12

Переклади Біблії

Переклад Хоменка

Тож благаю вас, брати, на милість Божу, віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові: богослужбу від вас розумну.

І не вподібнюйтеся до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале.

Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас: не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожному.

Бо як в одному тілі маємо багато членів і всі члени не виконують ту саму роботу,

отак і ми: численні - одне в Христі тіло, кожен один одному член.

Маючи ж, згідно з даною нам благодаттю, різні дари: коли то дар пророцтва, виконуймо його мірою віри;

хто має дар служіння, нехай служить; хто навчання, нехай навчає;

хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає - у простоті; хто головує - дбайливо; хто милосердиться - то з радістю.

Любов нехай буде нелицемірна; ненавидівши зло, приставайте до добра.

Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте.

В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві служіть;

веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі;

святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність.

Благословляйте тих, що вас гонять; благословляйте, не проклинайте.

Радуйтеся з тими, що радуються; плачте з тими, що плачуть.

Між собою будьте одної думки, про високе не мудруйте, радше до покірного схиляйтеся; не будьте зарозумілі на себе.

Нікому злом за зло не віддавайте; дбайте перед усіма людьми про добро.

Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі.

Самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву, написано бо: «Мені належить помста, я відплачу», - говорить Господь.

Але коли твій ворог голодує, нагодуй його; і коли має спрагу, напій його, бо, роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля.

Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром.

Переклад Огієнка

Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу,

і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість.

Через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більш, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, як кожному Бог наділив.

Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають не однакове діяння,

так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени.

І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, даною нам: коли пророцтво то виконуй його в міру віри,

а коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання,

коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує то з пильністю, хто милосердствує то з привітністю!

Любов нехай буде нелицемірна; ненавидьте зло та туліться до доброго!

Любіть один одного братньою любов'ю; випереджайте один одного пошаною!

У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві,

тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві,

беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців!

Благословляйте тих, хто вас переслідує; благословляйте, а не проклинайте!

Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з отими, хто плаче!

Думайте між собою однаково; не величайтеся, але наслідуйте слухняних; не вважайте за мудрих себе!

Не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми!

Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми!

Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.

Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його; як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову.

Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!

Переклад Куліша

То ж благаю вас, браттє, щедротами Божими, представляйте тїла ваші (яко) жертву живу, сьвяту, угодну Богові; (се) розумне служеннє ваше.

І не приладжуйтесь до віку сього, а переображуйтесь обновленнєм ума вашого, щоб довідуватись, що воля Божа добра й угодна і звершена.

Глаголю бо благодаттю, даною менї, кожному між вами, щоб не думав більш про себе, нїж треба думати, а думав тверезо, як Бог кожному удїлив міру віри.

Бо яко ж в одному тїлї маємо многі члени, усї ж члени мають не одно дїло,

так многі ми - одно тїло в Христї, по одному ж, один другому члени.

Маючи ж дарування по даній нам благодатї неоднакі: чи то пророцтво (то й пророкуймо) по мірі віри;

чи то служеннє (пильнуймо) в служенню; чи то навчає хто - в ученню;

чи то напоминає хто - в напоминанню; хто дає, (давай) у простотї; хто старшинує, (старшинуй) з пильностю; хто милосердує, (милосердуй) з радістю.

Любов (нехай буде) нелицемірна. Ненавидячи лихе, прихиляйтесь до доброго.

Братньою любовю (бувайте) один до одного нїжні; честю один одного більшим робіть;

у роботї не лїниві; духом горючі, Господеві служачі;

в надїї веселї; в горю терпіливі; в молитві непереставаючі,

у потребинах сьвятих - подїльчиві; до гостинностї охочі.

Благословляйте тих, хто гонить вас; благословляйте, а не кленїть.

Радуйте ся з тими, хто радуєть ся, і плачте з тими, хто плаче.

Однаково один з одним думайте. Високо про себе не думайте, а до смиренних нахиляйтесь. Не бувайте мудрі самі в себе.

Нїкому злом за зло не оддавайте. Дбайте про добре перед усїма людьми.

Коли можна, скільки (се) од вас, з усїма людьми майте мир.

Не відомщайте за себе, любі, а давайте місце гнїву (Божому), писано бо: Менї відомщеннє, я віддам, глаголе Господь.

Оце ж, коли голодує ворог твій, нагодуй його; коли жаждує, напій його; се бо роблячи, уголлє огняне згребеш на голову його.

Не давай ся подужати злу, а подужуй зло добром.

Переклад УБТ Турконяка

Тож благаю вас, братове, з Божого милосердя: принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, - як ваше служіння розумом.

І не пристосовуйтеся до цього віку, але перетворюйтеся оновленням [вашого] розуму, щоб переконалися ви, якою є Божа воля, - що добром, що миле, що досконале.

Кажу кожному з вас даною мені ласкою: не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив.

Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують не однакові дії,

так само й ми, бувши численними, є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного є членами.

Маємо різноманітні дари, згідно з даною нам ласкою: якщо пророцтво, то виконуймо його згідно з величиною віри;

якщо служіння, - служімо; якщо навчання, - навчаймо;

якщо втішання, - втішаймо; хто подає, - давай у простоті, хто керує, - керуй з ревністю, хто милосердиться, - хай робить це з привітністю.

Любов - не лицемірна. Ненавидьте зло, шукайте добра,

любіть один одного по-братерському; в пошані один одного випереджайте;

у старанні не лінуйтеся, духом палайте, Господеві служіть,

радійте надією, в горі будьте терплячі, перебувайте в молитві;

беріть участь у потребах святих, дотримуйтесь гостинности.

Благословляйте тих, що переслідують вас, - благословляйте, а не проклинайте.

Радійте з тими, що радіють, і плачте з тими, що плачуть.

Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, схиляйтесь до лагідних. Не вважайте себе замудрими.

Нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед всіма людьми.

Якщо це можливо, і коли це залежатиме від вас, - живіть з усіма людьми в мирі.

Не мстіться за себе, улюблені, але дайте місце гніву, як написано: В моїй владі є помста, - і я віддам, каже Господь.

Якщо твій ворог голодний, - нагодуй його; якщо спраглий, - дай йому пити; роблячи це, ти згортаєш йому на голову палаюче вугілля.

Не дайся, щоб зло перемогло тебе, але перемагай зло добром!

Російський синодальний переклад

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего,

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.

По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.

Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело,

так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры;

имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении;

увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;

в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;

утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;

в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе;

никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию . Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.

Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.