14

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Змагайте до любови, але бажайте гаряче духовних дарів, особливо ж - дару пророцтва.

А хто говорить мовами, той не людям говорить, лише Богові; бо ніхто його не розуміє: він говорить духом таємні речі.

Хто ж пророкує, то говорить людям: на повчання, попередження, розраду.

Хто мовами говорить, той сам себе повчає; хто ж пророкує, той повчає Церкву.

Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували; бо більший той, хто пророкує, ніж той, хто мовами говорить, - хібащо він пояснює, щоб Церква мала повчання.

А тепер, брати, якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами, яка вам користь із мене, коли я, говоривши до вас, не вділю вам ні об'явлення, ні знання, ні пророцтва, ні науки?

Так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, а чи то цитра: коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслах?

Якже сурма лунає невиразно, хто приготується до бою?

Отак воно і з вами: коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите? Ви будете на вітер говорити!

Є їх чимало, тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення.

Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить, чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужоземцем.

Тим то й ви - коли вже так їх прагнете, отих духовних дарів, - старайтеся їх мати подостатком на збудування Церкви.

Тож, хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити.

Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій без плоду.

Що ж, отже, робити? Буду молитися духом, а й розумом буду молитись. Буду співати духом, а й розумом буду співати.

Інакше бо, коли благословлятимеш духом, - то як проста людина скаже «Амінь» на твою подяку, коли вона не знає, що ти кажеш?

Ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається.

Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю;

але в Церкві волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити й інших, ніж десять тисяч слів мовами.

Брати, не будьте дітьми розумом! Щодо зла, будьте дітьми, а щодо розуму, то будьте зрілі.

Написано в законі: «Чужими мовами й іншими устами я буду говорити до народу цього, та вони й так мене не послухають», - каже Господь.

Так що мова знак не для віруючих, а для невіруючих; пророцтво ж, - не для невіруючих, а для віруючих.

Якщо, отже, зійдеться уся Церква разом і всі заходяться говорити мовами, а ввійдуть якісь неосвічені чи невіруючі, то хіба не скажуть, що ви божевільні?

Коли ж усі пророкують, і ввійде якийсь невіруючий чи неосвічений, його всі викривають, усі судять;

тайни його серця стають явними, і, таким чином, він, упавши ниць на землю, поклониться Богові й заявить, що Бог є справді поміж вами.

Що ж, брати? Коли ви сходитеся, а той має пісню, той навчання, той об'явлення, той мову, той пояснення - все хай буде для збудування!

Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а щонайбільше троє, і нехай один пояснює, і то по черзі.

. Коли ж немає кому пояснити, нехай мовчить у церкві; нехай собі й Богові говорить.

. Щождо пророків, то нехай двох або трьох говорить, інші ж хай розсуджують.

А як комусь з присутніх дано об'явлення, хай він перший мовчить.

Бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились і всі були підбадьорені.

Духи пророків коряться пророкам,

бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки ж, як у всіх церквах святих,

нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити; нехай будуть у покорі, як і закон говорить.

Коли хочуть чогось навчитися, хай спитають удома своїх чоловіків: бо непристойно в церкві жінці говорити.

Хіба то від вас вийшло слово Боже? Хіба до вас одних тільки прибуло?

Якже комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу, -це заповідь Господня.

А коли хтось її не знає, то й він не знаним буде.

Тому, брати мої, прагніть пророкування, і говорити мовами не бороніте,

але все нехай діється пристойно й докладно.

Переклад Огієнка

Дбайте про любов, і про духовне пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати.

Як говорить хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне.

А хто пророкує, той людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду.

Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той Церкву будує.

Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше щоб пророкували: більший бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хібащо пояснює, щоб будувалася Церква.

А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою?

Бо навіть і речі бездушні, що звук видають, як сопілка чи лютня, коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати б тоді, що бринить або грає?

Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готовитись буде?

Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на вітер!

Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жадна з них не без значення!

І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві, і промовець чужинцем мені.

Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування Церкви!

Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти.

Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду!

Ну, то що ж? Буду молитися духом, і буду молитися й розумом, співатиму духом, і співатиму й розумом.

Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою? Не знає бо він, що ти кажеш.

Ти дякуєш добре, але не будується інший.

Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас.

Але в Церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою!

Браття, не будьте дітьми своїм розумом, будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте!

У Законі написано: Іншими мовами й іншими устами Я говоритиму людям оцим, та Мене вони й так не послухають, каже Господь.

Отож, мови існують на знак не для віруючих, але для невіруючих, а пророцтво для віруючих, а не для невіруючих.

А як зійдеться Церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами, і ввійдуть туди й сторонні чи невіруючі, чи ж не скажуть вони, що біснуєтесь ви?

Коли ж усі пророкують, а ввійде якийсь невіруючий чи сторонній, то всі докоряють йому, усі судять його,

і так таємниці серця його виявляються, і так він падає ницьма і вклоняється Богові й каже: Бог справді між вами!

То що ж, браття? Коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування!

Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох, чи найбільше по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає!

А коли б не було перекладача, то нехай він у Церкві мовчить, а говорить нехай собі й Богові!

