1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, апостол - не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що воскресив його із мертвих,

і всі брати, що зо мною, Церквам Галати.

Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа,

що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога й Отця нашого,

якому слава на віки вічні! Амінь.

Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав Христовою благодаттю, і перейшли на іншу євангелію;

не те, щоб вона була справді інша, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангелію Христову.

Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідували вам іншу, більше за те, ніж ми вам проповідували були, нехай буде анатема!

Як ми казали перше, так і нині повторяю: Коли хтось вам проповідує іншу Євангелію, ніж ту, що ви прийняли, -нехай буде анатема!

Хіба я отим запобігаю ласки у людей чи в Бога? Хіба намагаюся людям подобатися? Якби я ще й людям хотів подобатися, я не був би Христовим слугою.

Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою;

бож я її не прийняв, ані навчився від людини, лише - через об'явлення Ісуса Христа.

Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу Церкву та руйнував її.

Я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків.

Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю,

зволив об'явити в мені Сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись,

ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск.

По трьох роках по тому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього п'ятнадцять день.

А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.

Те, що пишу вам, то ось перед Богом, що не обманюю.

Потім пішов у сторони сирійські та кілікійські;

на обличчя ж мене не знали Церкви Юдеї, що у Христі.

Вони лиш чули, що той, хто колись гонив нас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував,

і прославляли заради мене Бога.

Переклад Огієнка

Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих Його воскресив,

і присутня зо мною вся браття, до Церков галатійських:

благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа,

що за наші гріхи дав Самого Себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волею Бога й Отця нашого,

Йому слава на віки вічні, амінь!

Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас, на іншу Євангелію,

що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять, і хочуть перевернути Христову Євангелію.

Але якби й ми або Ангол із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий!

Як ми перше казали, і тепер знов кажу: коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий!

Бо тепер чи я в людей шукаю признання чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим.

Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей.

Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа.

Чули бо ви про моє поступовання перше в юдействі, що Божу Церкву жорстоко я переслідував та руйнував її.

І я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань.

Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю Своєю, уподобав

виявити мною Сина Свого, щоб благовістив я Його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров'ю,

і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію, і знову вернувся в Дамаск.

По трьох роках потому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього пробув днів із п'ятнадцять.

А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.

А що вам пишу, ось кажу перед Богом, що я не обманюю!

Потому пішов я до сирських та кілікійських країн.

Церквам же Христовим в Юдеї я знаний не був особисто,

тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її.

І славили Бога вони через мене!

Переклад Куліша

Павел апостол (не від людей і не через чоловіка, а через Ісуса Христа й Бога Отця, що воскресив Його з мертвих),

і все браттє, що зо мною, церквам Галацьким:

Благодать вам і мир од Бога Отця і від Господа нашого Ісуса Христа,

що віддав себе за гріхи наші, щоб збавити нас від сього віку лукавого, по волї Бога й Отця нашого,

котрому слава на віки вічні. Амінь.

Дивуюсь, що так скоро одвернулись від покликавшого вас благодаттю Христовою на друге благовістє.

Воно то не друге, та є такі, що вами колотять, і хочуть перевернути благовістє Христове.

Та, коли б і ми або ангел з неба проповідував вам більш того, що ми проповідували вам, нехай буде анатема.

Як перше рекли ми, так і тепер глаголю: коли хто благовіствує вам більш того, що ви прийняли, нехай буде анатема.

Бо чи людей я тепер впевняю (шукаю), чи Бога? чи людям шукаю вгодити? Бо коли б я ще людям угождав, то не був би слугою Христовим.

Звіщаю ж вам, браттє, що благовістє, благовіщене від мене, не єсть по чоловіку.

Анї бо від чоловіка не прийняв я його, анї не навчивсь, а через одкриттє Ісуса Христа.

Чували бо про життє моє колись у Жидівстві, що без міри гонив я церкву Божу, та руйнував її,

і передував я в Жидівстві перед многими ровесниками народу мого, будучи аж надто ревнителем отцївських моїх переказів.

Як же зволив Бог, що вибрав мене від утроби матери моєї, і покликав мене благодаттю своєю,

відкрити в менї Сина свого, щоб я благовіствував Його між поганами, то зараз не радивсь я з тїлом і кровю,

анї не вийшов у Єрусалим до тих, що були апостолами перш мене, а пійшов у Аравию, та й знов вернувсь у Дамаск.

Потім через три роки пійшов я в Єрусалим, щоб побачитись із Петром, і пробув у нього пятнайцять день.

Инших же апостолів я не видїв, тільки Якова, брата Господнього.

Що ж пишу до вас, ось вам перед Богом, що не обманюю.

Потім ходив я в сторони Сирські і Киликийські,

був же незнаний лицем церквам Жидівським у Христї,

а тільки чували, що гонивший нас колись тепер благовіствує віру, що колись руйнував,

і прославляли у менї Бога.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, апостол, - не від людей, не через людину, але через Ісуса Христа і Бога Батька, що воскресив його з мертвих,

та всі брати, що зі мною, - до церков галатійських:

ласка й мир вам від Бога Батька і від нашого Господа Ісуса Христа,

який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього лукавого віку, за волею Бога, нашого Батька,

якому слава на віки вічні, амінь!

Дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас Христовою ласкою і переходите до іншої благовістки,

втім, вона не є інша, але є деякі, що баламутять вас і хочуть змінити благовість Христову.

Але якби й ми чи сам ангел з неба благовістили вам інше, ніж те, що ми вам благовістили, - хай буде анатема!

Як ми раніше сказали, - я і тепер знову кажу: коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви одержали, - хай буде анатема!

Чи тепер шукаю я ласки від людей, чи від Бога? Або чи намагаюся догодити людям? Якби я і досі догоджав людям, то не був би рабом Христовим.

Повідомляю вас, брати, що Євангелія, яку я вам звістив, - вона не від людей.

Бо я не одержав її і не навчився від людини, але - через об'явлення Ісуса Христа!

Ви чули про моє життя колись у юдействі, що я дуже переслідував Божу Церкву і руйнував її;

я досяг у юдействі більших успіхів, ніж багато ровесників мого роду, бувши запеклим прихильником моїх батьківських передань.

Коли ж Бог, що вибрав мене з лона моєї матері і покликав своєю ласкою, уподобав

об'явити в мені Сина Свого, щоб я благовістив його між поганами, - я не став одразу радитися з тілом і кров'ю,

і не пішов до Єрусалима, до тих, що переді мною були апостолами, - але пішов до Аравії і знову повернувся до Дамаска.

Потім, по трьох роках, пішов я до Єрусалима, щоб побачити Кифу, і перебув у нього днів п'ятнадцять.

Когось іншого з апостолів я не бачив, крім Якова - брата Господнього.

А те, що пишу вам, - перед Богом, не лукавлю.

Потім я прийшов у землі Сирії та Килікії.

Христові Церкви в Юдеї не знали мене особисто.

Вони тільки чули, що: Той, який колись переслідував, тепер благовістить віру, яку раніше нищив.

І прославляли через мене Бога.

Російський синодальний переклад

Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых,

и все находящиеся со мною братия - церквам Галатийским:

благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа,

Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего;

Ему слава во веки веков. Аминь.

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию,

которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово.

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.

Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема.

У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым.

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое,

ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа.

Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее,

и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий.

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил

открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью,

и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.

Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать.

Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.

А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу.

После сего отошел я в страны Сирии и Киликии.

Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен,

а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, -

и прославляли за меня Бога.