4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб, як то ви від нас навчилися як слід жити на вподобу Богові, - як ви і живете, - щоб так досягали дедалі більшого поступу.

Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса.

Це ж саме воля Божа: святість ваша - щоб ви стримувались від розпусти,

щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості й пошані,

не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога;

не надуживаючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили.

Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святости.

Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа.

А щодо братньої любови, то ви не потребуєте, щоб до вас писати: самі бо ви навчені від Бога любити один одного,

і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу.

Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками, - так, як ми були наказали,

- і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, - і ні в чому не зазнавали нестачі.

Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, - щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії.

Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.

Бо це ми вам кажемо словом Господнім: Ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, - не випередимо тих, що поснули.

Бо сам Господь на даний знак, на голос архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі.

Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря назустріч Господеві і так будемо з Господом завжди.

Отже, втішайте один одного цими словами.

Переклад Огієнка

А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб, як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитеся, щоб у тому ще більше зростали!

Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом.

Бо це воля Божа, освячення ваше: щоб ви береглись від розпусти,

щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі,

а не в пристрасній похоті, як і погани, що Бога не знають.

Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якійбудь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили.

Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення.

Отож, хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав Свого Духа Святого.

А про братолюбство немає потреби писати до вас, бо самі ви від Бога навчені любити один одного,

бо чините те всім братам у всій Македонії. Благаємо ж, браття, ми вас, щоб у цьому ще більш ви зростали,

і пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували,

щоб ви перед чужими пристойно поводилися, і щоб ні від кого не залежали!

Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають.

Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним.

Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних.

Сам бо Господь із наказом, при голосі Архангола та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі,

потім ми, що живемо й зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом.

Отож, потішайте один одного цими словами!

Переклад Куліша

Дальше ж благаємо вас, браттє, і напоминаємо в Господї Ісусї, яко ж прийняли від нас, як подобає вам ходити й угождати Богові, так щоб більш (у тому) достаткували.

Бо знаєте, які заповідї дали ми вам Господом Ісусом.

Така бо воля Божа, осьвяченнє ваше, щоб ви вдержувались од блуду,

щоб кожен з вас знав, як держати посудину свою у сьвятостї і честї,

не в страстї похотній, яко ж і погане, що не знають Бога;

щоб нїхто не переступав нї в якому дїлї і не обманював брата свого: тим що Господь відомститель за все те, яко ж ми й перше казали вам і сьвідкували.

Не покликав бо нас Бог на нечистоту, а на сьвятость.

Тим же, хто відкидає, відкидає не чоловіка, а Бога, що дав нам і Духа свого сьвятого.

Що ж до братньої любови, то не треба писати вам, самі бо ви навчені від Бога любити один одного.

І справдї ви так чините всїм братам по всїй Македониї. Благаємо ж вас, браттє, достаткувати ще більш,

і щоб пильно дбали (про те, щоб) бути тихими, та чинити своє, та робити своїми руками, яко ж ми заповідали вам,

щоб ви чесно ходили проти тих, що осторонь (вас), і не знали нужди нї в чому.

Не хочу ж, браттє, щоб ви не відали про тих, що впокоїлись, щоб не скорбіли ви, як инші, що не мають надїї.

Бо коли віруємо, що Христос умер і воскрес, так Бог і тих, що поснули в Ісусї, приведе з Ним.

Се бо вам глаголемо словом Господнїм, що ми, которі зостанемось живими до приходу Господнього, не попередимо тих, що впокоїлись.

Сам бо Господь з повелїннєм, з голосом архангелським і з трубою Божою зійде з неба, і мертві в Христї воскреснуть найперше;

потім ми, которі зостанемось живі, вкупі з ними будемо підхоплені в хмарах назустріч Господеві на воздух, і так завсїди з Господем будемо.

Тим же втїшайте один одного словами сими.

Переклад УБТ Турконяка

А далі, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб, так як одержали ви від нас, як належить вам поводитися і догоджувати Богові - як ви й поводитеся, - щоб ви ще більше в тому зростали.

Бо знаєте, які накази дали ми вам у Господі Ісусі.

Це ж воля Божа - ваше освячення. Бережіть самих себе від розпусти;

хай кожний з вас уміє своє начиння тримати в святості і шані,

а не в пристрасті хтивости, як погани, що не знають Бога.

Не чиніть насильства і не кривдьте свого брата, бо Господь є месником за все це, як і раніше ми вам сказали й засвідчили.

Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення.

Отож, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, що дав нам свого Святого Духа.

Про братолюбство ж немає потреби писати до вас, бо ви самі Богом навчені любити одне одного,

бо те й робите всім братам, що перебувають у всій Македонії. Благаємо ж вас, брати, щоб ви йшли вперед ще більше,

і пильно дбали про те, щоб жити спокійно і робити своє, і працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли,

щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестачі.

Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про мертвих, щоб не сумували, як ото інші, що не мають надії.

Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним.

Це кажемо вам словом Господнім: що ми, хто живе, що залишимося до приходу Господнього не випередимо померлих.

Бо сам Господь з наказом, коли буде сповіщено і пролунає голос архангела і Божа сурма, - зійде з неба, і насамперед воскреснуть ті, що померли в Христі.

Потім і ми, що живемо, що лишилися, разом з ними будемо піднесені на хмарах, на зустріч з Господом у повітрі, - і так завжди будемо з Господом.

Тому втішайте одне одного цими словами.

Російський синодальний переклад

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,

ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;

чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,

а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога;

чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.

Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святаго.

О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг друга,

ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, братия, более преуспевать

и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам;

чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались.

Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.

Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,

потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.

Итак утешайте друг друга сими словами.