А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають.

Коли ж відкриття буде іншому з тих, хто сидить, нехай перший замовкне!

Бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі й усі тішилися!

І коряться духи пророчі пророкам,

бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по всіх Церквах у святих,

нехай у Церкві мовчать жінки ваші! Бо їм говорити не позволено, тільки коритись, як каже й Закон.

Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків, непристойно бо жінці говорити в Церкві!

Хіба вийшло від вас Слово Боже? Чи прийшло воно тільки до вас?

Коли хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що я пишу вам, бо Господня це заповідь!

Коли б же хто не розумів, нехай не розуміє!

Отож, браття мої, майте ревність пророкувати, та не бороніть говорити й мовами!

Але все нехай буде добропристойно і статечно!

Переклад Куліша

. Дбайте про любов і жадайте духовного, найбільше ж, щоб пророкувати.

. Бо, хто говорить (чужою) мовою, не людям говорить, а Богу; бо нїхто не чує (слухає) його; а духом він говорить тайне.

. Хто ж пророкує, людям говорить на збудованнє, і напоминаннє і утїшеннє.

. Хто говорить (чужою) мовою, себе збудовує; а хто пророкує, церкву збудовує.

. Хочу ж, щоб усї ви говорили мовами, та раднїщ, щоб пророкували; більший бо хто пророкує, ніж хто говорить мовами, хиба що й вияснює, щоб церква збудованнє прийняла.

. Тепер же, браттє, коли прийду до вас, мовами говорячи, то що вам за користь, коли вам не говорити му або одкриттєм, або знаннєм, або пророцтвом, або наукою?

. Ба й бездушне, що дає голос, чи сопілка, чи гуслї, коли різноти голосу не дає, як розуміти, що виграєть ся в сопілку або в гуслї.

. Бо коли й сурма невиразний голос дає, то хто готовити меть ся до бою?

. Так само й ви, коли подасте мовою незрозуміле слово, як зрозумієть ся говорене? на вітер бо говорити мете.

. Стільки, як от буває, родів слів на сьвітї, і ні одно з них без голосу.

. Коли ж не зрозумію значіння слів, буду тому, хто говорить, чужоземець, і хто говорить, чужоземець менї.

. Так і ви, коли дбаєте про дари духовні, то гледїть, щоб збагатіли ними на збудованне церкві.

. Так, хто говорить (чужою) мовою, нехай молить ся, щоб міг вияснювати.

. Коли бо молюсь (чужою) мовою, дух мій молить ся, розумінне ж моє без'овочне.

. Що ж (робити)? Молити мусь духом, молити мусь же й розуміннєм; співати му духом, співати му й розуміннєм.

. Бо коли благословити меш духом, то як той, хто займе місце невче-ного, скаже "амінь" на твоє дякуваннє, коли він не знає, що говориш.

. Ти бо добре дякуєш, тільки ж другий не збудовуєть ся.

. Дякую Богу моєму, що я більш усіх вас говорю мовами.

. Тільки ж у церкві лучче мені пять слів промовити розуміннєм моїм, щоб і инших навчити, нїж десять тисяч слів (чужою) мовою.

. Браттє, не бувайте дїти розуміннєм; нї, в лихому бувайте малолїтниками, у розумінню ж звершеними.

. В законї писано: Чужими язиками й чужими устами говорити му людям сим, та й так не послухають мене, глаголе Господь.

. Тимже язики на ознаку не тим, хто вірує, а невірним; пророцтво ж не невірним, а віруючим.

. Коли оце зійдеть ся вся церква докупи, і всі чужими мовами заговорять, увійдуть же і невчені або невірні, то чи не скажуть, що ви дурієте?

. Коли ж усї пророкують і ввійде хто невірний або невчений, то від усїх буде докорений і від усіх суджений.

. І так тайни серця його виявлять ся, і так припавши лицем, поклонить ся Богові, звіщаючи, що справді з вами Бог.

. Що ж (треба робити), браттє? Коли сходитесь, і кожен псальму має, науку має, мову має, одкритте має, виясненнє має, - усе на збудованнє нехай буде.

. Коли хто (чужою) мовою говорить, (говоріть) по двоє, а найбільш по троє, і чергами, а один нехай вияснює.

. Коли ж нема вияснювателя, то нехай мовчить у церкві; собі ж нехай говорить та Богові.

. Пророки ж нехай по двоє і по троє говорять, а инші нехай міркують.

. Коли ж другому, що сидить, одкриєть ся (що), перший нехай мовчить.

. Можете бо всї один за одним пророкувати, щоб усї навчались і всі утішались.

. І духи пророцькі пророкам корять ся.

. Не єсть бо Бог безладу, а впокою, як по всіх церквах у сьвятих.

. Жінки ваші в церквах нехай мовчять; бо не дозволено їм говорити, а щоб корили ся, яко ж закон глаголе.

. Коли ж хочуть чого навчитись, нехай дома в своїх чоловіків питають; сором бо жінкам у церкві говорити.

. Хиба од вас слово Боже вийшло? або до вас одних досягло?

