8

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав Церквам македонським.

Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість;

вони мірою сили, - я про це свідчу, - і понад силу, добровільно,

вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих.

Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господеві, а потім нам, з Божої волі.

Ось чому ми благали Тита, щоб він, як був почав, так щоб скінчив між вами цю добродійну справу.

Тому ж, що відзначаєтесь у всьому, - у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності й у нашій любові до вас, - треба вам відзначатись і в цій добродійній справі.

Я не кажу як наказ, але щоб заради дбайливости інших випробувати щирість вашої любови.

Ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли.

Даю в цьому лише раду: Воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку, не тільки робити, але й бажати.

Тепер же закінчіть її, щоб і так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю.

Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, - не того, чого не має.

Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність:

щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу, і таким чином щоб панувала рівність,

як написано: «Хто був зібрав багато, не мав над міру, а хто мало, - не мав нестачі.»

Богові дяка, що дав у серце Тита таку саму до вас горливість;

бо він прийняв просьбу і, бувши повний запалу, доброхіть до вас пустився.

Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі Церкви хвалять

і який, крім того, був вибраний Церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа й на відраду нашу,

вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв з-за тієї обильности пожертв, що ними завідуємо.

Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми.

А разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробували в багатьох речах, і який тепер куди пильніший із-за великого довір'я, що його до вас має.

Щодо Тита, то він мій товариш і коло вас співробітник; а щодо братів наших, то вони посланники Церков, слава Христова.

Дайте ж їм доказ вашої любови й нашої їм похвали про вас, перед обличчям Церков.

Переклад Огієнка

Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана Церквам македонським,

що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну, і глибоке їхнє убозтво збагатилось багатством їхньої щирости;

бо вони добровільні в міру сил своїх, і над силу, засвідчую,

із ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим.

І не так, як надіялись ми, але віддали себе перш Господеві та нам із волі Божої,

щоб ми благали Тита, щоб він, як був перше зачав, так і скінчив би в вас оце добре діло.

А ви, як у всім, збагачуєтесь: вірою, і словом, і розумом, і всякою пильністю, і вашою любов'ю до нас, щоб збагачувались ви і в благодаті оцій.

Не кажу це, як наказа, але пильністю інших досвідчую щирість любови й вашої.

Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, Який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убозтвом.

І раду даю вам про це, бо це вам на пожиток, що не тільки чинили, але перші ви стали й бажати з минулого року.

А тепер закінчіть роботу, щоб ви, як горливо бажали, так і виконали б у міру можности.

Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має.

Хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але рівність для всіх.

Часу теперішнього ваш достаток нехай нестаткові їхньому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність була,

як написано: Хто мав багато, той не мав зайвини, а хто мало, не мав недостачі.

Та Богові дяка, що Він таку пильність про вас дав у Титове серце,

бо благання прийняв він, але, бувши горливий, удався до вас добровільно.

А з ним разом послали ми брата, якого по всіх Церквах хвалять за Євангелію,

і не тільки оце, але вибраний був від Церков бути товаришем нашим у дорозі для благодаті тієї, якій служимо ми на хвалу Самого Господа,

остерігаючись того, щоб хто не дорікав нам цим достатком, що ним служимо ми,

дбаючи про добро не тільки перед Богом, але й перед людьми.

А ми з ними послали були брата нашого, про пильність якого ми часто досвідчувались у речах багатьох, який ще пильніший тепер через велике довір'я до вас.

Щодо Тита, то він мій товариш, а ваш співробітник; щождо наших братів вони посланці від Церков, вони слава Христова!

Отож, дайте їм доказа своєї любови й нашого хваління вас перед Церквами!

Переклад Куліша

Даємо ж вам знати, браттє, про благодать Божу, дану церквам Македонським,

що у великому допустї горя наддостаток радощів їх, і до глибини убожество їх достаткувало багацтвом щирости їх.

Бо вони по силї - се я сьвідкую - і над силу доброхітні.

З великим благаннєм благали нас прийняти дар і товаришуваннє (спільність) в служенню сьвятим.

І не, яко ж ми надїялись, а оддали себе перш Господеві, та й нам, волею Божою;

тим то ми вблагали Тита, щоб, яко ж перше почав, так і скінчив у вас благодать сю.

А ви, яко ж у всьому достаткуєте вірою, і словом, і знаннєм, і всяким дбаннєм, і любовю вашою до нас, щоб і в сїй благодатї достаткували.

Не повелїваючи глаголю, а через дбаннє инших хочу допевнитись в щиростї вашої любови.

Знаєте бо благодать Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас з'убожів, бувши багатим, щоб ви убожеством Його збагатились.

