3

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тому, не спроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в Атенах

і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христовій зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі,

щоб ніхто не хитався в цьому горю; самі бо знаєте, що така наша доля.

Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно й сталось, і вам відомо.

Ось чому я, не спроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас спокусник і щоб наш труд не був даремним.

Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, а й що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас,

то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших, заради вашої віри;

ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі.

Яку подяку можемо віддати Господеві за всю радість, якою ви нас врадували перед нашим Богом?

Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує вашій вірі.

Нехай же сам Бог і Отець наш та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу!

А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного й до всіх, такою самою, яку й ми маємо до вас,

щоб він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма його святими.

Переклад Огієнка

Тому то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в Атенах самі,

і послали Тимофія, нашого брата й служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі,

щоб ані один не хитався в цім горі. Самі бо ви знаєте, що на те нас призначено.

Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталось, і знаєте ви.

Тому й я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний.

А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас, і бажаєте бачити нас, як і ми вас,

через те ми потішились, браття, за вас, у всякому горі та в нашій нужді, ради вашої віри.

Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте!

Яку бо подяку ми можемо Богові дати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом?

Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі.

Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас!

А в вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного, і до всіх, як і наша є до вас!

Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем, при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його!

Переклад Куліша

Тим же вже, не стерпівши, зволили ми зостати ся самим в Атинах,

і послали ми Тимотея, брата нашого, й слугу Божого, й помічника нашого в благовістю Христовому, утвердити вас і втїшити вас у вірі вашій,

щоб нї один не хитавсь у горю сьому; самі бо знаєте, що нас на се поставлено.

Бо коли і в вас були ми, наперед казали вам, що маємо горювати, яко ж і сталось, і знаєте.

Того ж то й я, більш не стерпівши, послав довідатись про віру вашу, щоб не спокусив вас спокусник, і не марний буде труд наш.

Тепер же, як прийшов Тимотей до нас од вас, та благовістив нам про віру вашу і любов, і що маєте спомин про нас добрий завсїди, бажаючи нас видїти, яко ж і ми вас,

тим то втїшились ми, браттє, вами у всякому горю, і нуждї нашій, вашою вірою:

бо ми тепер живі, коли ви стоїте в Господї.

Яку ж бо дяку Богу можемо оддати за вас, за всю радість, якою радуємось задля вас перед Богом нашим,

ніч і день ревно молячись, щоб видїти лице ваше і доповнити недостаток віри вашої?

Сам же Бог і Отець наш і Господь наш Ісус Христос нехай направить путь наш до вас.

Вас же нехай Господь намножить і збагатить любовю один до одного й до всїх, яко ж і ми до вас,

щоб утвердити серця ваші непорочні в сьвятостї перед Богом, Отцем нашим у прихід Господа нашого Ісуса Христа з усїма сьвятими Його.

Переклад УБТ Турконяка

Тому, не стерпівши більше, ми схотіли залишитися в Атенах самі

і послали Тимофія, нашого брата й Божого [служителя і нашого] помічника в Євангелії Христовій, щоб упевнити вас і втішити [вас] у вашій вірі,

щоб жоден не захитався в цих скорботах. Бо ви самі знаєте, що на те нас призначено.

Бо коли ми були у вас, ми вам казали наперед, що маємо терпіти, що й сталося, і вам це відоме.

Задля цього і я, не стерпівши більше, послав довідатися про вашу віру, щоб часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не була марною.

Тепер же, як від вас прийшов до нас Тимофій і приніс нам радісну вістку про вашу віру та любов, і що ви завжди добре про нас згадуєте, бажаючи бачити нас, як і ми вас,

через це ми втішилися, брати, вами в усій біді і нашім горі, заради вашої віри.

Бо ми тепер живемо, якщо ви стоїте в Господі.

Яку бо подяку можемо віддати Богові за вас, за всю радість, що нею тішимося заради вас перед нашим Богом?

Ніч і день ревно молимося, щоб побачити ваше обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі.

Сам же Бог і наш Батько, і наш Господь Ісус хай вирівняє нашу дорогу до вас.

А вас Господь хай розмножить і наповнить любов'ю одне до одного і до всіх, як і ми маємо до вас,

щоб зміцнив ваші серця невинними в святості перед Богом і нашим Батьком під час приходу нашого Господа Ісуса з усіма його святими. Амінь.

Російський синодальний переклад

И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,

и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,

чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено.

Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете.

Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.

Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,

то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;

ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.

Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим,

ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?

Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам.

А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам,

чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.