2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку;

бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку?

Тож, написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, від яких мені належалася б радість; бо я відносно вас певний, що моя радість - радість усіх вас.

З великого бо горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози - не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас любов надмірну.

Коли ж хтось і засмутив, не мене засмутив, але - щоб не перебільшувати - почасти вас усіх.

Досить такому тієї кари, яку наклала більшість;

так що, навпаки, краще вам простити та втішити, щоб надто великий смуток не зламав такого.

Тому благаю вас: Покажіть йому любов.

На те бо я і написав вам, щоб випробувати вас, чи ви слухняні в усьому.

Кому, отже, прощаєте, то і я прощаю; бо коли я простив, - оскільки мав я щось прощати, - то ради вас зробив те перед обличчям Христовим,

щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі.

Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову; та хоч двері були мені відчинені в Господі,

я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там Тита, брата мого, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію.

А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїм переможнім почеті й через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання.

Бо ми для Бога -пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть.

Для одних запах, що від смерти веде до смерти, а для інших - запах, що від життя веде до життя. Хто, отже, здатний до цього?

Ми не такі, як багато інших, що торгують словом Божим; ми щиро, ми від Бога говоримо, перед Богом, у Христі.

Переклад Огієнка

А я постановив у собі те, щоб до вас не прийти знов у смутку.

Бо коли я засмучую вас, то хто той, хто потішить мене, як не той, кого я засмутив?

І це саме писав я до вас, щоб, прийшовши, я смутку не мав би від тих, що від них мені тішитися належало, про всіх вас бувши певний, що радість моя то радість усіх вас!

Бо з великого горя та з туги сердечної я написав вам з рясними слізьми не на те, щоб були ви засмучені, але щоб пізнали любов, що в мене її пребагато до вас!

А як хто засмутив, не мене засмутив, а почасти щоб не пригнітити і всіх вас.

Досить такому карання того, що від багатьох,

через те навпаки, краще простити й потішити, щоб смуток великий його не пожер.

Через те вас благаю: зміцніть до нього любов!

Бо на це я й писав, щоб пізнати ваш досвід, чи в усім ви слухняні.

А кому ви прощаєте що, тому й я; бо й я, як простив що кому, то кому я простив, зробив те через вас від Особи Христа,

щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми!

А коли я прийшов до Троади звіщати Христову Євангелію, і були двері для мене відчинені в Господі,

не мав я спокою для духа свого, бо я не знайшов був свого брата Тита; але, попрощавшися з ними, я пішов в Македонію.

А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про Себе через нас виявляє на всякому місці!

Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть,

для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва в життя. І хто здатен на це?

Бо ми не такі, як багато-хто, що Боже Слово фальшують, але ми провіщаємо, як із щирости, як від Бога, перед Богом, у Христі!

Переклад Куліша

Розсудив же я сам із собою се, щоб знов у смутку до вас не прийти.

Бо коли я завдаю смутку вам, то хто мене розвеселить, як не той, хто засмучений через мене.

І написав вам се, щоб, прийшовши не мав смутку від тих, котрими годилось би менї веселитись, певен будучи про всїх вас, що моя радість для всїх вас.

Бо з великого горя, і туги серця написав я вам з многими сьлїзми, не щоб ви смуткували, а щоб пізнали любов, котрої в мене пребагато до вас.

Коли ж хто засмутив, не мене засмутив, а від части (щоб не отягчив я) і всїх вас.

Доволї такому сієї кари від многих.

Так що напротив лучче простїть і утїште, щоб надто великий сум не пожер такого.

Тим же благаю вас, обявіть любов до него.

На те бо й писав я, щоб мати доказ од вас, чи у всьому ви слухняні.

Кому ж ви прощаєте, тому й я; бо й я, коли що кому простив, то ради вас перед лицем Христа,

щоб не подужав нас сатана; бо нам відомі задуми його.

Прийшовши ж у Трояду на благовістє Христове, як відчинено менї двері в Господї,

не мав я впокою в дусї моїм, не знайшовши Тита, брата мого; а, попрощавшись із ними, вийшов у Македонию.

Богу ж дяка, що завсїгди дає нам побіду в Христї, і пахощі знання свого обявляє через нас у всякому місцї.

Бо ми пахощі Христові Богу в тих, що спасають ся, і в тих, що погибають:

одним ми пахощі смерти на смерть, а другим пахощі життя на життє; та кого на се вистачить?

Не такі бо ми, як многі, що крамують словом Божим, а щиро, як од Бога, перед Богом, у Христї глаголемо.

Переклад УБТ Турконяка

Я вирішив собі не приходити до вас знову із смутком.

Бо коли я роблю вам прикрість, то хто потішить мене, окрім того, хто зазнає від мене прикрости?

Це саме я писав [вам], щоб, коли прийду, не мав смутку [за смутком] від тих, від кого належить мені радість мати, бо я переконаний щодо вас, що моя радість - вона є для всіх вас.

З великим сумом і сердечною тугою писав я вам, обливаючись слізьми, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви пізнали любов, якої маю до вас надміру.

Якщо ж хтось засмутив, то не мене засмутив, але частково, - щоб не перебільшити, - всіх вас.

Такому досить тієї кари, що від більшости.

Отож, краще вам йому вибачити і втішити, щоб часом його не охопив великий смуток.

Тому прошу вас виявити до нього любов.

Утім, для того я й писав, щоб пізнати вашу досвідченість, чи ви є слухняні в усьому.

Бо кому ви прощаєте щось, - тому і я: бо коли я щось простив кому, то простив задля вас перед обличчя Христа, -

щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі.

Прийшовши ж до Троади звіщати благу Христову вістку, хоч мені й були відчинені двері в Господі,

не мав я спокою мого духа, бо не знайшов там мого брата Тита; попрощавшись із ними, рушив я до Македонії.

Богові ж подяка, який завжди прославляє нас у Христі і виявляє через нас духмяність свого розуму на кожному місці.

Бо для Бога ми є ніжними пахощами Христа між тими, що спасаються, і між тими, що гинуть.

Отже, для одних пахощі смерти - на смерть, для інших - пахощі життя - на життя. І хто на це здатний?

Бо ми не є такими, як численні люди, що торгують Божим словом, але ми проповідуємо від щирости - від Бога, перед Богом, у Христі.

Російський синодальний переклад

Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением.

Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?

Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас.

От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, - чтобы не сказать много, - и всех вас.

Для такого довольно сего наказания от многих,

так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью.

И потому прошу вас оказать ему любовь.

Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны.

А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова,

чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.

Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом,

я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию.

Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте.

Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:

для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?

Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.