5

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Взагалі чути між вами про розпусту, і то про таку розпусту, якої і між поганами нема - що хтось має за жінку батькову жінку!

Ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні б сумувати, щоб виключити з-поміж себе того, хто допустився цього вчинку!

Бо я, - неприявний тілом; але присутній духом, - уже засудив, немов би був присутній, того, хто таке вчинив,

коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса

видати такого сатані на погибіль тіла, щоб спасся дух у день Господній.

Недобра ваша хвальба! Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто?

Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так, як ви і є прісні, бо Пасха наша, Христос, принесений у жертву.

Отож святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби і лукавства, а в опрісноках чистоти й правди.

Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками,

- не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу.

А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник; з таким - навіть не їсти!

Чого б я мав тих, що осторонь, судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами?

Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з-поміж себе!

Переклад Огієнка

Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі дружину батькову...

І ви завеличалися, а не засмутились радніш, щоб був вилучений з-поміж вас, хто цей учинок зробив.

Отож я, відсутній тілом, та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами: того, хто так учинив це,

у Ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій дух, із силою Господа нашого Ісуса,

віддати такого сатані на погибіль тіла, щоб дух спасся Господнього дня!

Величання ваше не добре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує?

Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений.

Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опрісноках чистости та правди!

Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками,

але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками, чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусіли були б відійти від світу.

А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, із такими навіть не їсти!

Бо що ж мені судити й чужих? Чи ви не судите своїх?

А чужих судить Бог. Тож вилучіть лукавого з-поміж себе самих!

Переклад Куліша

Звідусюди чути, що між вами перелюб, та такий перелюб, про який і між поганами не чувати, щоб хто жінку батька свого мав.

І ви розгордїли, а не лучче б сумувати вам, щоб вилучено з між вас такого, що дїло се робить?

Я ж бо, небувши між вами тїлом, а бувши духом, уже присудив, яко бувший (між вами), щоб того, хто так робить,

в імя Господа нашого Ісуса Христа, як зберетесь ви і дух мій силою Господа нашого Ісуса Христа,

видали такого сатанї на погибель тїла, щоб дух спас ся в день Господа Ісуса.

Не добре величаннє ваше. Хиба не знаєте, що трохи квасу все місиво заквашує.

Очистьте ж старий квас, щоб ви були нове місиво, яко ж ви й є безквасні, бо пасха наша, Христос, заколена за нас.

Тим же сьвяткуймо не в старому квасї, анї в квасї злоби та лукавства, а в опрісноках чистоти і правди.

Писав я до вас ув одному листї, щоб ви не мішались із перелюбниками,

та не в загалї з перелюбниками сьвіта сього, або з зажерливими, або хижаками, або ідолослужителями; бо мусїли б хиба з сьвіта сього зійти.

Тепер же я писав вам, щоб не мішались, коли хто, звавшись братом, буде або перелюбник, або зажерливий, або ідолослужитель, або злоріка, або пяниця, або хижак; з таким і не їсти.

Чого бо менї й тих судити, що осторонь (вас)? Хиба не тих, що в серединї, ви судите?

Тих же, що осторонь, Бог судить. То ж вилучте лукавого з між себе.

Переклад УБТ Турконяка

Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між поганами немає, що хтось має за дружину дружину батька.

І ви загорділи замість того, щоб плакати, щоб був видалений з-посеред вас той, хто зробив це діло.

Отож я, бувши відсутній тілом, але присутній духом, розсудив, мов присутній між вами, того, хто таке вчинив:

як зберетеся в ім'я Господа нашого Ісуса [Христа] і мій дух, із силою Господа нашого Ісуса,

- віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся в день [нашого] Господа [Ісуса Христа].

Нема вам чим похвалятися. Хіба не знаєте, що малою розчиною заквашується все тісто?

позбудьтеся старої розчини, щоб були ви новим тістом, бо ви прісні, бо й наша Пасха, Христос, [за нас] принесений у жертву.

Тому святкуймо не в старім квасі і не у квасі злоби й лукавства, але в прісності чистоти і правди.

Написав я вам у посланні - не спілкуватися з розпусниками;

[і] то не взагалі з розпусниками цього світу - з користолюбцями і грабіжниками, чи з ідолослужителями, бо інакше ви мали б вийти з цього світу.

Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником, або користолюбцем, або ідолослужителем, або злорікою, або п'яницею, або грабіжником, - з такими навіть не треба їсти.

Як же я маю судити тих, що ззовні? Чи ви не судите своїх, що всередині?

Зовнішніх Бог судитиме. Отож, викиньте з-поміж себе лихого.

Російський синодальний переклад

Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего.

И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.

А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело,

в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа,

предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа.

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?

Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.

Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.

Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками;

впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего .

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.

Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?

Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.