1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, Сильван і Тимотей солунській Церкві, що в Бозі Отці й Господі Ісусі Христі: благодать вам і мир!

Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших.

Маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри, труд вашої любови та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим,

знаючи, люблені Богом брати, про ваше вибрання,

бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у слові, але й у силі і в Дусі Святім та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас.

І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши слово посеред численних утисків, з радістю Святого Духа

і, таким чином, ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї.

Від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та в Ахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те.

Про нас бо там оповідають, який ми успіх мали у вас і як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому

та очікувати з неба його Сина, якого він воскресив з мертвих, - Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву.

Переклад Огієнка

Павло й Силуан та Тимофій до Церкви Солунської в Бозі Отці й Господі Ісусі Христі: благодать вам і мир!

Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах.

Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любови, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа, перед Богом і Отцем нашим,

знаючи, Богом улюблені браття, про ваше обрання.

Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були поміж вами для вас.

І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши в великому утискові з радістю Духа Святого,

так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї.

Бо пронеслося Слово Господнє від вас не тільки в Македонії та в Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так що вам непотрібно казати чогось.

Вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові,

і з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву.

Переклад Куліша

Павел, та Сильван, та Тимотей до церков Солунських у Бозї Отцї і Господї Ісусї Христї: Благодать вам і мир од Бога Отця і Господа Ісуса Христа.

Дякуємо Богові всякого часу за всїх вас, роблячи спомин про вас у молитвах наших,

без перестану згадуючи ваше дїло віри, і працю любови, і терпіннє уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим,

знаючи, браттє Богові любе, вибраннє ваше.

Бо благовістє наше не було до вас у слові тілько, а і в силї, і в Дусї сьвятому, і в великій певнотї, яко ж і знаєте, які ми були між вами задля вас.

І ви стали послїдувателями нашими і Господнїми, прийнявши слово в великому горю з радощами Духа сьвятого,

так що ви стали ся взором усїм віруючим у Македониї і Ахаї.

Од вас бо промчало ся слово Господнє не тілько в Македониї і Ахаї, та й у всяке місце віра ваша в Бога пройшла, так що не треба нам що й казати.

Вони бо самі про нас звіщають, який вхід мали ми до вас і як ви обернулись до Бога од ідолів, служити Богу живому і правдивому,

і ждати Сина Його з небес, котрого воскресив з мертвих, Ісуса, збавляючого нас від наступаючого гнїва.

Переклад УБТ Турконяка

Павло й Силуан та Тимофій - Солунській церкві, в Бозі Батькові й Господі Ісусі Христі: ласка вам і мир [від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа].

Дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи в наших молитвах, безупинно

згадуючи про ваше діло віри та працю любови й терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і нашим Батьком,

знаючи, Богом улюблені брати, про ваш вибір.

Бо наша добра вістка до вас була не тільки в слові, а й у силі, і в Святім Дусі, і в повнім переконанні. Ви знаєте, якими були ми між вами задля вас.

І ви стали наслідувати нас та Господа, прийнявши слово серед великих утисків з радістю Святого Духа;

тож ви стали взірцем для всіх вірних у Македонії і Ахаї.

Бо від вас рознеслося Господнє слово не тільки в Македонії та Ахаї, а ваша віра в Бога прийшла до кожного місця, так що нам не потрібно щось казати.

Бо вони самі про нас сповіщають, яким був наш прихід до вас і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові,

й очікувати з небес його сина, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву.

Російський синодальний переклад

Павел и Силуан и Тимофей - церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших,

непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим,

зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия;

потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.

И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святаго,

так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.

Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать.

Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному

и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.