1

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і брат Состен,

Церкві Божій, що в Корінті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого:

благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.

Я завжди дякую моєму Богові заради вас за благодать Божу, що була вам дана в Христі Ісусі,

бо ви в ньому всім збагатились, - усяким словом і всяким знанням,

згідно з тим, як Христове свідоцтво утвердилося між вами.

Тим то не бракує жадного дару ласки вам, що очікуєте об'явлення Господа нашого Ісуса Христа,

який і укріпить вас до кінця, щоб ви були бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа.

Вірний Бог, що вас покликав до спільности з своїм Сином Ісусом Христом, Господом нашим.

Благаю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі те саме говорили; щоб не було розколів поміж вами, але щоб були поєднані в однім розумінні й у одній думці.

Я бо довідався про вас, мої брати, від людей Хлої, що між вами є суперечки.

Казку ж про те, що кожен з вас говорить: «Я - Павлів, а я - Аполлосів, а я -Кифин, а я - Христів.»

Чи ж Христос розділився? Хіба Павло був розп'ятий за вас? Або хіба в Павлове ім'я ви христилися?

Дякую Богові, що я нікого з вас не охристив, крім Криспа та Ґая,

щоб не сказав хтось, що ви були охрищені в моє ім'я.

Охристив я теж дім Стефана; а більш не знаю, чи христив я когось іншого.

Христос же послав мене не христити, а благовістити, і то не мудрістю слова, щоб хрест Христа не став безуспішним.

Бо слово про хрест - глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа.

Писано бо: «Знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу!

Де мудрий? Де учений? Де дослідувач віку цього?» Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу?

А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді.

Коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають, -

ми проповідуємо Христа розп'ятого: -ганьбу для юдеїв, і глупоту для поган,

а для тих, що покликані, -чи юдеїв, чи греків - Христа, Божу могутність і Божу мудрість.

Бо, нібито немудре Боже - мудріше від людської мудрости, і немічне Боже міцніше від людської сили.

Погляньте, брати, на звання ваше: не багато мудрих тілом, не багато сильних, не багато благородних;

але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних, -

. і незначне світу та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було,

. щоб жадне тіло не величалося перед Богом.

Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став нам мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням, і відкупленням,

щоб було, як написано: «Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться.»

Переклад Огієнка

Павло, волею Божою покликаний за апостола Ісуса Христа, і брат Состен,

Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зо всіма, що на всякому місті прикликають Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого,

благодать вам і мир від Бога Отця нашого й Господа Ісуса Христа!

Я завжди дякую моєму Богові за вас, через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі,

бо ви всім збагатилися в Ньому, словом усяким і всяким знанням,

бо свідоцтво Христове між вами утвердилось,

так що не маєте недостачі в жаднім дарі благодаті ви, що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа.

Він вас утвердить до кінця неповинними бути дня Господа нашого Ісуса Христа!

Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого.

Тож благаю вас, браття, Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній!

Бо стало відомо мені про вас, мої браття, від Хлоїних, що між вами суперечки.

А кажу я про те, що з вас кожен говорить: я ж Павлів, а я Аполлосів, а я Кифин, а я Христів.

Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви христились?

Дякую Богові, що я ані одного з вас не христив, окрім Кріспа та Гая,

щоб ніхто не сказав, ніби я охристив був у ймення своє.

Охристив же був я й дім Степанів; більш не знаю, чи христив кого іншого я.

Бо Христос не послав мене, щоб христити, а звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб безсилим не став хрест Христа.

Бож слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа!

Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину!

Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту?

Через те ж, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді.

Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрости,

а ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство,

а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божую мудрість!

Бо Боже й немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне сильніше воно від людей!

Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато-хто мудрі за тілом, небагато-хто сильні, небагато-хто шляхетні.

Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне,

і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити,

так щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло.

А з Нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж, і освяченням, і відкупленням,

щоб було, як написано: Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом!

Переклад Куліша

Павел, покликаний апостол Ісуса Христа, волею Божою, та Состен брат,

церкві Божій в Коринтї, осьвяченим в Ісусї Христї, покликаним сьвятим, з усїма, которі призивають імя Господа нашого Ісуса Христа, на всякому місцї, у них і в нас:

благодать вам і впокій од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.

Дякую Богу моєму всякого часу за вас про благодать Божу, дану вам в Христї Ісусї,

тим, що у всьому ви збагатились ним у всякім слові і всякім знанню,

яко ж сьвідченнє Христове утверджено в вас,

так що ви не маєте недостатку нї в однім даруванню, дожидаючись одкриття Господа нашого Ісуса Христа,

котрий і утвердить вас до кінця, щоб ви були невинуваті в день Господа нашого Ісуса Христа.

Вірен бо Бог, через котрого покликані ви в общеннє Сина Його, Ісуса Христа, Господа нашого.

Благаю ж вас, браттє, імям Господа нашого Ісуса Христа, щоб те саме говорили ви всї, і щоб не було між вами роздїлення, а щоб були з'єднані в одному розумінню і в одній мислї.

Звіщено бо менї про вас, браттє моє, від Хлоїних, що між вами єсть незгодини.

Кажу ж про те, що кожен з вас говорить: Я Павлів; а я Аполосів; а я Кифин; а я Христів.

