2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лаодікеян та за всіх тих, що не бачили мене особисто, -

щоб потішити серця їхні, в любові з'єднані, збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни - Христа,

в якому сховані всі скарби мудрости і знання.

А кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами;

бо хоч я і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюся з радістю на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа.

Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому перебувайте;

вкорінені в ньому, збудовані на ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою.

Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією та пустим обманством, за людським переданням та за первнями світу, а не за Христом.

- У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества,

і ви причасні в тій його повноті. Він бо голова всякого начала і власти.

У ньому ви були й обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе скинули це смертне тіло, - обрізанням Христовим.

Поховані з ним у хрищенні, з ним ви разом також воскресли, вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих.

І вас, що були мертві гріхами й вашим необрізанням тілесним, - він оживив вас із ним, простивши нам усі провини.

Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала, разом з приписами; він її зробив нечинною, прибивши до хреста;

а роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому.

Нехай же нас ніхто не судить із-за їжі чи пиття, чи у справі свят, чи щодо новомісяця, чи суботи;

це - тінь наступних речей, а тіло - Христове.

Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди - сповидною покорою і служінням ангелам: звертає бо всю увагу на привиди, порожньо надимається своїм тілесним розумом,

і не тримається голови, від якої все тіло, - суглубами та зв'язями об'єднане і зміцнене, - яке росте Божим зростанням.

А коли ви з Христом умерли для стихій світу, для чого, наче б ви ще в світі жили, піддаєтеся приписам:

«Не дотикайся, не куштуй, не рухай!»

Усе це нищиться від уживання його згідно з законами й навчанням людським.

Вони ж мають вигляд мудрости в добровільній службі, покорі та вмертвленні тіла, однак не мають іншої вартости, крім насичення тіла.

Переклад Огієнка

Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто в Лаодикії, і за всіх, хто не бачив мого тілесного обличчя.

Хай потішаться їхні серця, у любові поєднані, для всякого багатства повного розуміння, для пізнання таємниці Бога, Христа,

в Якому всі скарби премудрости й пізнання заховані.

А це говорю, щоб ніхто вас не звів фальшивими доводами при суперечці.

Бо хоч тілом я й неприсутній, та духом я з вами, і з радістю бачу ваш порядок та твердість вашої віри в Христа.

Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть,

бувши вкорінені й збудовані на Ньому, та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою.

Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом,

бо в Ньому тілесно живе вся повнота Божества.

І ви маєте в Нім повноту, а Він Голова всякої влади й начальства.

Ви в Ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні.

Ви були з Ним поховані у хрищенні, у Ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його воскресив.

І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із Ним, простивши усі гріхи,

знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті,

роззброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті!

Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяччя, чи за суботи,

бо це тінь майбутнього, а тіло Христове.

Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою та службою Анголам, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючись своїм тілесним розумом,

а не тримачись Голови, від Якої все тіло, суглобами й зв'язями з'єднане й зміцнене, росте зростом Божим.

Отож, як ви вмерли з Христом для стихій світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови:

не дотикайся, ані їж, ані рухай,

бо то все знищиться, як уживати його, за приказами та наукою людською.

Воно ж має вид мудрости в самовільній службі й покорі та в знесилюванні тіла, та не має якогось значення, хіба щодо насичення тіла.

Переклад Куліша

Хочу оце, щоб ви знали, яку велику боротьбу маю за вас і за Лаодичан і за тих, що не бачили обличчя мого в тїлї,

щоб утїшились серця їх, з'єднавшись у любові і на всяке багацтво повної певности розуму на познаннє тайни Бога і Отця і Христа,

в котрому всї скарби премудрости і розуму заховані.

Се ж глаголю, щоб хто не обманив вас у суперечках;

бо хоч я тїлом і оддалеки, та духом з вами, радуючись і дивлячись на ваш порядок і утвердженнє віри вашої в Христа.

Оце ж, як прийняли ви Христа Ісуса Господа, так і ходїть у Ньому,

вкоренившись і збудувавшись у Ньому і впевнившись вірою, так як навчились, достаткуючи в нїй з дякуваннєм.

Гледїть, щоб хто не пожакував вас философиєю і марним підступом, по переказу людському, по первотинам сьвіта, а не по Христу.

Бо в Ньому живе вся повня Божества тїлесно.

І ви сповнені в Ньому: бо Він голова всякому князївству і властї.

В котрому ви й обрізані обрізаннєм нерукотворним, скинувши тїло гріхів тїлесних в обрізаннї Христовому,

погрібшись із Ним хрещеннєм, і в котрому і встали вірою в силу Бога, котрий воскресив Його з мертвих.

І вас, що були мертві в провинах і в необрізанню тїла вашого, оживив з Ним, простивши вам усї провини,

знищивши рукописаннє наукою, що була проти нас, і взяв Його з середини, прибивши на хрестї,

(і) роздягши князївства і власти, вивів на дивовижу сьміливо, побідивши їх на йому.

Нехай же оце нїхто не судить вас за їжу або за напиток, або поглядом сьвят, або нового місяця, або суботи.

Се тїнь того, що настане, тїло ж - Христове.

Нїхто ж нехай не обманює вас, будучи самовільним у покорі і службі ангелській і вдаючись у те, чого не бачив, марно надимаючись умом тїла свого,

а не держачись Голови, від корого все тїло, суставами і повязями запоможене і звязане, росте зростом Божим.

Коли ж оце ви вмерли з Христом для первотин сьвіта, то чого мов би ще живі в сьвітї, про закон суперечитесь

(не займай, анї вкуси, анї доторкуй ся),

що все на погибель через надужиток по заповідям і наукам людським?

Воно має вид премудрости в самовольній службі і покорі і непощадї тїла, (а) не у шанобі до ситости тїла.

Переклад УБТ Турконяка

Хочу, щоб ви знали, який подвиг маю за вас і за тих, що перебувають у Лаодикії, і за всіх тих, які не бачили мене в обличчя.

Хай потішаться їхні серця, з'єднавшись у любові і для всього багатства повноти розуміння, для пізнання таємниці Бога - [і Батька й] Христа, -

в якому сховані всі скарби премудрости й пізнання.

Кажу це, щоб ніхто вас не ошукав доводами.

Бо хоч я і віддалений від вас тілом, але духом є з вами; і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа.

Отже, як ото ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому й перебувайте;

будьте закоріненими й утвердженими в ньому, кріпіться вірою, як ви навчилися, зростаючи в [ній з] подякою.

Стережіться, щоб ніхто вас не ошукав філософією і порожньою оманою людського передання, стихіями світу, а не Христом.

Адже в ньому тілесно живе вся повнота Божества.

І ви в ньому маєте повноту. Він - голова всяких начальств і влади.

В ньому ви були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши смертне тіло в Христовім обрізанні.

Бувши похованими з ним хрещенням, ви встали з ним вірою в силу Бога, що воскресив його з мертвих.

І вас, що були мертвими в гріхах і в необрізанні вашого тіла, він оживив вас разом з ним, простивши нам усі гріхи,

знищивши розписку, спрямовану проти нас, яка нас осуджувала, з приписами; він забрав її з нашого середовища і прибив до хреста.

Скинув начальства і влади, сміливо засоромив, перемігши їх своїм єством.

Тож хай ніхто не судить вас за їжу та за питво, чи за свята, чи за нові місяці, чи за суботи,

бо це є тінню майбутнього, а тіло є Христове.

Хай ніхто вас не зводить удаваною покорою і службою ангелам, використовуючи те, чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом,

не тримаючись голови, від якої все тіло єднається і зміцнюється суглобами та зв'язями, росте Божим ростом.

Отже, якщо ви з Христом померли для стихій світу, то навіщо, як ті, що живуть у світі, дотримуєте приписів:

не рухай, не їж, не дотикайся?

Адже все це нищиться, коли вживається, - згідно з людськими заповідями й навчаннями.

Воно має вигляд мудрости в самовільній службі, в покорі, в умертвінні тіла, але не має якогось значення, крім хіба насичення тіла.

Російський синодальний переклад

Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти,

дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа,

в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.

Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами;

ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем,

будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;

ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,

и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;

быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,

и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,

истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;

отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:

это есть тень будущего, а тело - во Христе.

Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом

и не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:

"не прикасайся ", "не вкушай ", "не дотрагивайся " -

что все истлевает от употребления, - по заповедям и учению человеческому?

Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.