9

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я Ісуса, Господа нашого, не бачив? Хіба ви не моє діло у Господі?

Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви, у Господі, є достовірним доказом мого апостольства.

Ось моя оборона перед тими, що мене судять.

Хіба ми не маємо права їсти й пити?

Хіба ми не маємо права водити (з собою) сестру-жінку, як інші апостоли, брати Господні, і Кифа?

Чи може один я і Варнава не маємо права не працювати?

Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник, і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо, і не живиться молоком від стада?

Хіба я говорю тільки як людина? Хіба й закон не каже цього?

Таж у законі Мойсея написано: «Не зав'язуй рота волові, як молотить.» Чи Бог турбується про волів?

Чи, може, ради нас говорить? Бож ради нас написано, що, хто оре, мусить орати в надії, і хто молотить, -молотить теж у надії, що матиме щось із того.

Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне?

І коли інші мають це право над вами, чому радше не ми? Однак, ми не користуємося цим правом, а ввесь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христовій.

Хіба не знаєте, що ті, які коло святого працюють, їдять із святого, і ті, які служать жертовникові, мають частку з жертовника?

Так само й Господь звелів тим, що проповідують Євангелію, з Євангелії жити.

Та я нічого не користав з того і не пишу на те, щоб так було зо мною. Волію бо радше вмерти, ніж щоб хтось знівечив оту славу мою.

Бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок; і горе мені, коли б я не проповідував Євангелії.

Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду; якже ж це не з власної волі, то я виконую доручену роботу.

Яка ж тоді для мене нагорода? - Та, що, проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватися правом, яке з Євангелії маю.

Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати.

Я став для юдеїв як юдей, щоб юдеїв придбати; для тих, що під законом, я став як під законом, - хоч сам я не під законом, - щоб тих, що під законом, придбати.

Для тих, що без закону, я став як без закону, хоч я і не був без Божого закону, бувши під законом Христовим, щоб придбати тих, які без закону.

Для слабких я став як слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти.

Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її.

Хіба не знаєте, що ті, які біжать на перегонах, біжать усі, але лиш один бере нагороду? Біжіть так, щоб її осягнути!

Кожний змагун стримується від усього; однак ті, щоб тлінний вінець здобути, а ми - нетлінний.

Тож і я біжу, та не як навманці; веду кулачний бій, не як повітря б'ючи,

а умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним.

Переклад Огієнка

Хіба ж я не вільний? Чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом?

Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, ви бо печать мого апостольства в Господі.

Оце оборона моя перед тими, хто судить мене.

Чи ми права не маємо їсти та пити?

Чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і Господні брати, і Кифа?

Хіба я один і Варнава не маємо права, щоб не працювати?

Хто коштом своїм коли служить у війську? Або хто виноградника садить, і не їсть з його плоду? Або хто отару пасе, і не їсть молока від отари?

Чи я тільки по-людському це говорю? Хіба ж і Закон не говорить цього?

Бо в Законі Мойсеєвім писано: Не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба за волів Бог турбується?

Чи говорить Він зовсім для нас? Для нас, бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні.

Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне?

Як право на вас мають інші, то тим більше ми. Але ми не вжили цього права, та все терпимо, аби перешкоди якої Христовій Євангелії ми не вчинили.

Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто служить вівтареві, із вівтаря мають частку?

Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії.

Але з того нічого не вжив я. А цього не писав я для того, щоб для мене так було. Бо мені краще вмерти, аніж щоб хто знівечив хвалу мою!

Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелії!

Тож коли це роблю добровільно, я маю нагороду; коли ж недобровільно, то виконую службу доручену.

Яка ж нагорода мені? Та, що, благовістячи, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя.

Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати.

Для юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв придбати; для підзаконних був, як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних.

Для тих, хто без Закону, я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних.

Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких.

А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником.

Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви!

І кожен змагун від усього стримується; вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб нетлінний.

Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи.

Але вмертвляю й неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним.

Переклад Куліша

Хиба ж я не апостол? хиба ж я не вільний? хиба ж я Ісуса Христа, Господа нашого, не бачив? хиба не моє ви дїло в Господї?

Коли иншим я не апостол, то все ж вам; ви бо печать апостолування мого в Господї.

Оце моя відповідь тим, хто судить мене.

Хиба ми не маємо власти їсти і пити?

Хиба не маємо власти сестру-жінку водити, як инші апостоли, й брати Господнї, і Кифа?

Або один я та Варнава не маємо власти, щоб не робити?

Хто воїнствує коли своїми доходами? хто садить виноградник, та й овощу його не їсть? або хто пасе стадо, та й молока з стада не їсть?

Хиба се я глаголю яко чоловік? чи не говорить сього й закон?

Бо в Мойсейовім законї писано: Не завязуй рота волові, як молотить. Хиба про волів дбає Бог?

чи задля нас як раз глаголе? Задля нас бо написано, що в надїї мусить ратай орати, і хто молотить, (робить се) з надїєю, бути спільником свого вповання.

Коли ми духовне сїяли вам, то чи велика річ, коли ми тїлесне ваше жати мем?

коли инші бувають спільниками (сієї) власти над вами, то чи не більше ми? Та не користувались ми властю сією, а все терпимо, щоб не з'упинити як небудь благовістя Христового.