. Коли хто думає пророком бути або духовним, нехай розуміє, що те що пишу вам, се заповіді Господні.

. Коли ж хто не розуміє, нехай не розуміє.

. Тимже, браттє, бажайте пророкувати, та й говорити мовами не боронїть.

. Усе нехай поважно та до ладу робить ся.

Переклад УБТ Турконяка

Дбайте про любов, змагайтеся за духовне, особливо, щоб пророкувати.

Як хто говорить мовами, той говорить не до людей, але до Бога; бо ніхто не розуміє, і він духом говорить таємне.

А хто пророкує, той промовляє до людей на розбудову, втіху й розраду.

Хто говорить мовами, той будує себе; а хто пророкує, - той будує Церкву.

Бажаю, щоб ви всі говорили мовами; але краще - щоб пророкували; адже той більший, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами; хіба що хтось пояснює, щоб Церкві було на розбудову.

Тепер же, брати, коли прийду до вас говорячи мовами, то яку користь вам принесу, якщо не говоритиму вам або об'явленням, або знанням, або пророцтвом, або навчанням?

Бо й бездушні речі, що видають звук, - чи то сопілка, чи гуслі, - коли не звучать по-різному, то як зрозуміти, що грає, або що звучить?

Бо якщо й сурма дасть непевний звук, то хто приготується до бою?

Так і ви, якщо мовою не вимовите зрозумілого слова, то як дізнатися, про що йдеться? Ви будете говорити на вітер.

Хоч як багато є мов дійсно у світі, та жодна [з них] не без значення.

Отже, якщо не усвідомлю значення слів, то буду чужинцем для того, хто говорить, і він, що говорить, - чужинцем мені.

Так само і ви, що змагаєтеся за духовні дари, - просіть, щоб мати їх щедро на розбудову Церкви.

Той, хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів пояснити.

Бо коли молюся мовою, молиться мій дух, а мій розум без плоду.

Ну і що ж? Помолюся духом - помолюся й розумом; заспіваю духом - заспіваю й розумом.

Бо коли благословиш духом, то як після твоєї подяки скаже амінь той, що займає місце ненавченої людини? Адже не зрозуміє, що ти говориш?

Ти добре дякуєш, але інший не розбудовується.

Дякую Богові, що більше від усіх вас розмовляю мовами.

Але в Церкві волію п'ять слів моїм розумом сказати, щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів (незрозумілою) мовою.

Брати, не будьте дітьми щодо розуму. Будьте дітьми для зла, розумом же ставайте досконалими.

В законі написано: Чужими мовами й іншими вустами заговорю до цього народу, але й тоді вони мене не послухають, - каже Господь.

Тож мови є знаком не для вірних, а для невірних; а пророцтво не для невірних, а для вірних!

Коли зійдеться вся Церква разом і всі заговорять мовами, а ввійдуть туди ненавчені або невірні, то чи не скажуть, що ви біснуєтеся?

Коли ж усі пророкують, а ввійде якийсь невірний або ненавчений, то його всі розвінчають і всі осудять;

отже, таємниці його серця виявляться, він упаде додолу, вклониться Богові, заявляючи, що Бог справді є між вами.

То що ж, брати? Коли сходитеся, кожний [з вас] має псалом, має навчання, має мову, має відкриття, має пояснення; все це хай буде на розбудову.

Якщо хто говорить мовою, (говоріть) по двох або найбільше по трьох, і то по черзі, а один хай пояснює.

Якщо ж не буде того, хто пояснює, хай мовчить у Церкві і говорить собі й Богові.

Пророки ж нехай промовляють по двох або по трьох, а інші хай розсуджують.

Коли ж іншому, що сидить, буде об'явлення, перший хай замовкне.

Бо всі можете один по одному пророкувати, аби всі навчалися і всі втішалися.

І духи пророків коряться пророкам,

бо Бог не є (Богом) безладдя, але миру.

Як і по всіх святих Церквах, нехай [ваші] жінки в Церкві мовчать. Бо їм не дозволено говорити, а тільки коритися, як те каже закон.

Якщо ж хочуть чогось навчитися, хай удома запитують своїх чоловіків, бо непристойно жінці в Церкві говорити.

Хіба від вас вийшло Боже Слово? Чи прийшло воно до вас одних?

Якщо хто вважає себе за пророка або за духовного, хай розуміє, що оце пишу я вам; бо то - Господня заповідь.

Коли хто не розуміє, - хай не розуміє!

Тому, брати мої, майте ревність пророкувати, та не забороняйте говорити мовами.

Але все хай відбувається пристойно і статечно.

Російський синодальний переклад

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.

Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом;

а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение.

Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь.

Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание.

Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?

И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях?

И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?

Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер.

Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения.

Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.

Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.

А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования.

Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.

Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.

Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: "аминь " при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь.

Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается.

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками;

но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни.

В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь.

Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих.

Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?

Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится.

И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.

Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию.

Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй.

Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу.

И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают.

Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи.

Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение.

И духи пророческие послушны пророкам,

потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых.

Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит.

Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.

Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло?

Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни.

А кто не разумеет, пусть не разумеет.

Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками;

только все должно быть благопристойно и чинно.