5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Будьте, отже, послідовниками Бога, як любі діти,

і ходіть у любові, за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху.

Розпуста й усяка нечистота та захланність щоб і не згадувалися між вами, як це й личить святим.

Так само безсоромність чи балачки безглузді й порожні жарти, - воно бо непристойне; а радше - дякуйте Богові.

Бо знайте, що жадний розпусник чи нечистий, чи захланний, що є ідолослужитель - не матимуть спадщини у Христовім і Божім царстві.

Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих.

Не майте, отже, нічого спільного з ними!

Ви були колись темрявою, тепер же - світлом у Господі: поводьтеся ж як діти світла.

Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве.

Шукайте пильно того, що Господеві подобається.

Не беріть участи в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте,

бо що ті люди потай виробляють, соромно й казати.

Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом.

Тому говорить: “Прокиньсь, о сплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе!”

Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися, - не як немудрі, а як мудрі,

використовуючи час, бо дні лихі.

Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля.

І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся Духом.

Проказуйте між собою вголос псалми й гимни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа

і дякуйте за все завжди Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.

Коріться один одному у Христовім острасі.

Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві,

бо чоловік голова жінки, як і Христос голова Церкви, свого тіла, якого він Спаситель.

А як Церква кориться Христові, так у всьому й жінки - своїм чоловікам.

Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив Церкву й видав себе за неї,

щоб її освятити, очистивши купіллю води зо словом,

щоб появити собі Церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята й непорочна.

. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла; бо хто любить свою жінку, себе самого любить.

. Ніхто ж ніколи не ненавидів свого тіла, навпаки, він його годує і піклується ним, як і Христос Церквою,

бо ми - члени тіла його.

Тим то покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло.

Це велика тайна, а я говорю про Христа і Церкву.

Нехай же кожний з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка.

Переклад Огієнка

Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти,

і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас, і видав за нас Самого Себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі.

А розпуста та нечисть усяка й зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим,

і гидота, і марнословство або жарти, що непристойні вам, але краще дякування.

Знайте бо це, що жаден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому й Божому Царстві!

Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних,

тож не будьте їм спільниками!

Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла,

бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності, і правді.

Допевняйтеся, що приємне для Господа,

і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте.

Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно!

Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло.

Через це то й говорить: Сплячий, вставай, і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе!

Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі,

використовуючи час, дні бо лукаві!

Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня.

І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом,

розмовляючи поміж собою псалмами, і гімнами, і піснями духовними, співаючи й граючи в серці своєму для Господа,

дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в Ім'я Господа нашого Ісуса Христа,

корячися один одному у Христовім страху.

Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві,

бо чоловік голова дружини, як і Христос Голова Церкви, Сам Спаситель тіла!

І як кориться Церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому.

Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав за неї Себе,

щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові,

щоб поставити її Собі славною Церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна!

Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе.

Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церкву,

бо ми члени Тіла Його від тіла Його й від костей Його!

Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом.

Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву!

Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка!

Переклад Куліша

Оце ж будьте послїдувателями Божими, як любі дїти,

і ходїть у любові, яко ж і Христос улюбив нас і оддав себе за нас на жертву і на посьвят Богу, у солодкі пахощі.

Блуд же і всяка нечистота або зажерливість нехай і не згадуєть ся між вами, як подобає сьвятим,

нї безсором і дурні слова, або жарти і неподобиє; а лучче дякуваннє.

Се бо знайте, що нї один блудник, або нечистий, або зажерливий, котрий єсть ідолослужитель, не має наслїддя в царстві Христа і Бога.

Нехай нїхто не зводить вас марними словами, бо за се приходить гнїв Божий на синів непокірних.

Не бувайте ж спільниками їх.

Ви бо були колись тьмою, тепер же (ви) сьвітло в Господї; ходїть же яко дїти сьвітла:

(бо овощ духа - у всякій добростї і праведностї і правдї,)

допевняючись, що єсть угодне Богові.

І не приставайте до неплідних дїл тьми, а лучче ж винуйте їх.

Що бо дїєть ся потай у них, соромно й казати.

Усе ж обвинувачене від сьвітла виявляєть ся; все бо виявлене єсть сьвітло.

Того ж то глаголе: Устань, сонний, і воскресни з мертвих, то й осьвітить тебе Христос.