І в сьому даю раду: се бо вам на користь, котрі не тільки робити, та й хотїти перш почали від торішнього лїта.

Тепер же і кінчіть роботу, щоб яко ж була охота хотїти, так щоб і скінчили по спромозї.

Бо коли в кого є охота, то вона приятна по тому, як хто має, а не по тому, як хто не має.

(Нехай) бо не (буде) иншим одрада, а вам горе, а по рівнотї:

в теперешнїй час ваш достаток про їх недостаток, щоб і їх достаток був про ваш недостаток, щоб була рівнота,

яко ж писано: хто (назбирав) багато, не надто мав, і хто мало, не мав недостатку.

Дякуємо ж Богові, що дав таке щире дбаннє про вас у серце Титу.

Бо благаннє таки прийняв, та й, бувши прихильнїщим своєю охотою, вийшов до вас.

Послали ж ми з ним і брата, котрого похвала в євангелию по всїх церквах.

Не тільки ж се; а він і вибраний від церков товариш наш з сією благодаттю, що нею служимо на славу самого Господа й на одраду вашу,

остерегаючись того, щоб хто не дорікав нам достатком сїм, котрим ми служимо,

промишляючи про добре не тільки перед Богом, та й перед людьми.

Послали ж з ними брата нашого, про котрого ми допевнились, що він у многому дуже пильний, тепер же він ще пильнїщий, у великій надїї на вас.

Що до Тита, то він мій товариш і помічник про вас; що до братів наших, вони посланники церков, слава Христова.

Покажіть же доказ любови вашої і хвалення нашого вами перед ними й перед лицем церков.

Переклад УБТ Турконяка

Повідомляємо ж вас, брати, про ласку Божу, дану в Церквах Македонських,

що серед великого досвіду горя вони мають надмірну радість, і їхнє глибоке убозтво перелилося в багатство їхньої простоти.

Бо свідчу, що по змозі і понад змогу, добровільно,

з ревним проханням благали нас про ласку і спільність у службі для святих.

І не так, як сподівалися ми, але віддали себе перше Господеві та нам з Божої волі,

щоб ублагали ми Тита, аби так, як перше зачав, так і скінчив би в вас цю добродійну справу.

Але так, як у всьому ви багаті: вірою, і словом, і знанням, і всяким дбанням, і вашою любов'ю до нас, - і в цій благодійній справі треба вам відзначитися.

Не кажу як наказ, але дбанням за інших випробовую щирість вашої любови.

Знаєте бо ласку нашого Господа Ісуса Христа, що заради вас збіднів, бувши багатим, щоб ви збагатилися його убозтвом.

І в цьому даю раду: це бо вам є на користь, - вам, що від минулого року не тільки чинили, а й перші почали бажати.

Тепер же скінчіть справу, щоб так, як ревно бажали, так і виконали в міру можливости.

Бо коли є старанність, вона приємна згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого не має.

Не на те бо, щоб іншим була полегкість, [а] вам скорбота, але для рівности.

У нинішнім часі ваш наддостаток хай їм допоможе в їхньому нестаткові, щоб і їхній наддостаток виручив вас у вашому нестаткові, щоб була рівність,

як написано: Той, що мав багато, не мав надміру, а хто мав мало, не мав нестачі.

Дяка ж Богові, що дав таку саму старанність до вас у серце Титове,

бо він благання прийняв, але бувши дбайливим, із власної волі пішов до вас.

Ми ж послали з ним брата, якого по всіх церквах хвалять за благу вістку,

і не тільки це, а й вибраний був церквами з нами ходити в цій ласці, якій ми служимо на славу самого Господа і для вашої ревности,

остерігаючись того, щоб хтось не дорікав нам цим достатком, яким ми служимо.

Бо дбаючи про добро не тільки перед Господом, а й перед людьми,

послали ми з ними нашого брата, старанність якого ми випробували в багатьох речах багато разів, який тепер ще старанніший через велике довір'я до вас.

Щодо Тита, то він мені товариш, а вам співробітник. Щодо наших братів, то вони посланці церков, слава Христова.

Отже, дайте їм доказ вашої любови і нашої похвали щодо вас перед церквами.

Російський синодальний переклад

Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,

ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.

Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - я свидетель:

они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым;

и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией;

поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.

А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, - так изобилуйте и сею добродетелью.

Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.

Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года.

Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку.

Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет.

Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность.

Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность,

как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.

Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам.

Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно.

С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование,

и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию,

остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению;

ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми.

Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас.

Что касается до Тита, это - мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это - посланники церквей, слава Христова.

Итак перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами.