ваші серця Він потішить, і нехай Він зміцнить вас у всякому доброму ділі та в слові!

Переклад Куліша

Благаємо ж вас, браттє, ради приходу Господа нашого Ісуса Христа і ради нашого збору до Него,

не скоро хитайтесь умом, і не трівожтесь нї духом, нї словом, нї посланнєм нашим, що нїби настає день Христів.

Нехай нїхто вас не зводить нїяким робом; бо коли не прийде відступленнє перше, і не відкриєть ся чоловік беззаконня, син погибелї,

що противить ся і несеть ся вище всякого званого Бога або шановища, так що засяде як Бог у храмі Божому, показуючи себе, що він єсть Бог.

Хиба не памятаєте, що живучи ще в вас, я се вам казав?

І тепер знаєте, щz не дає йому відкритись часу свого.

Бо тайна беззаконня вже орудує, тільки той, хто вдержує тепер, (удержувати ме) доки візьметь ся з середини.

І тодї відкриєть ся беззаконник, котрого Господь убє духом уст своїх, і знищить явленнєм приходу свого.

Котрого (беззаконника) прихід, сатаниною силою, буде з усякою потугою і ознаками й чудесами омани,

і з усяким підступом неправди в тих, що погибають, бо любови правди не прийняли, щоб спасти ся їм.

І за се пішле їм Бог орудуваннє підступу, щоб вони вірували брехнї,

щоб прийняли суд усї, хто не вірував правдї, а кохавсь у неправдї.

Нам же треба дякувати Богові завсїди за вас, браттє полюблене від Господа, що вибрав вас Бог від початку на спасеннє осьвяченнєм духа й у вірі правди,

до чого покликав вас благовістєм нашим, щоб здобути ся слави Господа нашого Ісуса Христа.

Тим же, браттє, стійте і держіть перекази, яких навчились чи словом, чи посланнєм нашим.

Сам же Господь наш Ісус Христос, і Бог і Отець наш, що полюбив нас і дає нам утїху вічню і добру надїю в благодатї,

нехай утїшить серця ваші, і утвердить вас у всякому слові і дїлї доброму.

Переклад УБТ Турконяка

Благаємо ж вас, брати, щодо приходу нашого Господа Ісуса Христа, і нашого відходу до нього,

щоб ви не спішили дати себе звести розумом, та не жахалися ані духом, ані словом, ані посланням, яке ніби від нас, що наче настав Господній день.

Хай ніхто вас не ошукає жодним способом. Бо раніше мусить прийти відступлення, і з'явитися людина - беззаконник, син погибелі,

що противиться і підноситься над усе, зване Богом чи святощами; тож у Божому храмі він сяде, [як Бог] і видаватиме себе за Бога.

Чи ви не пам'ятаєте, що ще бувши між вами, я вам це казав?

І тепер знаєте те, що йому заважає з'явитися вчасно.

Бо вже діється таємниця беззаконня: лиш тепер є той, що стримує, доки не буде усунений.

І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом своїх вуст і знищить появою свого приходу.

Його прихід - за сприянням сатани - буде з усякою силою, і знаками, й фальшивими чудами,

з усякою оманою неправди для тих, що гинуть, бо любови до правди вони не прийняли, щоб спастися.

І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду,

щоб суд прийняли всі, хто не повірив у правду, а краще уподобали неправду.

Ми ж повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, - адже Бог обрав вас як первістків спасіння на освячення духа та віри в правду;

до цього й покликав вас нашою проповіддю доброї вістки, щоб одержали славу нашого Господа Ісуса Христа.

Отож, брати, стійте й тримайтеся передань, яких ви навчилися чи то словом, чи нашим посланням.

Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог [і] наш Батько, що полюбив нас і в ласці дав вічну втіху та добру надію,

хай утішить ваші серця і хай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові.

Російський синодальний переклад

Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,

не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,

противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.

Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?

И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время.

Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего

того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,

и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.

И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,

да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.

Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,

к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.

Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,

да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.