6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Брати! Коли б хтось попав у якусь провину, то ви, духовні, такого наставляйте духом лагідности, пильнуючи себе самого, щоб і собі не впасти у спокусу.

Носіте тягарі один одного й тим робом виконаєте закон Христа.

Коли хто думає, що він є щось, бувши нічим, - обманює себе самого.

Кожний нехай добре перевіряє своє діло і, якщо він знайде, чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими:

кожний бо власний тягар понесе.

Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слова.

Не обманюйте себе самих: з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те й жатиме.

Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне зотління; а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне.

Робімо добро без утоми: своєчасно, як не ослабнемо, жатимемо.

Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема рідним у вірі.

Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою.

Ті, що хочуть показатися гарними тілом, - вони силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа.

Бо й самі обрізані, не додержують закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом.

Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я - світові;

бо ані обрізання, ані необрізання є щось, лише - нове створіння.

На тих, які поступають за цим правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля Божого.

На майбутнє нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з вашим духом, брати! Амінь.

Переклад Огієнка

Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідности, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився й ти!

Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового.

Коли бо хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює.

Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому!

Бо кожен нестиме свій власний тягар!

А хто слова навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим.

Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!

Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне.

А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо.

Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним!

Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою!

Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за хреста Христового.

Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають Закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом.

А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу.

Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове.

А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них, і на Ізраїля Божого!

Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм!...

Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з духом вашим, браття! Амінь.

Переклад Куліша

Браттє, хоч і впаде чоловік у яке прогрішеннє, ви, духовні, направляйте такого духом тихости, доглядаючи себе, щоб і тобі не бути спокушеним.

Один одного тягарі носїть, і так сповняйте закон Христів.

Коли бо хто думає, що він що єсть, бувши нїчим, сам себе обманює.

Дїло ж своє нехай випробовує кожен, тодї хвалу в собі мати ме, а не в иншому.

Кожен бо свій тягар нести ме.

Нехай же дїлить ся той, хто учить ся слова, з тим, хто навчає всього доброго.

Не обманюйте себе: З Бога насьміятись не можна; що бо чоловік сїє, те й жати ме.

Бо хто сїє тїлу своєму, од тїла жати ме зотлїннє; а хто сїє духу, од духа пожне життє вічнє.

Добре ж роблячи, не вниваймо, свого бо часу своє жати мем, не ослабіваючи.

Тим же оце, доки час маємо, робімо добро всїм, а найбільш товаришам по вірі.

Бачите, який великий лист написав я вам своєю рукою.

Которі хочуть хвалитись по тїлу, ті примушують вас обрізуватись, тільки щоб за хрест Христів гонимим їм не бути.

Бо і ті, що обрізались, і самі закону не додержують, а хочуть, щоб ви обрізувались, аби в вашому тїлї хвалитись.

Мене ж не доведи (Боже) хвалитись (чим небудь) тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, котрим менї сьвіт розпято, а я сьвітові.

У Христї бо Ісусї нї обрізаннє нїчого не може, нї необрізаннє, а нове створіннє.

І которі по правилу сьому живуть, мир на них і милость і на Ізраїлї Божому.

На останок, нехай нїхто не завдає менї журби; бо я рани Господа Ісуса на тїлї моїм ношу.

Благодать Господа нашого Ісуса Христа з духом вашим, браттє. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Брати, якщо і впаде людина в якийсь прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідности, кожен оберігаючи й себе, щоб і ти не спокусився.

Носіть тягарі одне одного, і таким чином виконаєте закон Христовий.

Бо коли хто думає, що він є щось, бувши нічим, то себе ошукує.

Хай кожний випробовує своє діло, і тільки тоді в собі матиме похвалу, а не перед іншими.

Бо кожний нестиме власний тягар.

Той, що навчається слова, хай ділиться всім добром із тим, хто його навчає.

Не впадайте в оману: Бог осміяний бути не може. Що лиш людина посіє, те й пожне.

Бо хто сіє до свого тіла, - пожне з тіла зітління; а хто сіє для духа, - пожне від духа вічне життя.

Роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо.

Тож поки маємо час, робімо добро для всіх, найперше для тих, які рідні у вірі.

Бачте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою!

Ті, що прагнуть хвалитися тілом, змушують вас обрізатися, щоб не бути переслідуваними за хрест Христа.

Ті, що обрізуються, самі закону не дотримують, але хочуть вас обрізати, щоб через ваше тіло дістати для себе похвалу.

А я не бажаю похвали, - хіба тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, в якому для мене весь світ розп'явся, а я - для всього світу.

Бо [в Ісусі Христі] не має значення ні обрізання, ні необрізання, але нове створіння.

І для всіх, що дотримують цього правила, - на них хай буде мир і ласка, і на Божого Ізраїля.

Утім, хай ніхто мене не турбує, бо я ношу на моєму тілі рани [Господа] Ісуса.

Ласка нашого Господа Ісуса Христа - з вашим духом, брати! Амінь.

Російський синодальний переклад

Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.

Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,

ибо каждый понесет свое бремя.

Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:

сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.

Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере.

Видите, как много написал я вам своею рукою.

Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов,

ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию.

Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.