Чи то ж не знаєте, що хто коло сьвятого служить, ті з сьвятого їдять? і хто коло жертівнї пильнує, ті від жертівнї частину приймають.

Так і Господь повелїв тим, хто проповідує благовістє, з благовістя жити.

Я ж нїчим з сього не користувавсь, і не (для того) се написав, щоб так роблено для мене; бо лучче менї вмерти, нїж щоб хто славу мою знївечив.

Коли бо благовіствую, нема менї слави, примус бо на менї лежить, і горе менї, коли не благовіствую!

Коли бо роблю се охотою, маю нагороду; коли ж проти волї, то роблю службу, звірену менї.

За що ж менї нагорода? (За те,) що благовіствуючи без користї, подаю благовістє Христове, так щоб не надуживати моєї властї в благовістю.

Бувши бо вільний від усїх (непідневолений нїкому), зробив я себе усїм слугою, щоб більш придбати:

Я став ся Жидам, як Жидовин, щоб Жидів придбати; тим, що під законом, був я як під законом, щоб тих, що під законом, придбати;

беззаконним - як беззаконний (не бувши беззаконним Богу, а законним Христу), щоб придбати беззаконних;

недужим я був недужий, щоб недужих придбати. Усїм був я все, щоб конче деяких спасти.

Се ж роблю задля благовістя, щоб бути спільником у йому.

Хиба не знаєте, що ті, що на гонах біжять, усї біжять, а один приймає нагороду? Так біжіть і ви, щоб осягли.

Кожен же, хто бореть ся, від усього вдержуєть ся. Ті ж, щоб тлїнний вінець прийняти, а ми нетлїнний.

Оце ж я так біжу, не якби на непевне; подвизаюсь так, не якби повітрє (вітер) бючи.

А морю тїло моє і підневолюю, щоб, иншим проповідуючи, самому инодї не бути нїкчемним.

Переклад УБТ Турконяка

Хіба я не вільний? Хіба я не апостол? Хіба я не бачив нашого Господа Ісуса Христа? Хіба ви не є моїм ділом в Господі?

Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол; бо ви є печаттю мого апостольства в Господі.

Ось моя відповідь тим, що судять мене.

Чи не маємо права їсти і пити?

Чи не маємо права водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли, як брати Господні, як Кифа?

Хіба я сам і Варнава не маємо права не працювати?

Хто з вояків служить за свій кошт? Хто садить виноград - і не їсть його плоду? Або хто пасе отару, - і не споживає молока з отари?

Чи я по-людському це кажу? Хіба закон не каже про це?

Бо в законі Мойсея написано: Не зав'язуй рота волові, що молотить. Хіба Бог журиться про волів?

А може, це він для нас так говорить? Так, задля нас це написано; бо хто оре, повинен орати з надією; і молотник повинен молотити з надією, що дістане те, на що сподівається.

Якщо ми вам посіяли духовне, чи велика то річ, коли ми пожнемо ваше тілесне?

Якщо інші над вами мають владу, то тим більше ми. Але ми не скористалися цим правом, а все терпимо, щоб у чомусь не зашкодити благій вістці Христовій.

Хіба ви не знаєте, що ті, що працюють у святому, харчуються із святилища; а ті, що служать при вівтарі, мають частку з вівтаря.

Так і Господь приписав тим, що проповідують Євангелію, жити з благовістя.

Але я зовсім не скористався цим. І написав я про це не для того, щоб так було для мене; краще мені вмерти, ніж щоб хто знівечив мою похвалу!

Бо якщо я звіщаю Євангелію, то нема чим мені хвалитися - це мій обов'язок. І горе мені, якщо не благовіститиму.

Якщо я це чиню добровільно, я маю винагороду; якщо недобровільно, мені доручено службу.

Яка ж моя винагорода? А та, що проповідуючи Євангелію, я безкорисливо викладав благовістя, не користав із свого права благовістити.

Будучи вільним від усіх, я себе підкорив усім, щоб багатьох здобути.

Я був для юдеїв юдеєм, щоб юдеїв здобути. Тим, що під законом, (був) як той, що під законом, хоч насправді під законом не був, - щоб здобути тих, що під законом.

Тим, що без закону, (був) як той, що без закону, - хоч не був без Божого закону, а (перебував) під законом Христа, - щоб здобути тих, що без закону.

Став я для немічних, як той немічний, - щоб немічних здобути. Для всіх я став всім, щоб спасти також деяких.

Усе (це) я роблю задля Євангелії, щоб стати її спільником.

Хіба не знаєте, що ті, що біжать на перегонах, - вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви (її) здобули!

Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони - щоб одержати тлінний вінець, ми - щоб нетлінний.

Тому я біжу не навмання і борюся не так, щоб тільки бити повітря.

Я приневолюю і приборкую моє тіло, щоб проповідуючи іншим, не стати самому негідним.

Російський синодальний переклад

Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?

Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства - вы в Господе.

Вот мое защищение против осуждающих меня.

Или мы не имеем власти есть и пить?

Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа?

Или один я и Варнава не имеем власти не работать?

Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?

По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон?

Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог?

Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо, кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое.

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?

Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.

Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования.

Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою.

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!

Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение.

За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании.

Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести:

для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных;

для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона;

для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.

Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.

Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить.

Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы - нетленного.

И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух;

но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.