6

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно.

Бо каже: «Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер - час сприятливий, ось тепер - день спасіння.»

Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння;

але в усьому виявляємо себе, як слуг Божих, у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах,

під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах,

у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій любові,

у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливости в правиці й лівиці,

у славі й безчесті, у наклепах і в добрій славі; як обманці, однак правдиві,

як незнані, а проте надто знані; як ті, що вмирають, а все живі; як карані, та не забиті;

як сумні, та завжди веселі; як бідні, а багатьох збагачуємо; як ті, що нічого не мають, а все посідаємо.

Уста наші, корінтяни, відкрились до вас! Серце наше поширилось.

Вам у нас не тісно, тіснота - у вашім серці!

А ви взаємно, -мов до дітей говорю, - зробіть теж широким ваше серце!

Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо! Яка бо спільність праведности з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою?

Яка згода між Христом і Веліялом? Яка участь вірного з невірним?

Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був: «Я поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом.

Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, - каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму.

Я буду вам Отцем, ви ж будете мені синами та дочками - каже Господь Вседержитель.»

Переклад Огієнка

А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо.

Бо каже: Приємного часу почув Я тебе, і поміг Я тобі в день спасіння! Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння!

Ні в чому ніякого спотикання не робимо, щоб служіння було бездоганне,

а в усьому себе виявляємо, як служителів Божих, у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах,

у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах,

у чистості, у розумі, у лагідності, у добрості, у Дусі Святім, у нелицемірній любові,

у слові істини, у силі Божій, зо зброєю правди в правиці й лівиці,

через славу й безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але ми правдиві;

як незнані, та познані, як умираючі, та ось ми живі; як карані, та не забиті;

як сумні, але завжди веселі; як убогі, але багатьох ми збагачуємо; як ті, що нічого не мають, але всім володіємо.

Уста наші відкрились до вас, коринтяни, серце наше розширене!

У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях!

Такою ж відплатою говорю, немов дітям розширені будьте й ви!

До чужого ярма не впрягайтесь з невірними; бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою?

Яка згода в Христа з белійяаром? Або яка частка вірного з невірним?

Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік: Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом Моїм!

Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і Я вас прийму,

і буду Я вам за Отця, а ви за синів і дочок Мені будете, говорить Господь Вседержитель!

Переклад Куліша

Помагаючи ж (Йому), благаємо вас, щоб ви марно благодать Божу не приймали.

(Бо глаголе: Приятного часу вислухав я тебе, і в день спасення поміг тобі. Ось тепер пора приятна, ось тепер день спасення. )

Нїякого нї в чому не даємо спотикання, щоб не було ганене служеннє,

а у всьому показуючи себе яко слуг Божих: у великому терпінню, в горю, в нуждах, в тїснотах,

в ранах, в темницях, в бучах, у працях, у недосипаннях, у постах,

в чистотї, в знанню, в довготерпінню, в добростї, в сьвятому Дусї, в любові нелицемірній,

в словах правди, в силї Божій, із зброєю праведности в правій і лївій,

славою і безчестєм, ганьбою і хвалою; яко дуросьвіти, та правдиві;

яко незнані, та познані; яко вміраючі, і ось ми живі; яко карані, та не повбивані;

яко сумні, а завсїди веселі; яко вбогі, многих же збогачуючі; яко нїчого немаючі, а все держучи.

Уста наші відкрились до вас, Коринтяне; серця наші розпросторились.

Не стїснені ви в нас, а тїснитесь в утробах ваших.

Такою ж нагородою (кажу вам, як дїтям) розпросторітесь і ви.

Не ходїть у жадному ярмі з невірними; яке бо товаришуваннє праведности і беззаконня, і яка спільність сьвітла з темрявою?

Яка ж згода в Христа з Велиялом? або яка часть вірному з невірним?

І яка згода церкви Божої з ідолською? бо ви церква Бога живого, яко ж рече Бог: вселю ся в них, і ходити му; і буду їм Бог, а вони будуть менї люде.

Тим же вийдїть із між них, і відлучіть ся, глаголе Господь, і до нечистого не приторкайтесь; і я прийму вас,

і буду вам за отця, а ви будете менї за синів і дочок, глаголе Господь Вседержитель.

Переклад УБТ Турконяка

Співпрацюючи, благаємо, щоб ви Божої благодати не брали надармо.

Бо сказано: Сприятливого часу вислухав я тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер - догідний час, ось тепер - день спасіння.

Ні в чому не робимо ніякого спотикання, щоб служіння було бездоганним,

але в усьому виявляємо себе як слуги Божі, у великому терпінні, в скорботах, у бідах, у пригніченнях,

у ранах, у в'язницях, у заколотах, у труднощах, в недосипаннях, у постах,

в очищенні, в розумі, в терпеливості, в лагідності, в Святім Дусі, в щирій любові,

в слові правди, в силі Божій - із зброєю справедливости в правій і лівій руці, -

в славі й безчесті, в ганьбі й похвалі; як ті ошуканці, хоч ми є правдомовні;

як незнані, але пізнані, як ті, що вмирають, хоч ми живі, як карані, а не вбиті;

як ті, що сумують, але ми завжди веселі; як убогі, але багатьох ми збагачуємо; як ті, що нічого не мають, але всім володіють.

Наші вуста відкрилися до вас, коринтяни; наше серце широке.

У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях.

Кажу вам, наче дітям, - будьте широкими й ви.

Не впрягайтеся разом з невірними в чуже ярмо. Яке може бути спілкування справедливости з беззаконням? Що спільного в світла й темряви?

Яка згода в Христа з Веліяром? Яка частка у вірного з невірним?

Або яка згода між Божим храмом та ідолами? Бо ми - то храм живого Бога, - як ото сказав Бог: Оселюся серед них і ходитиму, і буду для них Богом, а вони будуть моїм народом.

Тому вийдіть з-поміж них і відлучіться, - каже Господь, - і до нечистоти не доторкайтеся, і я прийму вас,

і буду для вас Батьком, а ви будете для мене синами й дочками, - каже Господь Уседержитель!

Російський синодальний переклад

Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами.

Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.

Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,

но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,

под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,

в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,

в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,

в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны;

мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем;

нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.

Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено.

Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно.

В равное возмездие, - говорю, как детям, - распространитесь и вы.

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?

Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?

Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.

И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.

И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.