2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

І ви були мертві вашими провинами й гріхами,

в яких ви колись звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя повітря, духа, що діє тепер у синах бунту.

Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші.

Та Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї любови, якою полюбив нас,

мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом - благодаттю ви спасені! -

І разом з ним воскресив нас, і разом посадовив на небі у Христі Ісусі;

щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі.

Бо ви спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно дар Божий.

Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися.

Бо ми його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили.

Тож пам'ятайте, ви, колись погани тілом, - яких звуть “необрізанням” ті, що звуться “обрізанням”, довершеним рукою на тілі, -

що ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства й чужі заповітам обітниці, без надії і без Бога в цьому світі.

Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою.

Бо він - наш мир, він, що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, - своїм тілом

скасував закон заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами,

і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому.

Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько;

бо через нього, одні й другі, маємо доступ до Отця в однім Дусі.

Отже ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі,

побудовані на підвалині апостолів і пророків, де наріжним каменем - сам Ісус Христос.

На ньому вся будівля, міцно споєна, росте святим храмом у Господі;

на ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в Дусі.

Переклад Огієнка

І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи,

в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних,

між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші,

Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов, що нею Він нас полюбив,

і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю,

і разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі,

щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в добрості до нас у Христі Ісусі.

Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий,

не від діл, щоб ніхто не хвалився.

Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.

Отож, пам'ятайте, що ви, колись тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними,

що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, і чужі заповітам обітниці, не мавши надії й без Бога на світі.

А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю.

Він бо наш мир, що вчинив із двох одне й зруйнував серединну перегороду, ворожнечу, Своїм тілом,

Він Своєю наукою знищив Закона заповідей, щоб з обох збудувати Собою одного нового чоловіка, мир чинивши,

і хрестом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши.

І, прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир близьким,

бо обоє Ним маємо приступ у Дусі однім до Отця.

Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим, і домашні для Бога,

збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є Сам Ісус Христос,

що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі,

що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу.

Переклад Куліша

І вас (оживив), що були мертві провинами й гріхами вашими,

в котрих колись ходили по віку сьвіта сього, робом князя власти воздушної, духа, що тепер орудує в синах перекору,

між котрими й ми всї жили колись у хотїнню тїла нашого, чинивши волю тїла й думок, і були по природї дїтьми гнїва, як і инші.

Бог же, багатий на милость, по превеликій любові своїй, котрою полюбив нас,

і нас, мертвих провинами, оживив укупі з Христом (благодаттю ви спасені),

і воскресив з Ним, і дав нам сидїти вкупі на небесних (місцях) у Христї Ісусї,

щоб показав у віках грядущих безмірне багацтво благодати своєї благостю до нас через Ісуса Христа.

Благодатю бо ви спасені через віру; і се не од вас: се Божий дар;

не від дїл, щоб нїхто не хвалив ся.

Його бо ми твориво, сотворені в Христї Ісусї на добрі дїла, котрі наперед призначив Бог, щоб ми в них ходили.

Тим же споминайте, що ви (були) колись погане в тїлї, звані необрізаннєм від рекомого обрізання у плотї, рукотвореного;

що були ви того часу без Христа, відчужені від громади Ізраїлевої і чужі завітові обітування, не маючи надїї і безбожні в сьвітї.

Тепер же в Христї Ісусї ви, що були колись далеко, стали близькі кровю Христовою.

Він бо мир наш, що зробив з обох одно, і розвалив середню перегородню стїну;

вражду тїлом своїм, закон заповідей наукою обернув у нїщо, щоб з двох зробити собою одного нового чоловіка, роблячи мир,

і примирити з Богом обох ув одному тїлї хрестом, убивши ворогуваннє на ньому;

і прийшовши благовістив мир вам, далеким і близьким,

тим що через Його маємо приступ обоє в одному Дусї до Отця.

Тим же оце вже ви більш не чужі і захожі, а товариші сьвятим і домашні Божі;

збудовані на підвалинї апостолів і пророків, а угловий (камінь) сам Ісус Христос;

на котрому вся будівля, докупи споєна, росте в церкву сьвяту в Господї.

На Ньому й ви збудовуєтесь на оселю Божу Духом.

Переклад УБТ Турконяка

І вас, що були мертві через ваші провини й гріхи,

в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, за князем, який панує в повітрі, і духа, що нині діє в синах спротиву.

Між ними і всі ми жили колись у хтивостях нашого тіла, чинячи волю тіла й думок, і були з природи дітьми гніву, як і інші.

А Бог, бувши багатим на милосердя, із своєї превеликої любови, якою нас полюбив,

і нас, що були мертвими через наші прогріхи, - він оживив Христом, - бо ласкою ви спаслися!

І воскресив нас з ним, і посадив на небі в Христі Ісусі,

щоб у майбутніх віках виявити превелике багатство своєї ласки - в доброті до нас у Христі Ісусі.

Бо ви спаслися ласкою через віру: і це не від вас, це - Божий дар.

Не від діл, - щоб ніхто не хвалився.

Бо ми - його творіння; ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які наперед приготував Бог для нас, щоб ми їх виконували.

Отож, пам'ятайте, що колись ви були погани тілом, обзивалися необрізаними тими, що були так званими обрізаними руками на тілі;

що ви в той час були без Христа, відчужені від громади Ізраїлю; далекі від Завітів обітниці, позбавлені надії, без Бога на світі.

Нині ж ви - у Христі Ісусі; колись ви були далекі, тепер стали близькі кров'ю Христа.

Бо він є нашим миром, що зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом перегородку, знищивши ворожнечу,

усунувши закон заповідей навчаннями, щоб з двох збудувати в самому собі одну нову людину, влаштувати мир,

хрестом примирити з Богом обох в одному тілі, знищивши в ньому ворожнечу.

І, прийшовши, благовістив мир вам - далеким і близьким;

бо ті й другі мають через нього доступ до Батька, в одному дусі.

Тож ви більше не чужі й не приблуди, а співгромадяни святим і домашні у Бога.

Ви збудовані на підвалинах апостолів і пророків, з наріжним каменем - самим Ісусом Христом.

На ньому - всяка будівля, досконало збудована, - вона зросте у святий храм у Господі,

в якому й ви будуєтеся Духом на Боже помешкання.

Російський синодальний переклад

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,

в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,

между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,

и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, -

и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

не от дел, чтобы никто не хвалился.

Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,

что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,

упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,

и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.

И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,

потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,

быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,

на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,

на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.