2

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Та я, коли прийшов до вас, брати, - не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю.

Ні! Я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого.

Я був у вас немічним, лякливим, увесь тремтів;

слово ж моє і проповідь моя не були в переконливих словах мудрости, а в доказі Духа та сили,

щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій.

Ми ж говоримо про мудрість між досконалими, - не про мудрість цього віку, ані про мудрість князів цього віку, що загибають;

але говоримо про мудрість Божу в тайні, закриту, що її Бог призначив перед віками нам на славу;

її ніхто з князів цього віку не спізнав, бо коли б спізнали, то не розп'яли б Господа Слави,

але, як написано: «Те, чого око не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять.»

Нам же Бог об'явив Духом, бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі.

Хто бо з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у ній? Так само й того, що в Бозі, ніхто не знає, крім Духа Божого.

Ми ж прийняли не духа світу, а Духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога;

про це ми й говоримо не мовою, якої нас навчила людська мудрість, а якої навчив Дух, - духовні речі духовними словами подаючи.

Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить; це глупота для неї, і не може вона його зрозуміти, воно бо Духом оцінюється.

Духовна ж - судить усе, а її ніхто не судить.

«Хто бо спізнав задум Господній, щоб він його навчив?» Ми ж маємо задум Христовий.

Переклад Огієнка

А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю,

бо я надумавсь нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа, і Того розп'ятого...

І я в вас був у немочі, і в страху, і в великім тремтінні.

І слово моє й моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили,

щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій!

А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть,

але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу,

яку ніхто з володарів цього віку не пізнав; коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави!

Але, як написано: Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його!

А нам Бог відкрив це Своїм Духом, усе бо досліджує Дух, навіть Божі глибини.

Хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в нім проживає? Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого.

А ми прийняли духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога даровані нам,

що й говоримо не вивченими словами людської мудрости, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного.

А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно.

Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто.

Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати? А ми маємо розум Христів!

Переклад Куліша

І я, прийшовши до вас, браттє, прийшов не з високим словом або премудростю, звіщаючи вам сьвідченнє Боже.

Бо я надумавсь, не знати нїчого між вами, тільки Ісуса Христа, та й Його розпятого.

І був я в вас у слабосиллї, в страсї і в великій трівозї.

І слово моє, і проповідь моя не в переважливих словах людської премудростї, а в явленню духа і сили,

щоб віра ваша була не в мудростї людській, а в силї Божій.

Премудрість же промовляємо між звершеними, та премудрість не віка сього, анї князїв віка сього, що зникають,

а промовляємо премудрість Божу тайну, закриту, котру Бог призначив перш віків на славу нашу,

котрої нїхто з князїв віка сього не пізнав; бо коли б пізнали, то Господа слави не розпяли б.

Нї, яко ж писано: Чого око не видїло, нї ухо не чуло і що на серце чоловікові не зійшло, те наготовив Бог тим, хто любить Його.

Нам же Бог відкрив Духом своїм; бо Дух усього дослїджує, навіть і глибокостей Божих.

Хто бо з людей знає, що в чоловіку, окрім духа чоловічого, що в ньому? Так і що в Бозї, нїхто не знає, тільки Дух Божий.

Ми ж не духа сьвіта прийняли, а Духа, що від Бога, щоб знали, що нам дароване від Бога.

Се промовляємо не ученими словами людської премудрости, а навченими Духом сьвятим, духовні (речи) духовним (словом) подаючи.

Душевний же чоловік не приймає, що єсть Духа Божого; дурощі бо воно йому, і не може зрозуміти, бо се духовно треба розбірати.

Духовний же розбірає все, він же від нїкого не розбираєть ся.

Хто бо зрозумів ум Господень, щоб ясувати його? Ми ж ум Христів маємо.

Переклад УБТ Турконяка

І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Боже таїнство вишуканими словами й мудрістю.

Бо я вважав за правильне не знати у вас нічого, як тільки Ісуса Христа, - і то розіп'ятого.

І я був перед вами у немочі, і в страху, і в великім тремтінні;

і моє слово, і моя проповідь - не в переконливих словах мудрости, але в об'яві Духа й сили,

щоб ваша віра була не в людській мудрості, а в Божій силі.

Ми говоримо про мудрість у досконалих - не мудрість цього віку і не про минущість володарів цього віку.

Але говоримо про Божу премудрість, сховану в тайні, яку визначив Бог перед віками нам на славу;

її ніхто з володарів цього віку не пізнав; бо якби були пізнали, то не розіп'яли б Господа слави.

Але, як написано: Чого око не бачило й вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, - те приготував Бог тим, що його люблять!

Нам це Бог відкрив [своїм] Духом, бо Дух усе досліджує, навіть глибини Божі.

Бо хто з людей знає те, що є в людині? Хіба лише дух людини, який живе в ній! Так само й Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий.

Ми ж одержали не дух світу, але Дух, що від Бога, - щоб знати те, що дароване нам від Бога;

про що й говоримо не вченими словами людської мудрости, але навченими [Святим] Духом, порівнюючи духовне з духовним.

Тілесна ж людина не приймає того, що від Божого Духа, бо для неї це безумство і вона не може цього пізнати, бо це розсуджується духовно.

Духовна ж людина розсуджує все це, але сама ніким не судиться.

Бо хто пізнав розум Господній, хто навчить його? Ми ж маємо розум Христа!

Російський синодальний переклад

И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости,

ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,

и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.

И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы,

чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих,

но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей,

которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы.

Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия.

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,

что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно.

Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.

Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.