4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Пани, віддавайте слугам те, що справедливе й належне, знаючи, що й ви маєте пана у небі.

Будьте в молитві витривалі й чувайте на ній в подяці.

Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді, щоб ми могли звістувати тайну Христову, за котру я в кайданах,

щоб я її оголосив, як мені треба говорити.

Поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду.

Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю, щоб знали, як треба вам кожному відповідати.

Щодо мене, то вас повідомить про все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі.

Його я до вас, власне, на те й вислав, щоб ви довідалися про наші справи та щоб він утішив серця ваші,

разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є з-між вас. Вони скажуть вам про все, що діється тут.

Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, і Марко, небіж Варнави, - про нього маєте вказівки, -прийміть його, як до вас прийде; -

та Ісус, названий Юст. Вони, ті єдині з обрізаних - мої співробітники для царства Божого; вони стали відрадою для мене.

Вітає вас і Епафр, що з-між вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості й виконували волю Божу в усім.

Свідчу за нього, що він багато побивається за вами, а й за тими, хто в Лаодікеї та Гієраполі.

Вітає вас Лука, любий лікар, та Димас.

Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню Церкву.

І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в лаодікійській Церкві, а лист Лаодікеї щоб ви також прочитали.

Та скажіть Архипові: Вважай на службу, що прийняв від Господа, щоб її виконати.

Привіт моєю, Павловою, рукою. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать хай буде з вами!

Переклад Огієнка

Пани, виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь!

Будьте тривалі в молитві, і пильнуйте з подякою в ній!

Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я й зв'язаний,

щоб з'явив я її, як звіщати належить мені.

Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час.

Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.

Що зо мною, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і вірний служитель і співробітник у Господі.

Я саме на те його вислав до вас, щоб довідались ви про нас, і щоб ваші серця він потішив,

із Онисимом, вірним та улюбленим братом, який з-поміж вас. Вони все вам розповідять, що діється тут.

Поздоровлює вас Аристарх, ув'язнений разом зо мною, і Марко, небіж Варнавин, що про нього ви дістали накази; як прийде до вас, то прийміть його,

теж Ісус, на прізвище Юст, вони із обрізаних. Для Божого Царства єдині вони співробітники, що були мені втіхою.

Поздоровлює вас Епафрас, що з ваших, раб Христа Ісуса. Він завжди обстоює вас у молитвах, щоб ви досконалі були та наповнені всякою Божою волею.

І я свідчу за нього, що він має велику горливість про вас та про тих, що знаходяться в Лаодикії та в Гієраполі.

Вітає вас Лука, улюблений лікар, та Димас.

Привітайте братів, що в Лаодикії, і Німфана, і Церкву домашню його.

І як буде прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у Церкві Лаодикійській, а того, що написаний з Лаодикії, прочитайте і ви.

Та скажіть Архіпові: Доглядай того служіння, що прийняв його в Господі, щоб ти його виконав!

Привітання моєю рукою Павловою. Пам'ятайте про пута мої! Благодать Божа нехай буде з вами! Амінь.

Переклад Куліша

Панове, оддавайте слугам правду і рівноту, знаючи, що й ви маєте Господа на небесах.

В молитві кріпіть ся, пильнуючи в нїй з подякою,

молячись разом і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, проглаголати тайну Христову, за котру я і в кайданах,

щоб явив я її, як подобає менї глаголати.

У премудростї ходїть перед тими, що осторонь, викупляючи час.

Слово ваше нехай буде завсїди ласкаве, приправлене сіллю, щоб знали ви, як кожному відказувати.

Що дїєть ся зо мною, про все скаже вам Тихик, любий брат і вірний служитель і слуга-товариш у Господї,

котрого післав я до вас на те, щоб довідавсь, що з вами дїєть ся, і утїшив серця ваші,

з Онисимом, вірним і любим братом нашим, котрий з між вас: все вони скажуть вам, що тут (дїєть ся).

Витає вас Аристарх, товариш мій у неволї, та Марко, сестринець Варнави (про нього маєте наказ: як прийде до вас, прийміть його),

та Ісус, на прізвище Юст, котрі з обрізання. Сї одні помічники мої в царство Боже, котрі були менї втїхою.

Витає вас Єпафрас, що з вас, слуга Христа; всякого часу подвизаєть ся за вас у молитвах, щоб ви стояли звершені і сповнені у всякій волї Божій.

Сьвідкую бо за нього, що має велику ревність про вас і про Лаодичан і Єрополян.

Витає вас Лука, любий лїкарь, та Дамас.

Витайте братів, що в Лаодикиї, і Нимфана, і домашню церкву його.

І як прочитаєть ся се посланнє між вами, постарайтесь, щоб і в Лаодикийській церкві прочитане було, а написане з Лаодикиї щоб і ви прочитали.

Та скажіть Архипові: Гледи служення, що прийняв єси в Господї, щоб довершив його.

Витаннє моєю рукою, Павловою. Згадуйте про мої кайдани. Благодать з усїма вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Пани, віддайте рабам справедливе й належне, знаючи, що й ви маєте Господа на небі.

У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою.

Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова, аби звіщати таємницю Христову, через яку я і є ув'язнений,

щоб я об'являв її, як належить мені говорити.

Поводьтеся мудро з чужими, використовуючи час.

Слово ваше хай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як належить вам кожному відповідати.

Щодо мене, то все розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель та співробітник у Господі,

якого я послав до вас саме на те, щоб ви довідалися про наші справи і щоб потішив ваші серця;

з Онисимом, вірним і улюбленим братом, який з-поміж вас. Вони вам скажуть про все, що тут діється.

Вітає вас Аристарх, мій співв'язень; і Марко - небіж Варнави. Щодо нього ви одержали накази; коли прийде до вас, то прийміть його;

й Ісус на прізвище Юст - вони з обрізаних; це єдині співробітники для Царства Божого, які були мені втіхою.

Вітає вас Епафрас - він з ваших, - раб Ісуса Христа. Він завжди дбає про вас у молитвах, щоб ви були досконалі й сповнені усією Божою волею.

Свідчу про нього, що дуже турбується про вас і про тих, що в Лаодикії та в Єраполі.

Вітає вас Лука - улюблений лікар, і Димас.

Привітайте братів у Лаодикії, і Нимфана та його домашню церкву.

І коли послання буде вами прочитане, то зробіть так, щоб і в Лаодикійській церкві воно було прочитане; а те, що було з Лаодикії, прочитайте ви.

І скажіть Архипові: Бережи те служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його довершив.

Привітання моєю рукою - Павловою. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать - з вами. [Амінь].

Російський синодальний переклад

Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.

Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.

Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах,

дабы я открыл ее, как должно мне возвещать.

Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.

Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.

О мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе,

которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши,

с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем.

Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы - о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его, -

также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они - единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою.

Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу.

Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе.

Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.

Приветствуйте братьев в Лаодикии, и Нимфана, и домашнюю церковь его.

Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы.

Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.

Приветствие моею рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.