Хиба подїливсь Христос? хиба Павла розпято за вас? або в імя Павлове хрестились ви?

Дякую Богові, що я нїкого з вас не охрестив, тільки Криспа та Гая,

щоб хто не сказав, що в імя моє я охрестив.

Хрестив же я й Стефанів дім; більш не знаю, чи кого другого хрестив.

Не послав бо мене Христос хрестити, а благовістити, не в премудрости слова, щоб не опустїв хрест Христів.

Слово бо про хрест погибаючим дурощі, нам же, що спасаємось, сила Божа.

Писано бо: Погублю премудрість премудрих, і розум розумних відкину.

Де мудрець? де письменник? де дослїджуватель віку сього? Чи не обернув Бог премудрість сьвіта сього в дурощі?

Коли бо у премудростї Божій не пізнав сьвіт Бога премудростю, то зволив Бог дурощами проповідї спасти віруючих.

Коли і Жиди ознак допевняють ся, і Греки премудростї шукають,

ми проповідуємо Христа розпятого, Жидам поблазнь, Грекам же дурощі,

самим же покликаним, і Жидам і Грекам, Божу силу й Божу премудрість:

тим що немудре Боже мудріще від людей, а неміцне Боже кріпше людей.

Спогляньте бо на покликаннє ваше, браттє, що небагато (між вами) премудрих по тїлу, небагато сильних, небагато благородних;

нї, немудре сьвіта вибрав Бог, щоб осоромити премудрих, і безсильне сьвіта вибрав Бог, щоб осоромити потужне,

і незначне сьвіту і погорджене вибрав Бог, і те чого нема, щоб те, що є, в нїщо обернути,

щоб не величалось нїяке тїло перед Ним.

З Него ж і ви в Христї Ісусї, що став ся нам премудростю від Бога, і праведностю, і освяченнєм, і викупленнєм,

щоб, яко ж писано: Хто хвалить ся, в Господї хвалив ся.

Переклад УБТ Турконяка

Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і брат Состен -

Божій Церкві в Коринті, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що на кожному місці кличуть ім'я нашого Господа Ісуса Христа, їхнього й нашого:

ласка вам і мир від Бога, нашого Батька, і Господа Ісуса Христа!

Завжди дякую моєму Богові за вас, за ласку Божу, дану вам у Христі Ісусі,

що в усьому збагатилися ви в ньому, усяким словом і всяким знанням,

оскільки свідчення Христа закріпилося в вас,

і вже не бракує ніякого дару ласки вам, що очікуєте об'явлення нашого Господа Ісуса Христа.

Він і закріпить вас аж до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа.

Вірний Бог, який вас покликав до співучасти з його Сином - нашим Господом Ісусом Христом.

Благаю вас, брати, ім'ям нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви всі одне говорили, щоб не було між вами розколів, щоб ви були з'єднані в однім розумінні і в одній думці.

Бо посланці від Хлої сказали мені про вас, мої брати, що серед вас є суперечки.

Маю на увазі те, що кожний з вас каже: я Павлів, я Аполлосів, я Кифин, я Христів.

Чи ж Христос розділився? Чи Павло розіп'явся за вас, або хрестилися ви в ім'я Павла?

Дякую Богові, що я не хрестив нікого з вас, окрім Криспа і Гая,

щоб ніхто не сказав, що ви хрестилися в моє ім'я.

Охрестив же я і дім Степанів; більше не знаю, чи охрестив я кого іншого.

Бо Христос не послав мене хрестити, але благовістити, і то не в премудрості слова, щоб хрест Христа не втратив силу.

Бо слово про хрест є глупотою для тих, що гинуть, а для нас, які спасаємося, це Божа сила.

Бо написано: Знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину.

Де мудрий? Де вчений? Де дослідник цього віку? Хіба мудрість [цього] світу Бог не перетворив на глупоту?

Оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог зволив спасти тих, що вірять, глупотою проповіді.

Юдеї просять чуд, а греки шукають мудрости.

Ми ж проповідуємо розіп'ятого Христа - і для юдеїв це спокуса, а для греків - безумство.

Для самих же покликаних - і юдеїв і греків - Христа, Божу силу й Божу премудрість.

Бо й немудре Боже є розумнішим від людей, і немічне Боже є сильнішим від людей.

Гляньте, брати, на ваше покликання: небагато хто мудрий тілом, небагато сильних, небагато шляхетних.

Але Бог вибрав безумне світу, щоб засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних,

і Бог вибрав неблагородне у світі, і погорджене, і незначне, щоб знесилити значуще,

щоб жодне тіло не похвалялося перед Богом.

Від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для нас премудрістю від Бога, праведністю, і освяченням, і відкупленням,

щоб було, як ото написано: Хто хвалиться, - хай хвалиться в Господі.

Російський синодальний переклад

Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат,

церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе,

потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, -

ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, -

так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа,

Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа.

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего.

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.

Я разумею то, что у вас говорят: "я Павлов "; "я Аполлосов "; "я Кифин "; "а я Христов ".

Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?

Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия,

дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя.

Крестил я также Стефанов дом; а крестил ли еще кого, не знаю.

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия.

Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну.

Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?

Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих.

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;

а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие,

для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;

потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;

но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;

и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, -

для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением,

чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом.