13

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Оце втретє йду до вас. «Кожна справа рішиться за словом двох або трьох свідків.»

Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю, як за другої моєї присутности, так і тепер у відсутності: Як прийду знову, то не щадитиму тих, які раніш згрішили, й усіх інших.

Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос, який супроти вас не безсильний, а сильний між вами.

Його ж розп'ято з-за немочі, але він живе з Божої сили. Та й ми, хоч і немічні в ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас.

Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі; випробовуйте самих себе. Хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані!

Та, сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані.

Ми молимося до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили, - не, щоб ми з'явились випробувані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі з'явилися невипробувані.

Бо ми не можемо нічого проти правди, а лиш за правду.

Ми бо радуємося, коли ми немічні, ви ж - міцні. Власне про це ми й молимося, про вашу досконалість.

Тому й пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб, коли прийду, не вживати строгости силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати.

А втім, брати, радійте, прагніть до досконалости, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любови та миру буде з вами.

Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають.

Благодать Господа Ісуса Христа й любов Бога і причастя Святого Духа з усіма вами!

Переклад Огієнка

Оце втретє до вас я йду. Кожна справа хай станеться вироком двох чи трьох свідків.

Попереджував я й попередую, як у вас був удруге, так тепер неприсутній, отих, що згрішили перед тим, і всіх інших, що коли прийду знову, то я не помилую,

через те, що шукаєте доказу, що в мені промовляє Христос, Який не безсилий до вас, але сильний у вас.

Бо хоч Він був і розп'ятий в немочі, та живий із сили Божої. Так і ми, хоча немічні в Нім, та з Ним будемо жити з Божої сили у вас.

Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими мали б бути.

Але маю надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути.

І ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого лиха, не для того, щоб виявились ми досвідчені, а щоб учинили ви добре, а ми будем немов негідні.

Бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду.

Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимось щоб були досконалими ви!

Ось тому то, відсутній, пишу це, щоб прийшовши, не мав я вчинити суворо за владою, якої Господь мені дав на будування, а не на руйнування.

А накінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любови та миру буде з вами!

Вітайте один одного святим поцілунком! Усі святі вас вітають!

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і причастя Святого Духа нехай буде зо всіма вами! Амінь.

Переклад Куліша

Се вже втретє йду до вас. При устах двох сьвідків або трох стане кожне слово.

Наперед казав я вам і наперед кажу, мов би був перед вами вдруге, і тепер, не бувши між вами, пишу до тих, що перше згрішили, і до всїх инших, що, як прийду знов, то не пощаджу:

бо ви шукаєте в менї доказу глаголючого в менї Христа, котрий до вас не немочний, а потужний в вас.

Бо хоч і розпято Його від немощі, та живий Він од сили Божої. Бо хоч і ми немочні в Йому, та жити мемо з Ним од сили Божої в вас.

Самих себе розбирайте, чи ви в вірі; самих себе вивідайте. Чи то ж не знаєте себе самих, що Ісус Христос у вас єсть? Хиба тільки, що ви недостойні.

Сподїваю ся ж, що зрозумієте, що ми не недостойні.

Молю ся ж Богу, щоб ви не зробили нїякого зла, не щоб ми хвальними явили ся, а щоб ви добре зробили, а ми яко нехвальні були.

Нїчого бо не можемо проти правди, а за правду.

Радуємось бо, коли ми немочні, ви ж сильні; про се ж і молимо ся на звершеннє ваше.

Тим то й не бувши між вами, пишу, щоб бувши між вами не зробив без'ощадно по властї, котру дав менї Господь на збудованнє, а не на руйнованнє.

На останок, браттє, радуйте ся, звершуйтесь, утїшайтесь, те ж саме думайте, мирно живіть, то й Бог любови й миру буде з вами.

Витайте один одного цїлуваннєм сьвятим. Витають вас, усї сьвяті.

Благодать Господа Ісуса Христа і любов Божа, і причастє сьвятого Духа з усїма вами. Амінь.

Переклад УБТ Турконяка

Оце втретє іду до вас. При устах двох або трьох свідків буде стверджене кожне слово.

Я попереджував і попереджую, як ото був у вас удруге; та й тепер, коли я відсутній: коли прийду знову, то не помилую тих, що раніше згрішили, як і всіх інших.

Ви шукаєте доказу, чи промовляє через мене Христос: для вас він не є немічним, але сильний у вас.

Бо хоч він і був розіп'ятий у немочі, та живий із Божої сили. Бо і ми є немічні в ньому, але живі будемо з ним, - з Божої сили у вас.

Випробовуйте себе, чи ви перебуваєте у вірі, пізнавайте себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Хіба, може, ви недосвідчені.

Надіюся ж, що розумієте, що ми досвідчені.

Благаємо Бога, щоб ви не робили ніякого зла, - не для того, щоб ми виявилися досвідченими, але щоб ви чинили добро, а ми будемо наче недосвідченими.

Бо ми не можемо нічого діяти проти правди, але все згідно з правдою.

Ми радіємо, коли ми немічні, а ви - сильні. Про це й молимося: за вашу досконалість.

Задля цього пишу це тепер, коли відсутній; щоб коли прийду, не був нещадний тією владою, яку дав мені Господь на розбудову, а не на руйнування.

Отак, брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайтеся, будьте однодумні, майте мир - і Бог любови та миру буде з вами.

Вітайте одне одного святим поцілунком. Вас вітають всі святі.

Ласка Господа Ісуса Христа, і любов Бога та спільність Святого Духа - з усіма вами. [Амінь].

Російський синодальний переклад

В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово.

Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу.

Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас.

Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас.

Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.

О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны.

Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть.

Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.

Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве.

Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению.

Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами.

Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.