4

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Кажу бо: Доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього,

але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу.

Отак і ми, як були малолітками, були підневолені первням світу.

Якже сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом,

щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення.

А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, який взиває “Авва, Отче!”

Тому ти вже не раб, а син; а коли син, то спадкоємець завдяки Богові.

Колись то ви, не знавши Бога, служили богам, що не були справді богами.

Тепер же, коли ви спізнали Бога, чи радше, коли Бог спізнав вас, -як можете ви повертатися знову до немічних та вбогих первнів, яким, як і колись, хочете знову служити?

Вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки!

Побоююся за вас, чи не трудивсь я коло вас даремно!

Благаю вас, брати, будьте як я, бо й я такий, як ви. Ви мене нічим не образили.

Ви ж знаєте, як я з-за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію,

і, не зважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіпхнули, але, як ангела Божого, прийняли, як Христа Ісуса.

Де ж воно, те ваше щастя? Свідкую вам, що, якби можна було, ви вирвали були б свої очі й мені віддали б!

Невже я ворогом став вашим, говоривши вам правду?

Вони нещиро за вас побиваються; вони вас хочуть від нас відсторонити, щоб ви про них дбали.

Воно добре - ревнувати, але у добрім; завжди, а не лиш тоді, коли я між вами.

О мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос вообразиться у вас!

А я хотів би бути серед вас тепер і змінити свій голос, бо й сам не знаю, що з вами робити!

Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом, чи ж ви не розумієте закону?

Написано бо, що Авраам мав двох синів: одного від рабині, а другого від вільної.

Та той, що від рабині, народився за тілом, а той що від вільної - за обітницею.

Це має інше значення: оті дві жінки - то два завіти; один з гори Синаю, що рабів родить, це - Агар;

а гора Синай в Арабії і відповідає теперішньому Єрусалимові, що дійсно поневолений з дітьми своїми.

А вишній Єрусалим -вільний, він мати всім нам.

Написано бо: “Звеселися, неплідна, що не родиш! Викликуй, рада та весела, ти, що мук не знала, бо у покинутої більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка.”

. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці.

. Та як тоді, хто народився за тілом, гонив того, хто родився за духом, так і тепер.

Тільки ж що Письмо каже: “Прожени рабиню та її сина, бо син рабині не успадкує з сином вільної.”

Отак, брати, ми сини не рабині, а вільної.

Переклад Огієнка

Тож кажу я: поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім,

але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько.

Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу.

Як настало ж виповнення часу, Бог послав Свого Сина, що родився від жони, та став під Законом,

щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли.

А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує: Авва, Отче!

Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа.

Та тоді, не знаючи Бога, служили ви тим, що з істоти богами вони не були.

А тепер, як пізнали ви Бога, чи краще як Бог вас пізнав, як вертаєтесь знов до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов, як давніше, служити?

Ви вважаєте пильно на дні та на місяці, і на пори та роки.

Я боюся за вас, чи не дармо я працював коло вас?...

Прошу я вас, браття, будьте, як я, бо й я такий самий, як ви. Нічим ви мене не покривдили!

І знаєте ви, що в немочі тіла я перше звіщав вам Євангелію,

ви ж моєю спокусою в тілі моїм не погордували, і мене не відкинули, але, немов Ангола Божого, ви прийняли мене, як Христа Ісуса!

Тож де ваше тодішнє блаженство? Свідкую бо вам, що якби було можна, то ви вибрали б очі свої та мені віддали б!

Чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам?

Недобре пильнують про вас, але вас відлучити хочуть, щоб ви пильнували про них.

То добре, пильнувати про добре постійно, а не тільки тоді, як приходжу до вас.

Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас!

Я хотів би тепер бути в вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас.

Скажіть мені ви, що хочете бути під Законом: чи не слухаєтесь ви Закону?

Бо написано: Мав Авраам двох синів, одного від рабині, а другого від вільної.

Але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної, за обітницею.

Розуміти це треба інакше, бо це два заповіти: один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то А?ар.

Бо А?ар то гора Сінай в Арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві з своїми дітьми.

А вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам!

Бо написано: Звеселися, неплідна, ти, що не родиш! Гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка!

А ви, браття, діти обітниці за Ісаком!

Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само й тепер.

Та що каже Писання? Прожени рабиню й сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної.

Тому, браття, не сини ми рабині, але вільної!

Переклад Куліша

Глаголю ж: Доки наслїдник малолїток, доти не відрізняєть ся від слуги, хоч він і пан усього,

а єсть під опікунами та доморядниками аж до нароку отця.

Так же й ми, як були малолїтками, були підневолені первотинами сьвіта.

Як же прийшла повня часу, послав Бог Сина свого, що родивсь від жени і був під законом,

щоб викупив тих, що під законом, щоб ми прийняли всиновленнє.

А що ви сини, то послав Бог Духа Сина свого в серця ваші, що покликує: Авва, Отче!

Тим же вже більш не невільник єси, а син; коли ж син, то й наслїдник Божий через Христа.

Тільки ж тодї, не знаючи Бога, служили ви тим, що не по природї були богами.

Тепер же, знаючи Бога, більше ж будучи познані від Бога, як вертаєтесь до немочних та мізерних первотин, котрим знов наново служити хочете?

Ви вважаєте на днї, місяцї, пори й лїта.

Боюсь за вас, що може марно працював коло вас.

