1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, волею Божою апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі:

благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.

Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі.

Бо в ньому він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні перед ним у любові.

Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали його синами через Ісуса Христа, за рішенням своєї доброї волі,

на хвалу слави своєї благодаті, якою він обдарував нас у любім своїм Сині.

У ньому маємо відкуплення його кров'ю, відпущення гріхів, згідно з багатством його благодаті,

що її вилляв на нас щедро, у всій мудрості та розумі.

Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у ньому (Христі),

щоб, коли настане повнота часів, здійснити його - об'єднати все у Христі: небесне й земне.

У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить за радою своєї волі,

щоб ми були на хвалу його величі, ми, що вже раніш були свою надію поклали на Христа.

У ньому й ви, - почувши слово правди, благо-вість вашого спасіння, в яке ви повірили, - були запечатані обіцяним Святим Духом,

що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених, на хвалу його величі.

Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих,

не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах,

щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам дух мудрости та об'явлення, щоб його добре спізнати;

щоб він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими,

і яка безмірна велич його сили для нас, що повірили, за діянням могутности його сили,

яку він здійснив у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадовив на небі праворуч себе,

вище від усякого начала, власти, сили й володарства та всякого імени, яке б воно не було, не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде.

І він усе підкорив під його ноги й вивищив його понад усе, як Голову Церкви,

яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх.

Переклад Огієнка

Павло, з волі Божої апостол Христа Ісуса, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі,

нехай буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа!

Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах,

так як вибрав у Ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні, у любові,

призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе Ісусом Христом, за вподобанням волі Своєї,

на хвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в Улюбленім,

що маємо в Ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин, через багатство благодаті Його,

яку Він намножив у нас у всякій премудрості й розважності,

об'явивши нам таємницю волі Своєї за Своїм уподобанням, яке постановив у Самому Собі,

для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі, і що на землі.

У Нім, що в Нім стали ми й спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою Того, Хто все чинить за радою волі Своєї,

щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа.

У Ньому й ви, як почули були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в Нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці,

Який є завдаток нашого спадку, на викуп здобутого, на хвалу Його слави!

Тому й я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса, і про любов до всіх святих,

не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую,

щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудрости та відкриття для пізнання Його,

просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих,

і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його,

яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі праворуч Себе,

вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому.

І все впокорив Він під ноги Йому, і Його дав найвище за все за Голову Церкви,

а вона Його тіло, повня Того, що все всім наповняє!

Переклад Куліша

Павел, апостол Ісуса Христа волею Божою, до сьвятих у Єфесї і до вірних у Христї Ісусї:

Благодать вам і мир од Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.

Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас усяким благословеннєм духовним на небесах у Христї,

яко ж вибрав нас у Йому перед оснуваннєм сьвіта, щоб бути нам сьвятим і непорочним перед Ним у любови,

наперед призначивши нас на всиновленнє собі через Ісуса Христа, по благоволенню хотїння свого,

на похвалу славної благодати своєї, котрою обдарував нас в своїм Улюбленім,

в котрому маємо збавленнє кровю Його й оставленнє гріхів по багацтву благодати Його,

котру намножив нам у всякій премудростї і розумі,

обявивши нам тайну волї своєї по благоволенню своєму, котру перше постановив у собі,

щоб у порядкуванню сповнення времен зібрати все в Христї, те, що на небесах, і те, що на землї,

у тому, в котрому й ми наслїдниками зробили ся, бувши наперед призначені по задуму Того, хто чинить усе по радї волї своєї,

щоб ми, котрі перше вповали на Христа, були на хваленнє слави Його;

і в котрому й ви (впевнились), почувши слово правди, благовістє спасення вашого, і в котрого увірувавши, ви запечатані Духом обітування сьвятим,

котрий єсть задаток наслїддя нашого на викуп придбаного, в похвалу слави Його.

Того й я, чувши про вашу віру в Господа Ісуса і любов до всїх сьвятих,

не перестаю дякувати за вас, роблячи спомин про вас у молитвах моїх,

щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости й відкриття на познаннє Його,

просьвічені очі серця вашого, щоб зрозуміли ви, що за впованнє поклику Його, і що за багацтво славного наслїддя Його в сьвятих,

і що за безмірне величчє сили Його в нас, котрі віруємо, по дїйству превеликої потуги Його,

котру вдїяв у Христї, воскресивши Його з мертвих і посадивши по правицї в себе на небесах,

вище всякого начальства, і власти, і сили, і панування, і всякого імени, названого не тільки в сьому віку, та й у будучому,

і все покорив під ноги Його, й дав Його яко голову над усїм у церкві,

котра єсть тїло Його, повня Того, хто сповняє все у всьому.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, з Божої волі апостол Ісуса Христа, - святим в Ефесі і вірним в Ісусі Христі.

Ласка і мир вам від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа!

Благословенний Бог і Батько нашого Господа Ісуса Христа, що поблагословив нас усяким духовним благословенням у Христі, на небі.

Бо в ньому вибрав нас раніше від створення світу, щоб ми були святими й непорочними перед ним у любові;

наперед призначивши нас для всиновлення в ньому через Ісуса Христа, за вподобанням власної волі;

на хвалу слави своєї благодаті, якою обдарував нас в улюбленому.

В ньому маємо викуплення його кров'ю, відпущення гріхів, за щедротами його ласки,

яку надмірно помножив у нас, у всякій премудрості й розумінні,

об'явивши нам, за своїм уподобанням, таємницю своєї волі, яку раніше встановив у ньому,

- на освячення повноти часів, щоб зібрати в Христі все те, що на небі і що на землі.

У ньому і ми стали спадкоємцями, - призначеними наперед, за передбаченням того, хто все чинить за радою власної волі,

щоб ми були на похвалу його слави, ми, які раніше надіялися на Христа.

В ньому й ви, почувши слово правди, - благу вістку нашого спасіння - та, увірувавши в нього, відзначені були печаттю обітниці Святим Духом,

який є запорокою нашого спадкоємства, викуплення набутого, для похвали його слави!

Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса, про любов до всіх святих,

не перестаю дякувати за вас, згадуючи [вас] у своїх молитвах,

щоб Бог нашого Господа Ісуса Христа, Батько слави, дав вам духа премудрости і об'явлення на його пізнання,

просвітливши очі вашого серця, щоб пізнали ви, - яка то є надія його покликання, яке багаство слави його спадщини між святими,

яка неосяжна велич його сили в нас, що віримо в дію могутности його сили,

що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небі,-

вище від усякого начальства, і влади, і сили, і панування, і всякого імени, що назване не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому.

І він усе підкорив під його ноги, і поставив його над усім - як голову Церкви,

яка є його тілом, повнотою того, що наповнює все в усьому!

Російський синодальний переклад

Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,

так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,

предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей,

в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном,

в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,

каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении,

открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем,

в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом.

В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей,

дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа.

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,

Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,

непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,

чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,

и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,

и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,

которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,

превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,

и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.