Гледїть же, як би вам оглядно ходити, не яко немудрі, а яко мудрі,

викуплюючи час, бо днї лихі.

Тим-то не бувайте нерозумними, а розумійте, що єсть Божа воля.

І не впивайтесь вином, бо в йому розпуст, а сповняйте себе Духом,

бесїдуючи між собою псальмами, та гимнами, та піснями духовними, сьпіваючи та виграючи в серцях ваших Господеві,

дякуючи всякого часу за все в імя Господа нашого Ісуса Христа Богові і Отцеві,

корючись один одному в страху Божім.

Жінки, коріть ся своїм чоловікам, як Господеві,

тим що чоловік голова жінки, як і Христос голова церкви, і Він спаситель тїла.

А як церква корить ся Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому.

Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву, і себе видав за неї,

щоб осьвятити її, очистивши купіллю води у слові,

щоб поставити її перед собою славною церквою, що не має скази або пороку або чого такого, а щоб була сьвята і непорочна.

Так мусять чоловіки любити своїх жінок, як свої тїла; хто бо любить свою жінку, себе самого любить.

Нїхто бо ще нїколи тїла свого не зненавидїв, а годує і гріє його, яко ж і Господь церкву;

тим що ми члени тїла Його, від тїла Його і від костей Його.

Того-то покине чоловік батька свого й матїр, і пригорнеть ся до жінки своєї, і будуть удвох одно тїло.

Тайна се велика, я ж глаголю що до Христа і до церкви.

Тим то і ви по одному кожен свою жінку так нехай любить, як і себе, а жінка нехай боїть ся свого чоловіка.

Переклад УБТ Турконяка

Отже, наслідуйте Бога - як улюблені діти,

та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас - як дар і жертву Богові, як приємну духмяність.

А розпуста і всіляка нечисть, та захланність навіть нехай не згадуються між вами, як це належить святим;

також і безсоромність, і дурні балачки, і масні жарти є непристойними, а найкраще - подяка.

Бо знайте ж, що жодний розпусник, або нечистий, або захланний, що є ідолослужителем, не має спадщини в Царстві Христа і Бога.

Нехай ніхто з вас не піддається омані марних слів, бо через це приходить Божий гнів на непокірних синів.

Отож, не ставайте їхніми спільниками,

бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Живіть як діти світла.

Бо плід світла - в усякій доброті, справедливості й правді.

Випробовуйте, що є приємне Богові

і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх розвінчуйте,

бо що вони потайки роблять, - соромно навіть говорити.

Все засуджуване виявляється в світлі;

бо все, що виявляється, стає світлом. Через це й сказано: Встань, ти, що спиш, і воскресни з мертвих, - і Христос освітлить тебе!

Отож, пильно стережіться, щоб поводитися обережно, - не як немудрі, але як мудрі,

цінуючи час, бо дні лукаві.

Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля.

І не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся Духом,

навчаючи самих себе псалмами, славнями, духовними піснями, мелодійно виспівуючи у ваших серцях Господеві,

дякуючи завжди і за все Богові й Батькові в ім'я нашого Господа Ісуса Христа,

підкоряючись одне одному в страсі Христовім.

Дружини, [коріться] своїм чоловікам, як Господеві,

бо чоловік є головою жінки, як Христос - голова церкви, [і] він же - спаситель тіла.

Як церква кориться Христові, так і дружини - чоловікам у всьому.

Чоловіки, любіть [своїх] дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї,

щоб її освятити, очистивши купіллю води - словом;

щоб поставити її собі славною церквою, що не має ні плями, ні вади, - нічого такого подібного, але щоб вона була святою і непорочною.

Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить.

Бо ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його, як Господь церкву;

бо ми - члени його тіла: [з його тіла і з його кісток].

Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини - і будуть обоє одним тілом.

Ця таємниця - велика; я ж говорю про Христа й церкву.

Тож кожний з вас хай любить свою дружину, як себе самого, а дружина хай боїться свого чоловіка.

Російський синодальний переклад

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,

и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.

Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение;

ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;

итак, не будьте сообщниками их.

Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света,

потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.

Испытывайте, что благоугодно Богу,

и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.

Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.

Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.

Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос ".

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,

дорожа временем, потому что дни лукавы.

Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,

назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,

повинуясь друг другу в страхе Божием.

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,

потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.

Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,

чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;

чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.

Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,

потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.

Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.

Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.

Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.