Будьте, браттє, благаю вас, як і я: бо й я (такий), як ви. Нїчим ви мене не скривдили.

Ви ж знаєте, що я у немощі тїла благовістив вам перше.

І не погордували ви спокусою, що була в тїлї моїм, анї відопхнули, а як ангела Божого прийняли мене, як Христа Ісуса.

Яке ж то було блаженство ваше! Сьвідкую бо вам, що коли б можна, ви б тодї, вирвавши очі свої, оддали менї.

То чи вже став я ворогом вам, говорячи вам правду?

Ревнують про вас не добре, а хочуть відлучити вас, щоб ви про них ревнували.

Добре ж ревнувати всякого часу в доброму, тай не тільки, як я приходжу до вас.

Дїточки мої, (ви,) котрими знов мучусь (перед родинами), доки Христос в'образить ся у вас,

хотїв би я бути у вас сьогоднї і змінити голос мій: бо я в непевности про вас.

Скажіть менї, ви, що хочете бути під законом: хиба ви закону не слухаєте?

Писано бо, що Авраам мав два сини, одного від невольницї, а одного од вільної.

Та що був од невольницї, родивсь по тїлу, а що од вільної, по обітницї.

Се ж иносказаннє; се бо два завіти: один з гори Синая, що родить у неволю, котра єсть Агара.

Бо Агара, се Синай, гора в Аравиї, прикладаєть ся ж до теперішнього Єрусалиму, і служить з дїтьми своїми.

А вишнїй Єрусалим вільний; він мати всїм нам.

Писано бо: Звеселись, неплідна, що не роджаєш; гукай та покликуй, ти, що не мучилась; бо в одинокої багато дїтей, більш нїж у тієї, що має чоловіка.

Ми ж, браттє, по Ісааку дїти обітування.

Та, як тодї, хто родивсь по тїлу, гонив того, хто по духу, так і тепер.

Тільки ж бо що глаголе писаннє? Вижени невільницю й сина її, не має бо наслїдувати син невільницї з сином вільної.

Оце ж, браттє, ми не дїти невільницї, а вільної.

Переклад УБТ Турконяка

Тож кажу я: доки спадкоємець малолітній, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є паном усього.

Але він - під опікунами й управителями до часу, призначеного батьком.

Так й ми, доки були дітьми, то були поневолені природними стихіями світу.

Коли ж виповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, який є під законом,

аби викупити тих, що під законом, щоб ми одержали усиновлення.

Оскільки ви є синами, то Бог послав у наші серця Духа свого Сина, що кличе: Авва, Батьку!

Тому вже ти не раб, а син; а коли син, то й спадкоємець Божий [через Христа].

Але тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, що за природою не є богами.

Тепер же, пізнавши Бога, - радше, як Бог вас пізнав, - навіщо знову повертаєтеся до немічних і слабких стихій, яким хочете знову, як і колись, служити?

Ви уважно стежите за днями й місяцями, за порами й роками.

Боюся за вас: чи не марно я трудився для вас?

Прошу вас, брати: будьте, як я, бо я такий же, як ви. Нічим ви мене не образили.

Знаєте, хоч я в немочі тіла звіщав вам раніше благу вістку,

але ви моєю тілесною спокусою не погордували, не відштовхнули мене, а прийняли мене як Божого ангела, як Ісуса Христа.

Куди поділося ваше блаженство? Свідчу вам, що якби було можливим, то ви вирвали б свої очі й дали б мені.

Тому чи ворогом став я вам, кажучи вам правду?

Не на добро ревнують вони вас, але хочуть вас відлучити, щоб ви їх ревнували.

Добре ревнувати за добро завжди, а не тільки тоді, коли я присутній у вас.

Діти мої, я знову потерпаю за вас, доки не відобразиться в вас Христос.

Хотів би я бути з вами сьогодні та змінити свою мову, бо не знаю, що з вами робити.

Скажіть мені ви, що хочете бути під законом: хіба ви не чули закону?

Адже написано, що Авраам мав двох синів - одного від рабині, другого від вільної.

Але той, що від рабині, народився тілесно, а той, що від вільної, - за обітницею.

Розуміти це треба інакше, бо це - два Завіти: один із Синайської гори Агар, що родить у рабство.

Агар - це гора Синай в Аравії, відповідає теперішньому Єрусалимові, що перебуває в рабстві разом зі своїми дітьми.

А горішній Єрусалим - вільний, він є матір'ю для [всіх] нас.

Бо написано: Звеселися, неплідна, що не родила! Вибухни радістю, заклич ти, що в пологах не корчилася; бо набагато більше дітей у покинутої, ніж у тієї, що має чоловіка!

Ви ж, брати, є дітьми обітниці за Ісааком.

Але як тоді народжений тілесно переслідував духовного, так і тепер.

А що каже Писання? - Прожени рабиню та її сина, бо син рабині не буде спадкоємцем нарівні з сином вільної.

Отож, брати, ми діти не рабині, а вільної.

Російський синодальний переклад

Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего:

он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного.

Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира;

но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,

чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.

А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"

Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.

Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги.

Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?

Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы.

Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас.

Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня:

знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз,

но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса.

Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне.

Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?

Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.

Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас.

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!

Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас.

Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?

Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной.

Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.

В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь,

ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве;

а вышний Иерусалим свободен: он - матерь всем нам.

Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.

Мы, братия, дети обетования по Исааку.

Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне.

Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной.

Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.