1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, Сильван та Тимотей солунській Церкві, що в Бозі, Отці нашім, і Господі Ісусі Христі.

Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа!

Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми й любов кожного з вас усіх до інших збільшується.

Тож ми самі хвалимося вами по Церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та напастях, які ви переносите.

То знак справедливого суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте.

Така вже Божа справедливість: відплатити утисками тим, які утискають вас,

а вам, що утисків зазнаєте, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили,

у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса.

Вони зазнають кари, - вічної погибелі, - віддалені від обличчя Господа і від його слави й могутности,

коли він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували; бо ви увірували нашому свідченню для вас.

Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри;

щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.

Переклад Огієнка

Павло, і Силуан, і Тимофій до Солунської Церкви в нашім Бозі Отці й Господі Ісусі Христі:

благодать вам і мир від Бога Отця й Господа Ісуса Христа!

Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного.

Так що ми самі хвалимось вами по Божих Церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви.

А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого Царства, що за нього й страждаєте ви!

Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає,

а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї,

в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса.

Вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його,

як Він прийде того дня прославитися в Своїх святих, і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами.

За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання, і міццю наповнив усю добру волю добрости й діло віри,

щоб прославилося Ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа.

Переклад Куліша

Павел, та Силуан, та Тимотей церкві Солунській у Бозї, Отцї нашому, і Господї Ісусї Христї:

Благодать вам і впокій од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.

Дякувати мусимо Богу завсїди за вас, браттє, яко ж воно й достойно, бо вельми росте віра ваша, і множить ся любов кожного з усїх вас один до одного;

так що ми самі хвалимось вами по церквах Божих за терпіннє ваше і віру у всїх гоненнях ваших і в горю, що приймаєте,

в доказ праведного суду Божого, щоб удостоїтись вам царства Божого, ради котрого й страждаєте.

Бо ж праведно в Бога, віддати горе тим, що завдають вам горя,

а вам горюючим, одраду з нами в одкриттю Господа Ісуса з неба з ангелами сили,

в огнї поломяному даючи відомщеннє тим, що не знають Бога і не корять ся благовістю Господа нашого Ісуса Христа.

Вони приймуть муку, погибель вічну від лиця Господнього і від слави потуги Його,

як прийде прославити ся у сьвятих своїх і дивним бути у всїх віруючих (бо ввірувано сьвідкуванню нашому між вами) в той день.

Того й молимо ся всякого часу за вас, щоб сподобив вас поклику Бог наш, і сповнив усяке благоволеннє благости і дїло віри в силї,

щоб прославилось імя Господа нашого Ісуса Христа в вас, а ви в Ньому, по благодатї Бога нашого і Господа Ісуса Христа.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, і Силуан, і Тимофій - Солунскій церкві в Бозі, нашому Батькові, і в Господі Ісусі Христі:

ласка вам і мир від Бога нашого Батька і Господа Ісуса Христа.

Ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, як належить, бо ваша віра дуже зростає, і множиться любов кожного з усіх вас одне до одного,

тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за ваше терпіння і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, що їх зазнаєте.

Це знак справедливого Божого суду, щоб ви стали гідні Божого Царства, задля якого й терпите.

Бо то справедливе перед Богом - віддати утисками тим, що вас утискають,

і вам, що терпите утиски, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили

в полум'яному вогні, що дає помсту тим, хто Бога не знає, і не слухає доброї вістки нашого Господа Ісуса.

Вони приймуть кару, вічну погибель від Господнього обличчя і від слави його сили,

коли прийде того дня прославитися між своїми святими і стати гідним подиву між усіма вірними, бо ви повірили нашому свідченню між вами.

За це й молимося завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міццю наповнив усю добру волю до доброти й діла віри,

щоб у вас прославилося ім'я нашого Господа Ісуса, а ви в ньому, за ласкою нашого Бога й Господа Ісуса Христа.

Російський синодальний переклад

Павел и Силуан и Тимофей - Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,

так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами

в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете.

Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью,

а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,

в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,

которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,

когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,

да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.