12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Щождо духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали.

Ви знаєте, що коли ви були погани, вас до німих ідолів нестримно тягнуло.

Тому вам заявляю: Ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже: Анатема Ісус! І ніхто не може сказати: Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого.

Є і між дарами різниця, але Дух той самий;

різниця теж і між служінням, але Господь той самий.

Різниця є і між ділами, але Бог той самий, який усе в усіх робить.

Кожному дається виявлення Духа на спільну користь.

Одному бо дається через Духа слово мудрости; іншому, згідно з тим самим Духом, слово знання;

іншому віра у тім самім Дусі; іншому дар зцілення у тім єдинім Дусі;

іншому сила творити чуда; іншому дар пророкування; іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення мов.

А все це чинить один і той же Дух, що розподілює кожному, як він хоче.

Так само, як тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос.

Усі бо ми христилися в одному Дусі, щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, і всі ми були напоєні одним лише Духом.

Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з багатьох.

Коли б нога сказала: «Я не рука, отже не входжу у склад тіла», - то хіба через те не належала б до тіла?

І коли б вухо сказало: «Я не око, отже не входжу у склад тіла», - то хіба через те воно не належало б до тіла?

Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх?

Таж Бог розподілив члени - кожного з них - у тілі, як хотів.

Якби все було одним членом, де було б тіло?

Тепер же членів є багато, але одне лиш тіло.

Не може око руці сказати: «Ти мені непотрібна!» Чи голова ногам: «Ви мені непотрібні!»

Бож члени тіла, що слабшими здаються, є найпотрібніші;

і тим членам, що здаються непочесними в тілі, ми, власне, даємо більше чести, і наші непристойні члени зазнають більшої пошани;

ті ж, що у нас пристойні, її не потребують. Та Бог так уклав тіло, що дав більше чести нижчому членові,

щоб не було роздору в тілі, але щоб члени дбали однаково один про одного.

І як страждає один член, страждають усі з ним члени; і як один член у славі, радіють з ним усі члени.

Ви ж - Христове тіло, і члени кожний зокрема.

. І деяких поставив Бог у Церкві: поперше - апостолів, подруге - пророків, потретє - учителів, потім - дари чудес, потім дари зціляти, допомагати, управляти й говорити різними мовами.

. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки? Чи всі учителі? Чи ж усі чудотворці?

Чи ж усі мають дар ізціляти? Чи ж усі мовами говорять? Чи ж усі тлумачать?

Дбайте пильно про ліпші дари. Я ж показую вам путь куди значнішу.

Переклад Огієнка

А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви.

Знаєте, що коли ви поганами були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас.

Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже: Нехай анатема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто: Ісус то Господь, як тільки Духом Святим.

Є різниця між дарами милости, Дух же той Самий.

Є й різниця між служіннями, та Господь той же Самий.

Є різниця й між діями, але Бог той же Самий, що в усіх робить усе.

І кожному дається виявлення Духа на користь.

Одному бо Духом дається слово мудрости, а другому слово знання тим же Духом,

а іншому віра тим же Духом, а іншому дари вздоровлення тим же Духом,

а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов.

А все оце чинить один і той Самий Дух, уділяючи кожному осібно, як Він хоче.

Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос.

Бо ми всі одним Духом охрищені в тіло одне, чи то юдеї, чи геллени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним.

Бо тіло не є один член, а багато.

Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона?

І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно?

Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх?

Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного з них, як хотів.

Якби всі одним членом були, то де тіло було б?

Отож, тепер членів багато, та тіло одне.

Бо око не може сказати руці: Ти мені непотрібна; або голова знов ногам: Ви мені непотрібні.

Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні.

А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і бридкі наші члени отримують пристойність найбільшу,

а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло, і честь більшу дав нижчому членові,

щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного.

І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять; і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться.

І ви тіло Христове, а зосібна ви члени!

А інших поставив Бог у Церкві поперше апостолами, подруге пророками, потретє учителями, потім дав сили, також дари вздоровлення, допомоги, управління, різні мови.

Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки? Чи ж усі вчителі? Чи ж усі сили чудодійні?

Чи ж усі мають дари вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють? Чи ж усі виясняють?

Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще кращу!

Переклад Куліша

Про духовне ж браттє, не хочу, щоб ви не знали.

Ви знаєте, що як були ви поганами, то до ідолів безголосих воджено вас, мов ведених.

Тим кажу вам, що нїхто, Духом Божим глаголючи, не проклинає Ісуса, і нїхто не може назвати Господа Ісуса, як тільки Духом сьвятим.

Між даруваннями в ріжниця, Дух же той самий.

І ріжниця між служеннями, а той самий Господь.

І ріжниця між роботами, один же Бог, що робить усе у всіх.

Кожному ж дасть ся явленне Духа на користь.

Тому бо Духом дасть ся слово премудрости, другому слово знання тим же Духом;

иншому ж віра тим же Духом; иншому ж дарування сцїлення тим же Духом;

иншому ж робленнє чудес; иншому ж пророкуваннє; иншому розпізнаванне духів; иншому ж усякі мови; иншому виклади мів (язиків).

Все ж се дїйствує один і той же Дух, уділяючи кожному, яко ж хоче.

Як бо тіло одно, а членів має багато, всі ж члени одного тїла, хоч багато їх, а одно тїло, так і Христос.

Бо одним Дихом усї ми в одно тїло хрестились, чи то Жиди, чи Греки, чи невільники, чи вільні, і всі одним Духом напоєнї.

До тїло не єсть один член, а многі.

Коли скаже нога: я не рука, от же я не від тїла, то хиба через се не єсть від тїла?

І коли скаже ухо: я не око, то ж я не від тїла, то хиба через те не єсть від тїла?

Коли б усе тїло (було) око, де ж (був би) слух? Коли б усе слух, де понюх?

Та Бог розложив члени кожного по одному з них в тїлї, яко ж схотів.

Коли ж би все (було) один член, то де (було б) тїло?

Тепер же багато членів, а тїло одно.

Не може ж око сказати руці: Не треба мені тебе; або знов голова ногам: Не треба мені вас.

Нї, которі члени тїла здають ся слабшими, ті тим більше потрібні;

і которі здають ся нам неповажнїшими в тїлї, тим більше чести додаємо, і менше чесні наші (члени) більшу окрасу приймають.

Звичайним бо нашим того не треба. Та Бог зложив тїло, давши більшу честь послїднїйшому,

щоб не було розділення в тїлї, а щоб члени однаково один про одного дбали.

І коли терпить один член, терплять з ним усі члени; а коли славить ся один член, радують ся з ним усї члени.

Ви ж тїло Христове і члени від части (з особна).

І инших поставив Бог у церкві найперш апостолів, вдруге пророків, втретє учителів, потім сили, а там даровання, сцїлення, помагання, порядкування, всякі мови.

Хиба всї апостоли? хиба всі пророки? хиба всї учителі? хиба всї сили?

хиба всї мають дарованнє сцїлення? хиба вони всї глаголють мовами? хиба всї викладають?

Жадайте ж дарувань луччих, і я покажу вам ще кращу дорогу.

Переклад УБТ Турконяка

Не хочу, брати, щоб ви були необізнані з духовними (дарами).

Знаєте, як ще ви не увірували, то ходили до німих ідолів, ніби хто вів вас.

Тому й кажу вам, що ніхто з тих, що промовляють Божим Духом, не каже: Анатема Ісус, і ніхто не може сказати, що Ісус - це Господь, хіба тільки Духом Святим.

Дари різноманітні, а Дух той самий.

І служіння різноманітні, а Господь той самий.

І дії різноманітні, а Бог той самий - він робить усе в усіх.

Кожному дається об'явлення Духу на спільну користь.

Одному Дух дає слово премудрости, іншому - слово знання тим же Духом,

іншому - віру тим же Духом, іншому - дари оздоровлень тим же Духом,

іншому - робити чуда, іншому - пророкувати, іншому - розпізнавати духи, іншому - різні мови, іншому - пояснення мов.

А все це робить один той самий Дух, даючи кожному окремо, як хоче.

Бо як тіло одне, але має багато членів і всі члени, хоч їх багато, становлять [одне] тіло, - так і Христос.

Бо всі ми охрещені одним Духом в одне тіло, - чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, - всі одним Духом напоєні.

Бо тіло є не одним членом, а багатьма.

Якщо скаже нога, що я не рука і тому не від тіла, то хіба через це вона не від тіла?

І якщо вухо скаже, що я не око і тому не від тіла, то хіба через це воно не від тіла?

Якщо все тіло є оком, то де слух? Якщо все є слухом, то де нюх?

Тепер же Бог розділив члени в тілі, кожного з них, - як схотів.

Якби всі були одним членом, то де тіло?

Нині ж членів багато, а тіло одне.

Не може око сказати руці: Ти мені непотрібна. Або знову - голова ногам: Ви мені непотрібні.

Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні.

А ті, яких уважаємо менш шанованими в тілі, цим даємо більшу честь. Непоказні наші (члени) одержують більшу пристойність,

а нашим гарним її непотрібно. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану,

щоб не було розбрату в тілі, але щоб члени самі за себе дбали.

І якщо потерпає один член, з ним потерпають усі члени; якщо величається один член, з ним тішаться всі члени.

Ви є Христовим тілом, зокрема, ви - члени!

Деяких Бог поставив у Церкві: по-перше - апостолами, по-друге - пророками, по-третє - вчителями; потім - чуда, тоді - дари оздоровлень, допомоги, провідництва, різних мов.

Чи всі апостоли? Чи всі пророки? Чи всі вчителі? Чи всі чуда (творять)?

Чи всі мають дари оздоровляти? Чи всі мовами говорять? Чи всі пояснюють?

Тож змагаймося про більші дари - і я вам показую ще вищу дорогу.

Російський синодальний переклад

Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.

Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас.

Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.

Дары различны, но Дух один и тот же;

и служения различны, а Господь один и тот же;

и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

Но каждому дается проявление Духа на пользу.

Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.

Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос.

Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом.

Тело же не из одного члена, но из многих.

Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?

И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?

Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?

Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.

А если бы все были один член, то где было бы тело?

Но теперь членов много, а тело одно.

Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны.

Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,

и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения;

и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение,

дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.

Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены.

И вы - тело Христово, а порознь - члены.

И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.

Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?

Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?

Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.